Första Basunen I Uppenbarelseboken 8

Det här Bibelstudiet i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad fokuserar på den första basunen i Uppenbarelseboken 8

Många pastorer lär att när första basunen i Uppenbarelseboken 8 ljuder i sluttiden, kommer bokstavligt talat hagel och eld att kastas ner på jorden och bränna upp 1/3 av träden och allt grönt gräs.

I denna Bibelstudie kommer du att lära dig att det verkliga historiska uppfyllandet av den första basunen som representerar Messias som skickade Goterna, ledda av Alaric, för att attackera Romarriket från 400-410 e.Kr.

Vår Messias kräver hämnd mot det Romerska Imperiet eftersom Satan hade bemyndigat dem att döda miljoner heliga, i ett försök att utplåna den tidiga Kyrkan.

 

Uppenbarelseboken 8:7 “Den första ängeln blåste i sin basun. Då kom hagel och eld, blandat med blod, och kastades ner på jorden. En tredjedel av jorden brann upp, och en tredjedel av träden brann upp, och allt grönt gräs brann upp.

Bibeln definierar hagel som symbol för krig.

Job 38:22-23 ” Har du varit vid snöns förråd, har du sett haglets förråd 23 som jag sparar till nödens tid, till krigets och drabbningens dag?

Jesaja 28:2 talar om att Gud skickade kungen i Assyrien och hans armé mot Israels hus: “Se, från Herren kommer en som är stark och mäktig, som en hagelskur, en förödande storm, som en flod med väldiga vatten som forsar fram med kraft och slår allt till marken.

Våldsamma Gotiska stammar hade varit i krig med Romarna längs norra gränsen i många år, men de hölls kvar av den geniale Romerska militärledaren Theodosius.

Men när han dog år 395 e.Kr., släppte den nordliga skaran av krigare, som så länge hade samlat ihop sig, loss sitt raseri mot Romarriket.

Donaus barriärer var vidöppna, eftersom den stränga vintern tillät dem att rulla sina stora vagnar över den breda och isiga baksidan av floden.

Från 395 – 410 e.Kr., under Alaric´s regeringen, rörde Goterna sig i den riktning som bokstavliga haglet kommer, och attackerade det Romerska Imperiet i Grekland, Gallien, Spanien och sedan invaderade 300 000 Goter Italien.

Detta fick Romerska Imperiet att dra tillbaka sina trupper från de Brittiska öarna, vilket gjorde dem sårbara för invasion från Anglos och Saxare från Danmark och Nord Västra Tyskland.

Elden representerar deras brända-jorden politik i sina invasioner av fiendens territorium, där de brände allt i sin väg, och det spilldes mycket blod.

Således förstörde den första stora hagelstormen Romarriket.

Träden representerar stolta och upphöjda människor som krossades, eftersom Israel ofta liknas vid träd.

Jeremia 22:6,7,9,29 ”För så säger Herren om Juda kungahus: Du är som Gilead för mig, som Libanons topp. Men jag ska sannerligen göra dig till en öken, till städer där ingen bor. 7 Jag ska inviga fördärvare mot dig, var och en med sina vapen, och de ska hugga ner dina ståtliga cedrar och kasta dem i elden. … Man ska då svara: ”Därför att de övergav förbundet med Herren sin Gud och tillbad andra gudar och tjänade dem.”, … O land, land, land, hör Herrens ord!

Jesaja 40:7 visar att gräset representerar vanliga människor.

Gräset vissnar, blomman faller av när Herrens Ande blåser på det. Ja, folket är gräs!

Det gröna gräset representerar fred bland folket, och bränningen representerar förstörelsen av freden, eftersom landsbygden plundrades och härjades.

Alaric bekräftade att han skickades av Gud för att attackera Romarna när han sa: ”Det är inte av min egen vilja jag gör detta; det finns en som tvingar mig och inte låter mig vila, som ber mig att förstöra Rom.”

Kan du nu se det Bibliska, historiska uppfyllandet av första basunen av Uppenbarelseboken 8?

Nu vet du att varje person som lär att det ska uppfyllas i framtiden, lär dig falsk profetia.

David Nikao

Nästa Bibelstudie i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad: Upp 8 – Andra Basunen

Print Friendly, PDF & Email