Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad

Uppenbarelseboken 1:3 Salig är den som läser upp och saliga de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som står skrivet i den, för tiden är nära.

Uppfyllandet av Uppenbarelsebokens profetior är ganska enkel.

Det är fiendens alla futuristiska bedrägerier som gör det svårt att se sanningen i uppfyllelsen.

Fienden har programmerat de troende att se profetians uppfyllelse som något som sker i framtiden, som de flesta profetlärare undervisar;  att alla Uppenbarelsebokens sigill, basuner och vredesskålar äger rum i sluttiden. Detta kallas futurism.

Sanningen är att det mesta i Uppenbarelseboken har blivit uppfyllt under de senaste 1900 åren, sedan den skrevs. Detta kallas  en kyrkohistorisk uppfattning eller historicism.

Uppenbarelseboken 1:1 säger “Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske.“.

Och som du kommer att lära dig, blev det första sigillet i Uppenbarelseboken uppfyllt strax efter att Johannes skrev boken.

Uppenbarelseboken 1:3 säger: Salig är den som läser upp och saliga de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som står skrivet i den, för tiden är nära.

Du kommer att bli välsignad när du lär dig den sanna uppfyllelsen av den apokalyptiska visionen.

Fråga dig själv, vad är mest logiskt?

Att ingen av profetiorna i Uppenbarelseboken skulle bli uppfyllda under 1900 + år, och sen skulle alla bli uppfyllda under de sista få åren?

Eller, att profetiorna i Uppenbarelseboken skulle bli uppfyllda under tiden från det att de skrevs, tills Messias återvänder?

Är det inte mer logiskt att Uppenbarelseboken beskriver vad Messias heliga skulle möta under hela tiden fram tills Messias återvänder?

Låt mig säga det på ett annat sätt. Om den futuristiska synen på profetian är sann betyder det att vår Messias inte hade något att säga till Sin Kyrka om följande händelser som inträffade under de senaste 1900 åren:

Satan använder det Romerska Riket för att döda 10 miljoner heliga, i sitt försök att utplåna den tidiga Kyrkan.

Det mäktiga Romerska Rikets fall p.g.a. inbördeskrig, sjukdom, hungersnöd och ekonomisk kollaps.

Den Romerske Kejsaren Konstantin och de Romerska Biskoparna skapar en ny hednisk religion av Kristendomen, den Romerska Katekesen, i Jesu Kristi namn.

Armé efter armé som attackerar det stora Romerska Riket för att ödelägga det, vilket medför att den sista Romerska Kejsaren avlägsnades från makten år 476 e.Kr.

Uppkomsten av Roms Påvar som kom till makten under 500-talet, som fortsatte att bränna de Heliga Skrifterna och döda de heliga under medeltiden och inkvisitionen, under vilken över 50 miljoner heliga dödades.

Roms Påvar förkunnar hädiska ting, som att de är Gud, att de förlåter synder, att de kontrollerar hela världen och fördömer heliga som kättare.

Översättningen av Skrifterna till Engelska, Tyska och andra språk, efter att den Påvliga kyrkan hade dolt dessa så länge på latin. Och tillkomsten av tryckpressen, som gjorde så att Biblar kunde spridas runt om i världen.

Martin Luther, en Katolsk munk, leddes till att läsa Bibeln för att se att den Påvliga Kyrkan var en falsk kyrka, en skökokyrka. Han svarade genom att publicera sina 95 teser, som gav upphov till den Protestantiska Reformationen, vilket ledde till att miljoner människor skulle bli frälsta genom tro, komma ut ur den Katolska Kyrkan och bilda de Protestantiska Kyrkorna.

Uppkomsten av Jesuitorden, som den Romerska Katolska Kyrkan bemyndigade, för att motverka Reformationen, för att få Protestanterna tillbaka under sin makt.

Den Spanska inkvisitionen och masslakt av de heliga i Frankrike, på order av Roms Påvar.

Den Franska Revolutionen och Napoleonkrigen, som dödade många Katoliker, i länder som tidigare dödade de heliga.

Tiden för det stora uppvaknandet när missionärer reste runt i världen och spred de goda nyheterna.

Den futuristiska uppfattningen säger att Messias inte hade något att säga till sin Kyrka som uthärdade alla dessa saker.

Den futuristiska uppfattningen säger att Messias inte hade något att säga till de 10 miljoner som dog i händerna på det Romerska Riket och  inget att säga till de 50 miljoner + som dog i händerna på den Romerska Katolska Kyrkan.

Jag lovar dig att vår Messias faktiskt talade om alla dessa saker i Uppenbarelseboken, inte med namn förstås, men händelserna och folkgrupperna beskrivs alla tydligt och historien visar uppfyllelsen.

Så min vän, du kommer att behöva be om omdöme, för att din programmering, de saker du har blivit undervisad om ang. sigill, basuner och vredesskålar … kommer att störa din förmåga att förstå vad bibeln verkligen säger oss.

Jag ber dig inte vara frånvarande i tanken, men du måste ha ett öppet sinne.
Sträva efter sanningen istället för att försvara den ståndpunkt som du har blivit ledd att tro.

Fienden har arbetat hårt för att lura sista tidens Kyrka, eftersom kulmen av allt som han har arbetat för att driva världen in i en ny världsordning, äger rum de sista åren.

Genom att få dig att se till en framtida profetisk fullbordan har han gjort så att du inte förstår vem som verkligen är Messias fiende och fiende till Hans Kyrka.

Många kristna har inte studerat skrifterna för att validera profetiornas betydelse, så de har blint förtroende för vad pastorer har berättat för dem.

Vän, du kommer att stå inför din Messias en dag och vara ansvarig för att känna till den sanna uppfyllelsen. Att säga att dina pastorer berättade något annat för dig kommer inte att duga.

Den historiska uppfyllelsen av Messias uppenbarelse avslöjar striden mellan Satan och hans anhängare, och krigen mot Messias och hans anhängare.

Just nu råder fienden, för de flesta troende vet inte ens vem den riktiga fienden är.

Och de flesta troende tror att de kommer att bli uppryckta före den förmodade 7-åriga vedermödotiden, så de flesta bryr sig inte.

Detta förklarar varför Messias kallade vår egen tidsera (Laodicea) för ljummen, eländig, blindnaken och fattig.

Fienden har infiltrerat seminarier och fått dem att lära ut en futuristisk förväntan av uppenbarelsen. Detta har förblindat troende från att se vem Satan har bemyndigat att föra krig mot dem, så att de inte kan kämpa emot med järnspiran, Guds Ord.

Vän, är du redo att lära dig sanningen?

Om så är fallet, klicka här för att se: Bedragarens Plan för Kristna i Sluttiden

Fader, jag ber att du väcker Kyrkan från hennes sömn och att du smörjer varje besökare med ögonsalva för att hjälpa dem att se sanningen. Jag ber det för Din ära och Din storhets skull.

Amen!

David Nikao

Print Friendly, PDF & Email