Sjunde Sigillet i Uppenbarelseboken 8

Det här Bibelstudiet i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad fokuserar på det sjunde sigillet i Uppenbarelseboken 8.

Här är en kort sammanfattning av uppfyllandet av det sjunde sigillet i Uppenbarelseboken 8, sedan kommer en video att ge mer information, följt av en vers-för-vers förklaring.

Basuner kan vara en signal om krig, som Jeremia 4:19 visar:

O, mitt inre, mitt inre! Jag vrider mig av smärta i mitt hjärtas djup. Mitt hjärta klagar i mig, jag kan inte tiga, för min själ har hört hornstötar och stridsrop.

Det representerar förberedelserna av sju krigsbasuner mot det hedniska Romerska imperiet, när Han skickade armé efter armé mot dem.

 

Uppenbarelseboken 8:1, ”När Lammet bröt det sjunde sigillet, blev det tyst i himlen i omkring en halvtimme.

I samband med det historiska uppfyllandet av Uppenbarelsebokens sigill, när Konstantin gav Milanos Edikt 313 e.Kr., gav det de Kristna frihet, och det blev fred en liten tid.

Det präglades ett mynt under denna tid som sa “Beata Tranquillitas” vilket betyder “välsignat lugn”.

Uppenbarelseboken 8:2-6, ”Och jag såg de sju änglarna som står inför Gud, och de fick sju basuner. 3 Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret med ett rökelsekar av guld. Han fick mycket rökelse att lägga tillsammans med alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. 4 Och röken från rökelsen steg från ängelns hand tillsammans med de heligas böner upp inför Gud. 5 Och ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner det på jorden, och det blev åska, dån och blixtar och jorden skakade. 6 Och de sju änglarna med de sju basunerna gjorde sig redo att blåsa i dem.

Så varför bytte Herren från Sigill till Basuner ?

Stötar i basuner i Gamla testamentet användes ofta för att förkunna att Gud var på väg att uttala en dom över ett ogudaktigt system, stad, land eller folk.

Det sjunde sigillet är indelat i sju basundomar, eftersom Herren skickade Goterna, Vandalerna, Hunnerna, Herulerna, Saracenerna och Turkarna för att invadera och plåga det Romerska territoriet.

Som du har sett i de tidigare studierna upprättade Jesus rättvisa mot det Romerska Imperiet och orsakade att det kollapsade, och han kommer att fortsätta att hälla ut sin vrede under de sju basundomarna.

Herren var arg på dem som dödade Hans anhängare, men han väntade inte i 2000 år på att utföra Sin rättvisa.

De Kristnas böner samlades in, från de som drabbades av förföljelse under Romarnas händer, och erbjöds till Gud, och vår Herre har redan utfört rättvisa på uppdrag av de martyrer som dödades av det Romerska Imperiet.

David Nikao

Nästa Bibelstudie i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad: Det Stora Avfallet I 2 Tessalonikerbrevet 2

Print Friendly, PDF & Email