De Olika Faserna Av Det Satan Bemyndigade Romerska Odjuret

Det här Bibelstudiet i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad fokuserar på hornen och kronorna på det Romerska odjuret, som skildrar berättelsen om dess olika faser.

Uppenbarelseboken är den historiska berättelsen om slaget mellan det satanstyrda Romerska odjuret och Messias och hans Kyrka.

Det är historien om den stora staden Rom mot Heliga Jerusalem.

Den här videon visar hur Daniel, Paulus och Johannes; alla beskriver hur Romerska Påvar kommer till makten, efter att de Romerska Kejsarna avlägsnades från makten.

 

Detta är en sammanfattande studie som hjälper dig att se den stora bilden. Länkar ges till detaljerade förklaringar av de olika profetiorna.

För att förstå Uppenbarelsebokens odjur måste man förstå odjuren i Daniels profetia:

Den som vill komma in i sanningens tempel måste vara nöjd med att göra det genom den gudomliga dörren. Gamla Testamentet är verkligen ingången till det Nya Testamentet, och på ett speciellt sätt är Daniels bok i Gamla Testamentet ingången eller passagen som leder till apokalypsen. (KA)

Daniel 2 ger oss visionen om det sista Imperiet, Rom, som består vid makten tills Messias återvänder för att förstöra det.

Daniel 2 ger oss visionen om statyn med guldhuvudet som representerar det Babyloniska Imperiet; silverbröstet som representerar det Medo-Persiska Imperiet, bronsmidjan som representerar det Grekiska Imperiet; och järnbenen som representerar det hedniska Romerska Imperiet.

Järn/lerfötterna representerar det Romerska riket som blandar sig med Muslimerna.

Den Romerska Katolska Kyrkan hjälpte till att skriva Koranen och de stöttade Mohamed som dess profet.

De gjorde detta för att använda Muslimer till att döda Judar och heliga, för att erövra territorium, för att inta Jerusalem och för att förhindra Araber att tro på den Bibliska Messias. Läs Islam In Bible Prophecy.

De 10 tårna representerar de tio civila riken som bildades efter att det Romerska riket föll, och den sista Romerska Kejsaren avlägsnades från makten år 476 e.Kr.

Daniel 7 ger oss visionen om de fyra djuren, som representerar samma fyra Imperier som Daniel 2.

Det fjärde djuret, beskrivet som ett fruktansvärt, hemskt och ytterst starkt djur, var det mäktiga Romerska riket som trampade på allt i sin väg.

Daniel 7:7 “Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, som var skrämmande, fruktansvärt och mycket starkt. Det hade stora tänder av järn, det slukade och krossade och trampade det som blev kvar under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn. 

Djuret har tio horn som matchar de 10 tårna i Daniel 2, och det står att ett litet horn, en liten makt, som skulle komma till makten.

Daniel 7:24 “De tio hornen betyder att tio kungar ska uppstå i det riket, och efter dem ska en annan uppstå som är olik de förra och som ska slå ner tre kungar.

Det lilla hornet i Daniel 7 representerar Roms Påvar som kommer till makten efter den sista Romerska Kejsaren avlägsnades år 476 e.Kr.

Historien visar att de faktiskt orsakade tre av kungarna att försvinna: Herulerna, Östgoterna och Vandalerna. Läs Odjursrikena I Daniel 2 Och Daniel 7

Sammanfattningsvis förutsade Daniel att det Romerska riket skulle falla sönder och splittras i 10 civila kungariken, och att ett litet horn, en liten makt, skulle ta makten över de 10 kungarna.

Han berättar för oss att odjuret skulle ändra form från det Romerska riket som regerar världen, till Roms Påvar som tar dess plats.

I Uppenbarelseboken plockar Johannes upp berättelsen om det Romerska odjuret, och han använder horn och kronor för att berätta för oss hur det ändrar form.

De Babyloniska, Medo-Persiska och Grekiska Imperierna hade fallit, och det Romerska odjuret var vid makten under Johannes liv.

Uppenbarelseboken 12 beskriver samma odjur som Daniels fjärde djur, det satanstyrda Romerska riket.

Uppenbarelseboken 12:3 ”Och ett annat tecken visade sig i himlen, och se: en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och sju kronor på sina huvuden.” 

Tänk på att Johannes inte kan namnge det Romerska riket, eftersom det skulle ha betytt mer förföljelse; så han använde symboler så att de lärda skulle förstå det kodade meddelandet.

Den väldiga, eldröda draken är det fruktansvärda, förskräckliga och ytterst starka odjuret som Daniel beskrev.

De sju huvudena är de sju kullarna som tydligt beskriver staden Rom, som var den stora staden under Johannes tid.

De 10 hornen representerar de 10 civila rikena som bildades efter det Romerska rikets nedgång och fall.

De sju kronorna representerar sju regeringsformer som inträffade under det Romerska riket.

Uppenbarelseboken 12 beskriver Satan som regerar i det Romerska riket och använder dem för att försöka döda Messias som spädbarn, och använda dem för att korsfästa Messias, och använda dem för att försöka utplåna den tidiga Kyrkan och döda 10 miljoner heliga.

Det beskriver Satan som kastas ner från sin makt i det Romerska riket, eftersom det kollapsade internt från sigilldomarna i Uppenbarelseboken (De Sju Sigillen Översikt), vilket medför inbördeskrig, svält, pest och politisk omvälvning.

Då blev det Romerska riket ödelagt av basundomarna, när armé efter armé sändes för att attackera dem. Den fjärde basunen i Uppenbarelseboken (Fjärde Basunen I Upp 8) ledde till att den sista västliga Romerska Kejsaren avlägsnades från makten år 476 e.Kr.

Sigill- och basundomarna kastade effektivt ner Satan från hans makt i det mäktiga Romerska Riket.

Satan svarade genom att få Romerska Påvar att komma till makten, när han försökte förstöra Messias Kyrka inifrån.

Läs Upp 12 – Odjuret I det Romerska Imperiet

Odjuret från havet i Uppenbarelseboken 13 beskriver hur Roms Påvar uppstår till makten.

I kapitel 13 beskriver Johannes övergången från de Romerska Kejsarna i det Romerska Imperiet till de Romerska Påvarna i den Romerska Katolska Kyrkan.

Uppenbarelseboken 13:1 ”Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och tio kronor på sina horn, och hädiska namn på sina huvuden.”

Vatten i profetian representerar människor, så Johannes berättar för oss att de Romerska Påvarna skulle komma till makten ur en stor folkgrupp. De uppstod ur de tio civila rikena.

De sju huvudena och tio hornen identifierar detta odjur som samma odjur som i Daniel 7, med 10 horn.

Det Romerska riket och de Romerska Kejsarnas styrande slutade när den sista Kejsaren från det Västra riket avsattes från makten år 476 e.Kr. Det här är det dödliga såret för det Romerska Riket, eftersom det effektivt gjorde slut på den fasen av det Romerska odjuret.

Uppenbarelseboken 13:3 ”Ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det.

Påven gavs civil- och kyrklig makt som kyrka/stat år 538 e.Kr., och de tog Kejsarens titel Pontifex Maximus, och det “dödliga huvudsåret” var läkt.

Och det gavs en tid av 42 månader till Roms Påvar att regera, vilket motsvarar 1260 år från 538-1798 e.Kr.

Läs Upp 13 – Odjuret Från Havet

Odjuret från jorden i Uppenbarelseboken 13 beskriver hur Roms Jesuiter uppstår till makten.

Uppenbarelseboken 13:11 ”Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake.”

Att uppstå ur jorden indikerar att det inte skulle uppstå ur en stor folkgrupp, som Påven i Rom gjorde.

Snarare, Jesuiterna i Rom, skapades av en man, Ignatius Loyola. De blev bemyndigade under 1500-talet för att motverka Reformationen.

Jesuiterna sparkades ut ur många länder, inklusive Katolska, på grund av deras onda, samhällsfientliga sätt. Kungen av Frankrike övertalade Roms Påve att avlägsna Jesuiternas maktställning.

Jesuiterna planerade i hemligt sin hämnd, som innebar att Påven giftmördades; att Frankrike blir en ateistisk nation; den Franska revolutionen, där kungen av Frankrike och många Katolska präster dödades, sedan Napoleonkrigen som utgjutit blod av människor i länder som hade sparkat ut Jesuiterna; och slutligen avlägsnandet av den regerande Påven vid makten år 1798.

Den svarta Påven, Jesuitgeneralen, har kontrollerat Vatikanen sedan dess. De två hornen representerar den svarta Påven och den vita Påven, som arbetar tillsammans för att styra världen.

Jesuiterna låtsas vara präster i den Katolska Kyrkan (lammliknande), men de är en militär organisation som är bemyndigad av Satan (draken).

Jesuitgeneralen kontrollerar den vita Påven (odjuret från havet) och använder sig av Vatikanstatens Påvar för att dra världen under deras makt.

Uppenbarelseboken 13:12 ”Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt.

Jesuitpräster har spridit sig runt om i världen och lär ut ett falskt frälsningsbudskap, så att 1,2 miljarder Katoliker ärar och vördar (dyrkar) Påven (märket på pannan) och lyder hans bud (märket på högra handen).

Läs Upp 13 – Odjuret Från Jorden

Uppenbarelseboken 17 beskriver Påven som kommer till makten efter de sju regeringsformerna av Romerska riket.

Uppenbarelseboken 17 är det nyckelavsnitt som identifierar den Romerska Katolska Kyrkan som uppstår till makten ur det Romerska Riket.

Johannes fick se den Romerska Katolska Kyrkan, skökan, som skulle förfölja de heliga.

Uppenbarelseboken 17:3-5 ”I Anden förde han mig bort till en öken. Och jag såg en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fullt av hädiska namn och med sju huvuden och tio horn. 4 Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld och ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. 5 På hennes panna var skrivet ett namn, EN HEMLIGHET: “DET STORA BABYLON, MOR TILL JORDENS SKÖKOR OCH SKÄNDLIGHETER.

Johannes fick veta att de sju huvudena är sju berg, de sju kullarna i Rom; som tydligt identifierar skökokyrkan (kvinnan).

Uppenbarelseboken 17:9 ”Här krävs ett sinne med vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar.

Johannes fick veta att det skulle finnas sju regeringsformer i Romerska riket.

Uppenbarelseboken 17:10  ”Fem har fallit, en är, och en har inte kommit än. Och när han kommer ska han bara bli kvar en kort tid.

Fem regeringsformer hade passerat dessförinnan, den sjätte formen var de Romerska Kejsarna som existerade när Johannes skrev Uppenbarelseboken och den sjunde formen existerade en kort tid från 476 e.Kr. tills Påven blev bemyndigad år 538 e.Kr.

Johannes fick veta att en ledare skulle ta kontroll över det Romerska Riket, som skulle utforma sig som ledare för den Babyloniska Mysteriereligionen (odjuret som var och inte är).

Uppenbarelseboken 17:11 ”Vilddjuret som var och inte är, han är själv den åttonde men hör till de sju, och han går mot fördärvet.

Johannes fick veta att de 10 civila kungarikena som bildades efter det Romerska Rikets fall, och när den siste Västliga Kejsaren avsattes år 476 e.Kr.; skulle de ge sin makt till den 8:e kungen, Roms Påvar.

Uppenbarelseboken 17:12-13 ”Och de tio hornen du såg är tio kungar som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att för en timme regera som kungar. 13 De har ett och samma sinne och ger sin makt och myndighet åt vilddjuret.

Den Västra Romerska Kejsaren regerade över området för de 10 civila kungarikena.

Nu regerar Roms Påve över dessa kungariken, och sålunda blev det dödliga huvudsåret läkt.

Johannes fick höra att skökokyrkan skulle regera över många folkgrupper:

Uppenbarelseboken 17:15 ”Och han sade till mig: “Vattnen som du såg där skökan tronar, det är folk och människomassor och länder och språk.

Johannes fick höra att kvinnan, skökokyrkan, den Romerska Katolska Kyrkan i Rom kallades “den stora staden”.

Uppenbarelseboken 17:18 ”Och kvinnan som du såg är den stora staden som regerar över kungarna på jorden.

Läs Upp 17 – Mysteriet Babylon

Citat om det Romerska odjuret:

Från Historien Avslöjar Profetian (History Unveiling Prophecy) av Henry Grattan Guinness:

Draken är den tiohornade odjurskraften i Apokalypsen, vars identitet med det fjärde eller tio hornade vilddjuret i Daniels profetior identifierades av Kyrkan under andra, tredje och fjärde århundradena.

Om det fjärde odjuret “fruktansvärt och hemskt” sade Hippolytus “vilka är dessa om inte Romarna. . . riket som inte är bestående? ”

Denna härskande makt, under en sjufaldig följd av ledare, är representerad som sataniskt inspirerad. I den senare synen identifieras det sjätte huvudet med den Romerska styrelseformen som existerade under Johannes egen tid, den som tillhörde de hedniska Romerska Kejsarna.

Draken beskrivs som “mäktig”. Det hedniska Roms makt var då den största makten i världen. Den hade erövrat och krossat nationerna.

Som “röd” röd av mycket blodsspillan av krig och förföljelse.

David Nikao

referenser:

KA – Keys To The Apocalypse av Henry Grattan Guinness

Nästa Bibelstudie i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad: Uppenbarelseboken 12 – Romerska Rikets Odjur

Print Friendly, PDF & Email