Översikt Av Historiska Vittnen Mot Antikrist

Det här Bibelstudiet i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad ger en sammanfattning av de många vittnesmålen från vår familj i Messias, som vittnar mot antikristliga Påvarna i Rom, många fick betala med sitt liv för detta vittnesbörd.

Arnulf (991), biskopen av Orleans, förkunnade att Påven som varande antikrist, sitter i Guds tempel och förklarar sig vara Gud.

Gherbert från Rheims (1000) sa; Påven var antikrist som sitter i Guds tempel.

I den Waldensianska pastorn Legers bok som heter “Treatise on Antichrist” skriven 1120, sade “Avhandlingen stämplar den Romerska Kyrkan som skökan Babylon, och Påvedömet som “Laglöshetens människa” och antikrist.”

Berenger (1200) sade att Romerska Påvestolen inte var det Apostoliska sätet, utan Satans säte.

Eberhard II (1240), ärkebiskopen i Salzburg, bekräftade att Påven var antikrist.

Waldensianska Reinerius Saccho hävdade “att den Romerska Kyrkan inte är Jesu Kristi Kyrka, utan en Kyrka av ondska och att den avföll under Sylvester – och att den Romerska Kyrkan är skökan i apokalypsen.”

Michal av Cesena (1270-1342), som kom ut ur den Katolska Kyrkans Franciskanordning, förklarade Romerska Kyrkan som Babels sköka.

John Wycliffe (1330-1384) Som översatte Latinska Vulgata Bibeln till Engelska, sade Antikrist, huvudet för alla dessa onda män, är Påven i Rom.

Walter Brute (1391), en känd forskare, profetisk utläggare och associerad till Wycliffe; blev martyr för att säga Påven är antikrist.

Matthias av Janow (en 1300-tals Böhmisk kyrklig författare.) Sa Påven är den mest onda Kristna och kallar sig själv falskt med det namnet.

John Purvey (1354–1414), en av de ledande följarna av den Engelska teologen och Reformatorn John Wycliffe; sade Påvedömet var Antikrists rike.

Sir John Oldcastle (1417), en följare av Wycliffe, förkunnade Påven som den stora antikrist, Undergångens Son, Guds öppna motståndare och styggelse som står på den heliga platsen.

William White, en följare av John Wycliffe; sade att Påven … är inget annat än ett djävulskt tillstånd och antikrists tunga ok, och därför är han en fiende till Kristi sanning.

John Huss (1372-1415), en välutbildad man från Böhmen, som kom under påverkan av Wycliffes skrifter, vilket fick honom att bryta med Romerska Kyrkan; förklarade att Antikrist har avslöjats i Påven, för vilket han brändes till döds.

John Purvey, (1354-1428), som var en nära medarbetare till John Wycliffe, publicerade en kommentar om Apokalypsen 1390 baserad på Wycliffes predikningar med rätta och verkligen uttalade Påven som antikrist.

William Tyndale (1493-1536) var en Engelsk forskare som blev en ledande figur i Protestantisk Reformation; sade Påven är antikrist och hans doktrin spridd av djävulen.

Huldreich Zwingli (1484-1531) var en stor Schweizisk Reformator; förkunnade djävulens makt och kraft, det vill säga antikrists … Påvedömet måste avskaffas.

John Calvin (1509-1564) var en inflytelserik Fransk teolog och pastor under den Protestantiska Reformationen; sa att vi kallar den Romerska Pontiffen Antikrist.

Martin Luther var en Augustinsk munk som Fadern kallade ut från den Påvliga Kyrkan förklarade “Vi är här av övertygelsen att Påvedömet är sätet för den sanna och verkliga Antikristen.”

Nicolaus von Amsdorf (1483-1565) var en vän och ivrig kollega till Martin Luther; sa att Påven är den verkliga, sanna Antikrist.

Philipp Melanchthon (1497-1560), en Tysk Reformator, sa att den Romerska Pontiffen är antikrist.

Ulriucus Zuinglius, en ivrig Reformator i Schweiz; sade Påven är Antikrist som Paulus beskrev.

Bekännelse av Glastonbury Kongregation (1551) … Franska flyktingar i England som först samlades under Calvin och Farel; “Dessutom avstår jag Påven som den Romerska antikristen och hans hela lära och religion …”

London Confession of John à Lasco (1551) ”Vi ber dig ytterligare, o Barmhärtiga Fader, för att bevara Kyrkorna i detta kungarike såväl som alla de andra som är utspridda över hela världen, där doktrinen om din son utropas, rensas från hädelserna från den Romerska antikristen.

John Hooper (1551-1554), biskopen av Gloucester, en förespråkare för den Engelska Reformationen, han blev martyr under drottning Mary’s förföljelser; sade Påven är Kristi och Hans religions huvudfiende.

Mäster John Bradford, som blev martyr 1555, sade att “den tillskansade auktoriteten för biskopen i Rom är utan tvekan den stora antikristen.”

År 1555 sa Hugh Latimer, biskop av Worcester; innan han brändes på bål, “Vilket samhörighet har Kristus med Antikrist? Därför är det inte lagligt att bära oket med Papisterna. Kom ut från dem och separera er från dem, säger Herren.’

Nicholas Ridley (1555), Engelska biskopen i London; sade innan han brändes till döds att Roms Heliga stol är Satans säte.

Thomas Cranmer (1489-1556) som ärkebiskopen av Canterbury, han var ansvarig för att upprätta de första doktrinära och liturgiska strukturerna i den reformerade Engelska Kyrkan; sade innan han brändes till döds att Påven är Kristi fiende och antikrist.

Mäster Bullingham (1562) sade Påven är antikrist, Roms religion från helvetet.

John Maundrel, William Coberly och John Spicer, tre martyrer som led i Salisbury; sa Påven är Guds fiende.

Minister Robert Drakes, William Tyms, Richard Spurge, Thomas Spurge, John Cavel och George Ambrose (1556) brändes till döds för att de förkunnade att Påven är antikrist.

John Hullie (1520-1556), en minister; brändes till döds för att ha förklarat att Påven är antikrist.

Henry Adlington, Laurence Pernam, Henry Wye, William Halliwel, Thomas Bowyer, George Searles, Edmund Hurst, Lyon Cawch, Ralph Jackson, John Derifall, John Routh, Elizabeth Pepper och Agnes George (1556); blev alla brända på bål, för att de förkunnade Påven som antikrist under djävulen.

Agnes Perst (1557) brändes till döds för att ha förklarat att Påven är antikrist och djävulen.

John Jewel (1522-1571) var biskop av Salisbury och en av de stora intellektuella i den Engelska Reformationen; proklamerade att Påvarna i Rom är Daniel’s Lilla Horn.

Matthias Flacius Illyricus (1520-1575) var en Luthersk Reformator från Istrien, dagens Kroatien; sade att det Romerska prästerskapet är den verkliga riktigt stora antikristen, och att hans rike är det verkliga Babylon.

John Knox (1505-1572) var en stor ledare för Reformationen i Skottland; sade “Påven bör erkännas som “själva antikristen och undergångens son, om vilken Paulus talar.”

Heinrich Bullinger (1504-1575) var Zwinglis intima vän och efterträdde honom som chefspastor i Zürichs Katedralen; sa att det Lilla Hornet är den Romerska Påven.

William Fulke (1538-1589) var en Engelsk Puritan; proklamerade Påven som Laglöshetens människa och undergångens son.

Georg Nigrinus (1530 – 1602), en Evangelisk teolog och lärare; sade Påvedömet är den antikrist som Daniel, Paulus, Petrus, Johannes och till och med Kristus profeterade om.

John Napier (1550-1617) ivrig försvarare av den Protestantiska saken; förkunnade att Rom är Babylon och Påven är Antikrist.

Geneva Study Bible (Geneve Studie Bibel) (1556) inkluderade studieanteckningar från de Protestantiska Reformatorerna, som alla förkunnade att Påven av Rom var antikrist.

Engelsk kyrka förklarade att den Påvliga Kyrkan i Rom är det Babyloniska odjuret och säger att Påven är antikrist och laglöshetens människa.

Church of Scotland Confession of Faith (1603) förklarade Påven som antikrist, laglöshetens människa och undergångens son.

De Irländska religionsartiklarna från 1615 vittnade om att Biskopen i Rom är laglöshetens människa.

London Baptist Confession från 1689 förkunnar att Påvarna i Rom är antikrist, den laglöshetens människa och undergångens son, som upphöjer sig i Kyrkan mot Kristus.

Westminster Confession of Faith (1649), som ratificerades och upprättades genom parlamentets akt 1649. säger att Påvarna i Rom är antikrist, den laglöshetens människa och undergångens son som upphöjer sig själv i Kyrkan.

Roger William (1603-1683), som levde under den tidiga kolonialtiden, den första Baptistpastorn i Amerika; kallade Påvens fängelser, djävulens fängelser.

Cotton Mather (1663-1728) sa i sin bok, Fall of Babylon; att alla egenskaper hos Antikrist besvaras av Påvarna i Rom.

Samuel Cooper (1725-1783) skrev i sin “A Discourse on the Man of Sin”; att om Antikrist inte återfinns i Petrus Stolen, kan han inte finnas någonstans.

Sir Isaac Newton (1643-1727) var en Engelsk fysiker, matematiker, astronom, naturfilosof, alkemist och också en trogen utläggare för Bibelns profetior; lärde att Kyrkan i Rom var Daniel’s Lilla Horn.

John Wesley (1703-1791), en Anglikansk präst och Kristen teolog; sa att hela följden av Påvar från Gregory VII är utan tvekan antikrist.

Jonathan Edwards, en Amerikansk predikant och teolog, som kanske är mest känd för sin roll i Great Awakenings (Det Stora Uppvaknandet) i mitten av 1700-talet; sade att den största och mest grymma fienden från Kristi Kyrka är Romerska Kyrkan.

Från det första Stora Uppvaknandet i Amerika till det nittonde århundradet erkände den stora majoriteten av de Protestantiska Evangelisterna Påvedömet som antikrist.

Presbyterianska prästen Lyman Beecher (1827) erkände Påvedömet som antikrist.

Dr. H. Grattan Guinness (1835-) pekade på de Romerska Katolska Påvarna som den lilla horn kraften i Daniel 7, Laglöshetens människa i 2 Tessalonikerbrevet 2 och odjuret i Uppenbarelseboken 13.

Kyrkoherde J. A.Wylie (1808 – 1890) säger i sitt förord ​​till ”Papacy is the Antichrist”; att det Romerska systemet är det förutsagda avfallet.

Leroy Edwin Froom (1890–1974) sade att Bibelns anklagande profetiska finger pekade i riktning mot biskopen i Rom som den förutsagda antikristen i Skriften.

Leroys monumentala verk är ”The Prophetic Faith of our Fathers.” Froom tillbringade decennier med att förbereda detta fyra volymers verk där han spårar tolkningen av Bibelns profetior från Apostolisk tid fram till mitten av det 1900-talet. Froom reste mycket över hela Europa, undersökte originalkällor och dokumenterade noggrant sin forskning. Även i dag anses Frooms arbete vara aukoriteten inom sitt område.

Froom säger att det är uppenbart att från 1300-talet till 1700-talet pekade Bibelns profetiska anklagande finger i riktning mot biskopen i Rom som den förutsagda antikristen i Skriften. Efter att ha lagt fram en imponerande massa bevis från de ursprungliga källorna, avslutar Froom:

”I Tyskland, Schweiz, Frankrike, Danmark, Sverige, England och Skottland hade det gjorts samtidiga och imponerande förklaringar med röst och penna att Påvedömet var den specifika antikristen i profetiorna. Symbolerna från Daniel, Paulus och Johannes användes med enorm effekt. Hundratals böcker och traktat imponerade med sina argument på Europas medvetande. I själva verket fick det så stort grepp hos män i Rom, som med oro, såg att de måste motverka denna identifiering av Antikrist som Påvedömet eller förlora striden.”

David Nikao

För mer detaljerade citat från ovanstående människor som vittnade mot Påvarna i Rom, som Daniel’s Lilla Horn, Undergångens son i 2 Tessalonikerbrevet 2, och det antikristliga odjuret i Uppenbarelseboken 13; läs Historical Witnesses Against Antichrist

Print Friendly, PDF & Email