Den 1260-Åriga Perioden För Den Romerska Katolska Kyrkans Påvar

Det här Bibelstudiet i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad fokuserar på perioden av 1260 profetiska dagar.

De flesta tidiga Kyrkofäder visste att Romarriket var återhållaren i 2 Tessalonikerbrevet 2, som höll det antikristliga odjuret tillbaka. När den Romerska Kejsaren avlägsnades antog de att Undergångens Sonantikrist, skulle komma till makten och regera i 1260 dagar, eller 3 1/2 år.

Att ha tolkat de 1260 dagarna som symboliskt representerade 1260 år av lidande och utsatt tillstånd för vittnen till evangeliets sanning, var naturligtvis omöjligt under den tidiga perioden av Kyrkans historia. Den senare uppfattningen började växa fram från apokalyptiska tolkar under själva uppfyllandet av profetian under medeltiden. (History Unveiling Prophecy, Henry Grattan Guinness)

Ingen korrekt förväntan på uppfyllandet av de förutsägelser som rör Antikrist, som helhet betraktat, var möjlig under de första århundradena av Kyrkans historia.

Man trodde allmänt att världens slut och himmelriket var nära.

Detta förkortade utsikterna för apokalypsen till en smal marginal. De visste ingenting om de långa århundradena som var avsedda att förflyta innan tiden hade gått sin gång.

Den visste ingenting om det stora avfallet som skulle förmörka jorden genom dess långa och fruktansvärda förmörkelse; och inget av den härliga reformationen som skulle följa. *

Efter att den sista Västra Romerska Kejsaren avlägsnades 476 e.Kr., tog Roms Påvar makten inom kort år 538 e.Kr., då de fick myndighet av Östra Romerska Kejsaren Justinianus

Och de regerade i 1260 år fram till 1798 när Jesuiterna fick Napoleons armé att sätta Påven i fångenskap.

Sju former (de 7 huvudena i Upp 17) av det Romerska Imperiet fanns innan det åttonde huvudet, Påvarna från den Romerska Katolska Kyrkan, tog makten.

Det finns många beskrivningar av den tidsram som det antikristliga odjuret skulle regera, som alla pekar på den 1260 åriga period som Påvarna i Rom regerade från 538-1798.

En kort beskrivning ges här och mer detaljerade förklaringar finns i studierna. Lägg märke till hur de alla beskriver Påvarna från Rom som historiker noterat dödade över 50 miljoner heliga under sin regeringstid.

Det lilla hornet i Daniel 7 som förföljde de heliga under ”en tid och tider och en halv tid

Efter att det Romerska riket kollapsade delade det sig upp i tio riken (10 huvuden). Satan fick Roms Påvar (Lilla hornet) att komma till makten, som fick tre av riken att ryckas upp/undanröjas.

Den period under vilken den heliga staden trampas ned av hedningarna under ”fyrtiotvå månader” i Uppenbarelseboken 11.

Uppenbarelseboken 11 beskriver Martin Luther som jämförde vad Påvarna i Rom lärde mot vad Guds ord (järnspiran) säger. Han fann att den Romerska Katolska Kyrkan är en avfallen Kyrka, en hednakyrka, som förföljde den heliga staden (den sanna kyrkan, Kristi brud) under 1260 år.

Den period under vilken de två vittnena i Uppenbarelseboken 11 profeterar ” ett tusen tvåhundra och sextio dagar.”

De två vittnena är Guds ord och Kristi Kyrka, som båda vittnat om att frälsning kommer enbart genom tro på Messias försoningsarbete, inte genom de Romerska Katolska sakramenten; och båda vittnade om att Påvarna i Rom är Daniels lilla horn, Undergångens son i 2 Tessalonikerbrevet 2 och det antikristliga odjuret i Uppenbarelseboken 13.

Kristi kyrka flyr till öknen under “en tid och en gång och en halv tid ” i Uppenbarelseboken 12.

Efter att Messias fick det Romerska Imperiet att kollapsa, gav Satan den Romerska Katolska Kyrkan, som skickade en flod av människor, som soldaterna i Frankrike och Spanien, för att förfölja och döda de heliga.

Regeringstiden för odjuret från havet ”fyrtiotvå månader” i Uppenbarelseboken 13.

Påvarna i Rom talade hädiska ord som att de förkunnade sig vara Gud och kunna förlåta synder, och de förföljde de heliga under medeltiden och inkvisitionen.

Så historien avslöjar att dessa profetior alla pekar på samma 1260 åriga period av stor vedermöda, från 538-1798, under vilken Påvarna i Rom var den regerande makten i världen.

Så det hänvisar inte till 3 1/2 år av stor vedermöda i den sista tiden.

David Nikao

Nästa Bibelstudie i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad: Uppenbarelseboken 13 – Romerska Odjuret Från Havet

Print Friendly, PDF & Email