De Sju Kyrkoförsamlingarna I Uppenbarelseboken

Det här Bibelstudiet i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad visar dig hur de 7 kyrkorna i Uppenbarelseboken representerar sju kyrkliga perioder som har sträckt sig genom historien och slutar när Herren kommer tillbaka.

De flesta pastorer lär att Messias bara talade om de kyrkor som fanns vid den tidpunkt då den skrevs 95 e.Kr.

Men Messias säger klart till oss att de profetiska händelserna som han beskriver skulle börja äga rum inom en snar framtid.

Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske.”  Upp 1: 1

Salig är den som läser upp och saliga de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som står skrivet i den, för tiden är nära. ” Upp 1: 3

Detta berättar för oss att han inte bara skrev till de dåvarande kyrkorna, utan att han berättade för oss vad som skulle hända i framtiden med kyrkorna som bar deras namn.

Begrunda följande…

Om Messias råd bara tillämpades på de nuvarande sju kyrkornas tillstånd, skulle det innebära att han inte hade något att säga till sin kyrka som har funnits i nästan 2000 år.

Tror du verkligen att vår Herre inte skulle ha något att säga till sin Kyrka, för att hjälpa dem att uthärda förföljelser från Judarna, Romarna och den Romersk Katolska Kyrkan?

Tror du verkligen att vår Herre inte skulle nämna den mörka tiden (medeltiden) när Guds ord var undertryckt, bränt och nästan eliminerat?

Eller de 1260 åren av stor vedermöda när den Katolska Kyrkan dödade över 50 miljoner Kristna, vilka de ansåg vara “kättare”?

Eller den Protestantiska Reformationen som lyste som ett ljus med Messias rena Evangelium och födde de Protestantiska Kyrkorna som många Kristna nu deltar i.

Eller det Stora Uppvaknandet där världsomspännande Evangelisk mission räddade många miljoner människor?

Uppenbarelseboken är en krigsmanual, som är skiktad till sin struktur. Herren gjorde detta för att dölja sin mening från dem som inte skulle förstå det.

För att se hur allt passar ihop måste du placera skikten ovanpå varandra, vilket gör att du kan se hur profetiorna relaterar till varandra för att förmedla hela budskapet.

Här är en grundläggande tidslinje för de 7 kyrkornas epoker med fasen av det Romerska odjuret som de mötte.

En fullständig Revelation-tidslinje kommer att tillhandahållas som kombinerar alla fyra skikten tillsammans för att ge dig mer information om uppfyllandet av kyrkans epoker. För tillfället kan denna sammanfattning helt enkelt hjälpa dig att se att de faktiskt var tidsepoker i kyrkohistorien.

Efesos-tidens kyrka varade mellan 33-100 e.Kr.

Ordet Efesos betyder “att slappna av från ansträngning”, som matchar Messias uppmaning till dem, att återvända till sina första verk av tro och kärlek, med iver och glöd.

Obs! Du kommer att se ett mönster på Kyrkans namn som motsvarar deras andliga tillstånd.

Det Romerska odjuret de mötte: Det Romerska Riket

Kristna grupper under denna tid: Den tidiga kyrkan ledd av Petrus, Paulus och Apostlarna.

Huvudhändelser under denna tid: Den stora branden i Rom 64 e.Kr. skylldes på Kristna, och Nero som avrättade tusentals Kristna. De dödades i olika Colosseum av gladiatorer och lejon av Kejsar Domitianus.

Apostlarna spred Evangeliet i många länder och grundade nya Kyrkor, vilket krävde mycket tålamod. De var plågade av mycket motstånd och många förföljdes och dödades.

Alla apostlarna utom Johannes dog en våldsam död, vilket utan tvivel var nedslående för Kyrkan.

Många av dem förväntade sig att Messias skulle återvända efter Jerusalems förstöring 70 e.Kr., så de kanske hade slappnat av från sina ansträngningar.

Smyrna-kyrkans tid, den förföljda kyrkan, varade mellan 100-313 e.Kr.

Smyrna kommer från ordet “myrra”, vilket är en trädharts med en bitter smak som krossades och användes i parfym, rökelse och som konserveringsmedel vid begravningar. Det är en symbol för döden som passar för denna Kyrka.

Messias sade ingenting om att bestraffa Kyrkan; Han hade bara uppmuntrande ord och tröst för hennes lidanden som hennes förföljares gav henne.

Det Romerska odjuret de mötte: Det Romerska Riket

Kristna grupper under denna tid: Den tidiga kyrkan, ledd av Polykarpos och andra kyrkliga ledare.

Huvudhändelser under denna tid: Satan bemyndigade Romarna att förfölja Kristna, för att försöka stoppa Evangeliets framsteg.

Messias Kyrka hatades av det Romerska Riket, och varje naturkatastrof, oavsett om det var en översvämning, jordbävning eller torka, skylldes på de Kristna och på deras vägran att dyrka de Romerska gudarna.

Under Smyrna Kyrkans era uthärdade de åtta förföljelseperioder från de Romerska Kejsarna:

  • Den tredje förföljelsen skedde under Trajanus 108 e.Kr.
  • Den fjärde förföljelsen inträffade under Marcus Aurelius Antoninus 162 e.Kr.
  • Den femte förföljelsen börjar med Severus 192 e.Kr.
  • Den sjätte förföljelsen skedde under Maximus 235 e.Kr.
  • Den sjunde förföljelsen inträffade under Decius 249 e.Kr.
  • Åttonde förföljelsen skedde under Valerianus 257 e.Kr.
  • Den nionde förföljelsen inträffade under Aurelianus 274 A.D.

Den mest fruktansvärda, mest långvariga förföljelsen i den tidiga Kyrkans historia inträffade under den tionde förföljelsen, eftersom Diocletianus försökte utrota Kristendomen från jordens yta, från 303-313 e.Kr.

Upp 2:10, “Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas, och ni kommer att lida i tio dagar. Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets krona.

De ”tio dagarna” som Messias profetiskt talade om var 10 år av den Diocletianska förföljelsen där så många heliga blev martyrer.

Under Maximin (Maxentius) nådde denna förföljelse sitt klimax. Innan den avgörande striden lovade han Jupiter (Satan) att han, om han segrade, skulle avskaffa det Kristna namnet. Herren orsakade Maximins nederlag och död, som räddade Kyrkan från den sista och mest oförsonliga av hennes fiender. (History Unveiling Prophecy, Henry Grattan Guinness)

312 e.Kr. konverterade Konstantin till Kristendomen, och sedan, 313 e.Kr., slöts ediktet i Milano vilket gjorde slut på förföljelserna av Kristna i det Romerska Riket.

Pergamon-kyrkans era varade mellan 313-538 e.Kr.

Namnet Pergamon betyder på grekiska “Gift med tornet.” Hednisk tillbedjan härstammar från Babylon, där tornet representerade deras upphöjning till gudar.

När det Medo-Persiska Riket erövrade Babylon, flyttade de Babyloniska prästerna till Pergamon och etablerade där en plats för satanisk kultisk avgudadyrkan, hednisk tillbedjan, med olika sedvänjor och gudar.

Så Pergamon är ett perfekt symboliskt namn för denna Kyrkas tidsålder, eftersom Mysteriet Babylon, den Romersk Katolska Kyrkan, som upphöjer sig framför allt som kallas Gud, kom till makten under denna tid.

Det Romerska odjuret de mötte: Det Romerska Riket håller på att kollapsa

Kristna grupper under denna tid:

Huvudhändelser under denna tid: Satan förlorade makten över det Romerska Riket, när det kollapsade.

Satan kunde inte förstöra Messias kyrka med tio förföljelser från hedniska Rom, så han ändrade sin strategi för att förstöra det inifrån.

Satan förmådde Konstantin att förena Kristendomen med hednisk avgudadyrkan och fester och otukt. Heliga Rom hade många gudar och avgudar, som de inte skulle ge upp. För att göra Satans Påvliga Kyrka mer acceptabel för dem antog Kyrkan avgudarna och gav dem helt nya namn.

Odjuret från Rom dog inte, det förändrade helt enkelt sin framtoning och sitt tillvägagångssätt, eftersom Satan bemyndigade den Romerska Katolska kyrkan att förstöra Kristi kyrka inifrån.

Tyatira-kyrkans tid, den hedniska Kyrkan, varade mellan 538-1514  e.Kr.

Tyatira betyder “styrd av en kvinna”, vilket är det perfekta namnet eftersom den här eran styrdes av moderkyrkan Påvliga Rom, som är den stora skökan från Uppenbarelseoken, Babylons Hora.

Det Romerska odjuret de mötte: Den Romersk Katolska Kyrkan.

Kristna grupper under denna tid: Den tidiga kyrkan, ledd av folkgrupper som Waldenserna (namngiven efter Peter Waldo), Albigenser (Katarer i Frankrike) , Hussites (uppkallade efter John Huss) och Wycliffes (uppkallade efter John Wycliffe)

Huvudhändelser under denna tid: Efter att det Romerska Riket kollapsade satte Satan den Romersk Katolska Kyrkan till att bli en religiös och civilmakt 538 e.Kr., när Kejsar  Justinianus utfärdat ett dekret som gjorde Påven till alla kyrkors överhuvud.

Den Påvliga Kyrkan försökte obevekligt eliminera de två vittnena, Guds Ord och Kristi Kyrka, och när detta hände blev världen en mycket mörk plats där ondska härskade, som kallades för den mörka tiden eller Medeltiden.

Under den här tidsåldern och nästkommande, torterade och dödade Påvliga Rom över 50 miljoner människor, de ansågs vara kättare, mest från Kristi sanna Kyrka.

Messias kyrkoepoker, Thyatira och Sardes, använde ”järnspiran”, Guds ord, för att lära känna och vittna om Messias rena Evangelium, istället för frälsning genom gärningar från den Påvliga Kyrkan.

Dessa är de två lampställen som stod som vittnen mot Antikrists Påvliga Kyrka under deras 1260 åriga regeringstid från 538-1798 e.Kr.

Peter Waldo eller Valdes, en framstående man bland medeltida vittnen till Kristi Evangelium, sålde allt han ägde år 1170, delade ut det till de fattiga och blev ledare för “vissa missionärssällskap som därefter gick under namnet Valdenser, eller som “Lyons fattiga män”.

Driven av förföljelse från Lombardiet, tog Valdenserna sin tillflykt till de närliggande Alpernas dalar, där de i många århundraden försvarade sig mot Romerska Kyrkan, för sitt vittnande om Nya Testamentets läror. (History Unveiling Prophecy, Henry Grattan Guinness)

Den häpnadsväckande utvecklingen av den Påvliga ambitionen från Innocent III och det Påvliga utrotningskriget som följde mot Albigenserna (Katarerna) och Valdenserna, ledde de sistnämnda till, att i början av 1200-talet acceptera doktrinen som en artikel i sin trosartikel att “Romerska Kyrkan skulle betraktas som den apokalyptiska skökan Babylon och följaktligen Antikrist. “(Ibid, II, s. 371)

Sardes-kyrkans tid, den döda Kyrkan, varade mellan 1514-1798  e.Kr.

Betydelsen av ordet “Sardes” är “den flyende” eller de som “kommer ut”, så det är ett utmärkt namn för kyrkan under Reformationsperioden när Martin Luther och ett antal andra Reformatorer protesterade mot den falska undervisning, tyranni och anspråk från den Påvliga Kyrkan, och de uppmärksammade Messias bud och lämnade henne.

Det Romerska odjuret de mötte: Den Romersk Katolska Kyrkan.

Kristna grupper under denna tid: Hugenotterna.

Huvudhändelser under denna tid:

Vid denna tidpunkt hade Kyrkan utstått många förföljelser från den Påvliga Kyrkan, och den var utan tvekan trött på att slåss mot den. År 1514 sa den Antikristliga Påvliga Kyrkan att Messias kyrka var död.

Genom Martin Luther och andra påmindes de om rättfärdigandet genom Kristi rättfärdighet, förlåtelse genom Hans blod och försoning genom Hans offer, läror som hade gått förlorade.

De måste påminnas om dessa saker, eftersom den Påvliga Kyrkan hade förbjudit dem att läsa Bibeln, vilket fick dem att bli svaga och apatiska.

År 1525 e.Kr. publicerade William Tyndale det första bevarade Engelska Nya Testamentet.

För att motsätta sig detta förklarade den av Satan bemyndigade Påve Kyrkan vid Trent Konsiliet, 1559 e.Kr., att bevarade Biblar finns på “listan över Förbjudna böcker”.

Intressant nog, när Tyndale brändes på bål, 1536, ropade han “Herre, öppna ögonen på Englands kung”.

Gud svarade på Tyndales bön, eftersom kung Henry VIII av England auktoriserade bibeln ”Great Bible” 1540, och den lästes högt i Gudstjänsterna i Engelska Kyrkan. Och sedan 1611 e.Kr. publicerades King James Bibeln.

Med tillkomsten av tryckpressen, och Guds ord översatt till Engelska, kunde miljoner människor äntligen läsa Bibeln.

De fann frälsning genom tro allena, utan gärningar, i vår Messias rena Evangelium.

Läs mer om tillkomsten av den tryckta bibeln genom att klicka på Den Lilla Boken I Uppenbarelseboken 10

John Calvin, Martin Luther, och många andra vördade forskare, proklamerade att den Romerska Katolska Kyrkan är Antikrists “Babylon’s hora”, som är skyldig till de heligas blod.

Det betyder att “syndens människa”, “fördärvets son” som avses i 2 Tess. 2:3, redan har blivit uppenbarad, så vi väntar inte på att det ska hända i slutet, som så många Pastorer lär.

De Protestantiska reformatorerna uppmanade folk att “komma ut ur henne” (Upp 18) och miljoner lämnade den Romerska Katolska Kyrkan och räddades genom tro på Messias, vilket ledde till bildandet av de Protestantiska Kyrkorna.

Upp 3:4, “Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de ska vandra med mig i vita kläder, för de är värdiga.

Messias använde dessa utmärkta män, som höll fast vid sanningen om hans lära, för att sprida ljuset av kärlek, nåd och frälsning genom Messias Evangelium, i en mörk värld.

Martin Luther var en tysk munk, präst, teologiprofessor och en symbol för den Protestantiska Reformationen.

John Calvin var en inflytelserik Fransk teolog och Pastor under den Protestantiska Reformationen.

John Eliot var en missionär som publicerade en Bibel i Algonquian Native Americans språk och anlade fler än 14 Kyrkor bland dem.

Tyvärr, och mycket till vår förlust, lärs Kristna idag inget om trons hjältar. De flesta vet inte ens vad den Protestantiska Reformationen var och hur den påverkar deras liv även idag.

Det var Protestanterna under Reformationen, som med kraften i Guds ord övervann det Heliga Romerska Riket, där Påven, som var chef för den statliga Kyrkan, kunde genomdriva sin anti-bibliska doktrin genom statliga lagar.

De inledde rättsstatsprincipen, och i Amerika bildade de kraftfullt Konstitutionen som var en helt ny typ av regering, en representativ republik baserad på rättsstatsprincipen, vars grundval var Bibeln.

Utan Reformationen på 1500-talet, kunde det Amerikanska experimentet med en ny slags civilregering, där det varken var en statskyrka eller en härskare som hävdar både värdslig och andlig auktoritet, som Påven gjorde, inte ha kunnat äga rum.

Många invandrare från Europa, England och Skottland flydde till de Amerikanska kolonierna under 16 och 17-talen på grund av den terror som den Romerska Katolska Kyrkan fortsatte att sprida i deras hemländer.

Upp 3:5, “Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder, och jag ska aldrig stryka hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Far och hans änglar.

Under Sardes era fortsatte Satan att använda den Katolska Kyrkan för att döda Kristna.

I synnerhet Spanien hade sin del i ansvaret för denna oegentlighet, för under 45 inkvisitions-rättegångar, mellan åren 1481 och 1808, brändes 31 658 levande, 18 049 brändes som avbildade figurer och 225 214 dömdes till galärslavar eller fängelse.

År 1555 återinförde Drottning Mary, känd som Bloody Mary, Romersk Katolicism och förföljde Protestanter.

År 1572, under Bartolomeinatten attackerades Hugenotterna (franska kalvinistiska Protestanter) under de Franska religionskrigen. Vissa menar att minst 100 000 Hugenotter dödades.

Under 1600-talet ägnade sig den Påvliga makten åt “etnisk rensning” av de bibeltroende Valdenserna, eller “Cottons-begens dalar”.

Den 24 april 1655 slaktades uppskattningsvis 1 700 Valdenser; Massakern var så brutal att det väckte ilska i hela Europa.

Det antas att 50 miljoner Kristna har förgåtts pga. den Påvliga Kyrkans förföljelser av Valdenser, Albigenser, Bohemian Brethren, Valdensare, Wycliffare och Protestanter.

Du kan se hur slaget mellan Messias och Satan utspelats historiskt under denna Kyrka. Och du kan se varför denna period kallas för tiden för den stora vedermödan.

Den Katolska Kyrkan fortsatte att förfölja Kristna, men ännu viktigare, de genomförde en ny strategi för att förstöra Kristendomen genom att infiltrera den.

Detta började på Konciliet i Trent (som ägde rum 1545-1563 e.Kr.), där de kartlade sina planer:

Eftersom de inte kunde stoppa Guds ord från att sprida sig över hela världen tog de steg för att korrumpera den. Du kan läsa den studien genom att klicka på Satan’s Corrupted Bible Manuscripts

För att förstöra Kristendomen utgav de sig för att vara Kristna och infiltrerade seminarier och bibelskolor, för att förvrida Guds Ord och vilseleda inifrån, för att korrumpera deras teologi och återföra dem till Moderkyrkan.

De avledde kritiken från att de anklagades för att vara Antikrist genom att skapa bedrägerier om profetiornas fullbordande i Daniel och Uppenbarelseboken. Du kan läsa den studien genom att klicka på The 70th Week Of Daniel is Fulfilled by Jesus Christ NOT the Antichrist.

Alla dessa bedrägerier har vuxit till episka proportioner över tid, eftersom de flesta Kristna läser sina korrumperade bibelversioner, och de flesta tror på deras bedrägliga profetior om den sista tiden.

1798 e.Kr. marscherade Napoleons armé in i Rom och tillfångatog Påven och avslutade Påvedömets regering och orsakade en dödlig huvudskada på Uppenbarelsebokens odjur.

Filadelfia-kyrkans tid varade mellan 1798-1866  e.Kr.

Messias hade inte ett ord av fördömelse mot denna kyrka, under dess era, bara berömanda ord för sin trofasta kärlek och tjänst.

Det Romerska odjuret de mötte: Jesuit-kontrollerade Romerska Katolska Kyrkan och Amerika.

Kristna grupper under denna tid: Det Stora Uppvaknandets (Great Awakening) pasotorer.

Huvudhändelser under denna tid:

Hans kyrka började återvända till livet under den tidigare kyrkan, och den vann styrka och blev helt levandegjord under Philadelphia-kyrkans era.

Den “öppna dörren” var ett oöverträffat tillfälle att predika Evangeliet över hela världen, till människor som var öppna för att ta emot det och omfamna det.

Detta var uppkomsten av den Evangeliska Kyrkan i Nordamerika och på de Brittiska öarna, eftersom de förde ut Guds ord över hela världen.

Ett stort antal själar vanns för Kristus under denna period av väckelse som kallas det Stora Uppvaknandet (The Great Awakening), på grund av dessa stora Gudsmäns uppdrag:

George Whitefield (1714-70) var vän till Wesley och den första friluftspredikanten. Tusentals har räddats på två kontinenter.

Jonathan Edwards (1703-58) var en kristen predikant och teolog, som allmänt erkänns vara Amerikas viktigaste och ursprungliga filosofiska teolog, och en av Amerikas största intellektuella.

Francis Asbury (1745-1816) var den första av många Metodistpastorer “Circuit Riders.” Han reste 270 000 miles och höll 16 000 predikningar trots förföljelse.

William Carey (1761-1834) var baptistfader till moderna missioner. År 1809 avslutade han den Bengaliska Bibeln och publicerade många fler Biblar på andra språk. Carey reste till Indien, där han hittade en “öppen dörr” och sedan dess har Herren öppnat dörren till Kina, Japan, Korea, Indien, Afrika och till öarna i havet tills det inte finns ett land i världen där missionärerna inte kan komma.

Adoniram Judson (1804-90) var en missionär till det Burmesiska folket och avslutade översättningen till Bburmesiska.

Charles H. Spurgeon (1834 – 1892) var en stark figur inom den Reformerade Baptistraditionen och känd som “Förkunnarnas Prins”.

Du kan se hur Filadelfia-kyrkans era spred Evangeliets ljus över hela världen.

Upp 3:9-10, “Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som kallar sig judar men inte är det utan ljuger. Jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter, och de ska förstå att jag älskar dig.10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. ”

Tiden för prövning kommer att komma över Laodicea under den sista kyrkliga eran, för kyrkan har fallit bort från sund lära och förstår inte vem det Satan-bemyndiga odjuret är, så hon är utsatt för dess bedrägeri.

Upp 3:11-13, “Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona. 12 Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn. 13 Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!

Laodicea-kyrkans, den ljumna Kyrkans tid, varar mellan 1866-nutid.

Upp 3:14 “Och skriv till ängeln för församlingen i Laodicea: Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sanna vittnet, upphovet till Guds skapelse:

Laodicea betyder “kraft hos lekmännen”, och det är en passande beskrivning av två skäl:

Efter den dödliga huvudskadan av Påven 1798, blev den Babyloniskt baserade Påvliga Kyrkan återupplivad av Jesuiterna, när Mussolini under 1929 tecknade ett fördrag med den Romersk Katolska Kyrkan som återigen gav dem politisk makt.

Idag kontrollerar den Påvliga Kyrkans organisationsstruktur 1.2 miljarder medlemmar, som är 1/6: e världens befolkning.

Det Romerska odjuret de mötte: Jesuit-kontrollerade Romerska Katolska Kyrkan och Amerika.

Kristna grupper under denna tid:

Huvudhändelser under denna tid:

Lekmannakraften gäller också för de flesta Kristna kyrkor, som ger all makt till Pastorn och vissa diakoner, i stället för att följa Paulus femfaldiga tjänarmönster.

Upp 3:15-16, Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm! 16 Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. 

Messias gav inte ett ord av beröm till vår nuvarande kyrkoepok, och säger att vi är ljumma och självsäkra. 

2 Tim 3:1-5 Timoteus varnade för den här tiden:Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. 2 Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, 3 kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, 4 falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! 

Jag ber att efter du har läst om den historiska uppfyllelsen av de sex första av kyrkans tidsepoker inser att vi nu befinner oss i den sista kyrkliga tidsepoken, Laodiceas, och att du ska förstå kraften i Messias ord till oss och konsekvenserna om vi inte följer Hans befallning.

Flammorna i den Protestantiska Reformationen och det stora Uppvaknandet (Great Awakening) har släckts.

Passionen för att vinna själar har gått över till Pastorer och missionärer, istället för att bäras av Guds tempel, Kristna.

Kyrkorna måste liva upp dyrkan och konsten och läran, för att underhålla kyrkans medlemmar.

Lusten att kämpa mot Antikrist-systemet har gått förlorad, för kyrkan förstår inte vem Mysteriet Babylon är; istället tror de att de kommer att bli uppryckta innan Antikrist uppträder, så att de inte kan slåss mot det.

Kyrkan är avslöjad i synd och urskiljer sig inte från resten av världen när det gäller skilsmässa, drickande, att titta på olämpliga filmer etc.

Kyrkan tror att Satan kommer att råda i sluttiden, istället för att förstå att Messias kommer att besegra fienden genom en kvarleva av Kyrkan.

Omkring oss ser vi rika Kyrkor som saknar Kristi Ande och kraft, eftersom de försöker tjäna både Gud och Mammon, vilket är omöjligt.

Många kyrkliga ledare som Rick Warren samarbetar med Antikrists Romersk Katolska Kyrka i fredens namn.

Kyrkan har verkligen fallit ifrån sanning och iver, och sin första kärlek, Kristus.

Upp 3:17, “Du säger: Jag är rik, jag har fått rikedom och behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken.

Eftersom de flesta Pastorer inte lär ut att vi verkligen är i Laodicea kyrkans tidsepok förstår vi aldrig Messias fullständiga inverkan på oss.

Matt 7:21-23 Messias varnade, “Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. 22 Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? 23 Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare.

Sedan den Protestantiska Reformationen har Jesuiterna i den Påvliga kyrkan infiltrerat kyrkan för att lura den.

Eftersom de inte kunde stoppa Guds Ord från att spridas, infiltrerade de och skapade en ny version av de Grekiska och skapade då nya korrupta Biblar från den. Läs Modern Bible Deception Verse Study

De infiltrerade bibelskolor och seminarier för att få dem att använda sin version av den Grekiska texten och deras moderna Biblar för att bli lurade. Läs Satan’s Corrupted Bible Manuscripts

De hade Jesuitpräster som skapade en sista tiden period med en ensam Antikrist, för att avleda de Protestantiska Reformatorernas anklagelser (från att de själva var Antikrist). Läs The 70th Week Of Daniel is Fulfilled by Jesus Christ NOT the Antichrist

Deras slutgiltiga bedrägeri gör att Kristna tror att de kommer att bli uppryckta och inte behöver möta vedermödan och odjurssystemet. Läs Myten Om Ett Uppryckande Före Vedermödan

De skapade den moderna Staten Israel för att lura Kristna om sluttiden. Läs Jews Who Are Not Really Jews

Genom att använda sociala frågor försöker den Romersk Katolska Kyrkan att dra sanna Evangeliska Bibeltroende till sig, så att de inte kan motsätta sig de grundläggande frågorna i Bibelns egen auktoritet och Evangeliet.

Populära pastorer som Chuck Swindoll, David Jeremiah och John MacArthur, lär profetiska koncept som stöder Jesuiterna i deras bedrägeri med en framträdande Antikrists i slutet av tiden.

De flesta Pastorer har blivit lurade eftersom seminarierna har infiltrerats av Jesuiterna.

2 Tim 4:3-4 “Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

De flesta kristna tror att de vet hur sluttiderna kommer att utspela sig, men de har blivit förblindade av fienden.

De flesta kristna är nakna, eftersom de är utsatta för odjurets lögner och kommer att fångas utan att vara förberedda för Messias återkomst.

Läs alla de bedrägerier som finns på denna webbplats och du kommer att se hur blinda, fattiga och nakna vi är.

Min Vän, vi har kommit långt ifrån de Bibliska sanningarna och vi har misslyckats med att identifiera fienden, så vi har ingen möjlighet att bekämpa den.

Falska profeter har infiltrerat Kyrkor och seminarier.

2 Kor 11:13-15 Sådana människor är falska apostlar, oärliga arbetare förklädda till Kristi apostlar. 14 Och inte undra på det, Satan själv förklär sig till en ljusets ängel. 15 Då är det inte underligt om även hans tjänare förklär sig till rättfärdighetens tjänare. Men de ska få det slut som deras gärningar förtjänar.

1 Joh 4:1 “Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen.

Det falska evangeliet om humanism, personlig utveckling om du vill, predikas av många pastorer som Joel Osteen.

Kyrkans mandat är att predika det rena Evangeliet om frälsning genom Messias offer, att föda lärjungar som kan dela Evangeliet och att identifiera falska profeter.

Det handlar inte om att leva ditt bästa liv nu; Det handlar om att leva ditt bästa liv för Messias nu.

Undervisar din pastor om profetiornas sanna uppfyllelse?

Eller lär de ut förklaringar från Antikrists Påvligak Kyrka, om profetiorna?

Du måste testa och pröva vad de säger mot Guds ord.

Upp 3:18 “Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med så att du kan se.

Be till Herren att ge dig ögonsalva för att du ska kunna se sanningen. Läs bibelstudierna på denna webbplats för att förstå profetiornas sanna uppfyllelse.

1 Tess 5:19-21 “Släck inte Anden. 20 Förakta inte profetior, 21 men pröva allt, behåll det goda 22 och håll er borta från allt slags ont.

Ef 4:14 “Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran, när människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse.

Var klädd i sanningen, så du är inte naken när han kommer tillbaka.

Upp 16:15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans skam.”

Messias slutar med ett löfte till segrarna.

Upp 3:19-22, “Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Visa därför iver och vänd om! 20 Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. 21 Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Far på hans tron. 22 Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!

Kommer du att acceptera Herrens tillrättavisning, ångra dig från dina tidigare missförstånd, och övervinna det Antikristliga odjurets bedrägerier så att du kan sitta med Messias?

Eller kommer du att vara ljummen och riskera att spottas ut ur Messias mun?

Satan har segrat under de senaste 100 åren, eftersom han har orsakat ett stort bedrägeri i Kyrkan.

Men som du har sett, råder Kristus alltid över Satans planer och han lyfter upp en rest av de troende som predikar det rena evangeliet, identifierar falska profeter för att rena Kyrkan och motsätta sig det Antikristliga odjuret, den Romersk Katolska Kyrkan.

Här är en sammanfattande sida om de sju kyrkornas tidseror i Uppenbareleboken:

Uppfyllelsen Av De Sju Kyrkoperioderna I Uppenbarelseboken 2-3

David Nikao

Nästa Bibelstudie i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad: Upp 6 – De Sju Sigillen

Print Friendly, PDF & Email