Den Lilla Boken I Uppenbarelseboken 10

Det här Bibelstudiet i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad fokuserar på den Lilla Boken som nämns i Uppenbarelseboken 10.

Aposteln Johannes ombeds att äta den Lilla Boken, som skulle vara söt i hans mun men sedan svida i hans mage.

Pastor John MacArthur säger att den Lilla Boken fick Johannes mage att svida, eftersom han blev illamående av synen på sigill, basun och vredesskåls domar som fanns i beredskap för syndare.

Liksom de flesta pastorer, säger han att alla händelserna i Uppenbarelseboken 4 och därefter kommer att inträffa under den stora vedermödan i sluttiden.

Om du har läst Bibelstudierna på denna webbplats vet du att Uppenbarelseboken symboliskt beskriver historien om Kristi Kyrka, från när den skrevs, tills Herren återvänder.

Så låt oss titta på sammanhanget för att se när det historiska skeendet om den Lilla Boken inträffade.

Vid tiden 100 e.Kr. samlades Gamla Testamentets Hebreiska och Nya Testamentets Grekiska manuskript i Antiokia, Syrien, där Kristna utformade en Bibel.

Många handskrivna kopior gjordes i Antiokia och speds till Kyrkorna.

Satan motverkade detta genom att få filosofer i Alexandria, Egypten, till exempel en man som heter Origen, att ändra de Syriska texterna för att passa deras övertygelser.

Gud fick en folkgrupp som heter Valdensare (som levde i Alperna) att översätta Bibeln till Latin. Den gamla Latinska Bibeln blev känd som Vulgata (vanlig) Bibeln, och den spreds genom det Romerska Imperiet och hela vägen till England före 200 e.Kr. Valdensar-missionärerna riskerade döden för att predika Evangeliet.

Satan svarade genom att få den Romerska Katolska Kyrkan att ge ett uppdrag till Jerome att skriva sin egen version, den latinska Vulgata år 405 e.Kr. Jerome följde Origen´s läror, så samma förvanskning förekom i denna Bibel.

Den Katolska Kyrkan tillät bara präster att läsa den och förbjöd lekmän att läsa den.

De Sju Kyrkoförsamlingarna i Uppenbarelseboken är sju Kyrkoperioder (Kyrkoeror) som sträckte sig från 100-talet tills Jesus återvänder.

Under Kyrkoperioden Tyatira, som var från 538-1514 e.Kr., samlade den Påvliga Kyrkan systematiskt ihop kopior av Guds sanna ord och brände dem och dödade miljoner kättare som ägde en Bibel.

Den här epoken kallas medeltiden (Mörka Tiden) och ett skäl var att ljuset från Guds ord och Jesus Kyrka fördunklades, eftersom ondskan var förhärskande.

Den Katolska Kyrkan förföljde folkgrupper som Franska Vaudois, Waldenser och Albigenser, som användes av Gud för att bevara Hans heliga ord, predika det rena Evangeliet om Kristus och vittna mot den antikristliga Påvliga Kyrkan.

År 1229 vid synoden i Toulouse förbjöd den Katolska Kyrkan att läsa eller äga en Vaudois-Bibel.

1234, vid Tarragona-rådet, förklarade de att ingen Bibel var tillåten på ens modersmål och att alla Biblar  måste brännas.

När Gud fick Turkarna att korsa Eufrat för att inta fästningen i Konstantinopel (1/3 Rom) under den sjätte basunen i Uppenbarelseboken, flydde några av prästerna till Europa och tog med sig de ursprungliga Hebreiska och Grekiska handskrifterna av Bibeln.

Detta ledde till att John Wycliffe fick dem, som Herren fick att skriva en Engelsk översättning av Bibeln, år 1371.

År 1408, vid den tredje synoden i Oxford, förkunnade den Katolska Kyrkan att det är kätteri att ha en “obehörig” (bevarad) Engelsk Bibel.

Den förment Kristna Katolska Kyrkan förbjöd och brände Guds ord. Utan det (Ordet) befann sig den sanna Kyrkan i mörker, och den enda läran kom från den Påvliga Kyrkan, som inte predikade det rena Guds ord.

Det fanns en hunger efter Guds ord.

Den Satan-bemyndigade Katolska Kyrkan hade bränt så många kopior av skrifterna och dödat så många Kristna att år 1514, vid Femte Lateranrådet, förkunnade den Påvliga Kyrkan att Kristi Kyrka var död.

Du kan se striden mellan Jesus och Satan om Guds Ord, och det är sammanhanget om den Lilla Boken i Uppenbarelseboken 10.

Gud svarade med att William Tyndale tryckte Bibeln på Engelska. Den första kompletta utgåvan av hans Nya testamente publicerades 1526. Efter hans död 1536 reviderades och trycktes Tyndales verk flera gånger.

Den Påvliga Kyrkan hatade honom för hans Bibelöversättning och fängslade honom för att döda honom. När han brändes till döds på bålet, ropade han “Herre, öppna ögonen på Englands kung.”

Gud svarade genom att kung Henry VIII av England godkände den Stora Bibeln (Great Bible) 1540, som lästes högt under Kyrkans gudstjänster i Engelska Kyrkan. Det kanske inte verkar vara så mycket nu, men då var det något oerhört.

Sedan, år 1560 började Genèvebibeln att tryckas. Detta var den primära Bibeln från 1500-talets Protestantism. Denna version av den Heliga Bibeln är viktig eftersom den för första gången trycktes mekaniskt, massproducerades och gjordes direkt tillgänglig för allmänheten.

Genèvebibeln trycktes i romerskt typsnitt, och den trycktes i mer praktiska och prisvärda storlekar än tidigare versioner. Att ha den tryckt, istället för skriven, torde ha gjort den till en Liten Bok.

Allt detta sammanföll med tillkomsten av tryckpressen, och till Påvliga Kyrkans förfäran, spreds Guds Ord runt om i världen.

Det tillät Guds ord att läsas av miljoner, och det gav den Protestantiska Reformationen understöd, där miljoner räddades. Det ledde till Det Stora Uppvaknandet (The Great Awakening), där världsvid mission räddade miljoner.

Tänk tillbaka på när aposteln Johannes skriver Uppenbarelseboken. Guds ord fanns på stora handskrivna rullar.

Tänk dig nu honom när han ser hela kanon, hela Gamla Testamentet, tillsammans med Evangelierna, epistlarna, etc. allt i en “liten bok“.

Tridentiska kyrkorådet förklarade den Påvliga Kyrkan att bevarade Biblar finns på ”Indexet för förbjudna böcker.” (Regel III) William Wycliffes, Jan Hus, John Calvins skrifter och andra Reformatorer fördömdes.

Jag tror inte att profetian pekade på en särskild Bibelversion, bara den tryckta Bibeln.

Tyndale New Testament publicerades 1525. Miles Coverdale Bibeln publicerades 1535. Bishop’s Bibeln publicerades 1568.

Genèvebibeln publicerades 1587 och den hade massor av anteckningar från de Protestantiska Reformatorerna, som gav förklaringar om det historiska uppfyllandet av profetiorna; som pekade på Påvarna som Antikrist och undergångens son; som pekade på den Romerska Katolska Kyrkan som skökokyrkan i Uppenbarelseboken 17; och allt detta ingick inte i King James Bibeln, vilket är mycket betydelsefullt.

1604 uppdrog King James ett team av forskare att skapa King James Version (KJV), ofta känd som den auktoriserade versionen (AV) för Engelska Kyrkan (Church of England), som slutfördes 1611.

Till Påvliga Kyrkans stora förfäran, läste Jesu Kyrka under Sardesperioden (som började 1514 e.Kr.) Guds ord snabbt och ivrigt och spred Evangeliet över hela världen, vilket fick miljoner att räddas av Jesu rena Evangelium.

Uppenbarelseboken 10:9-10 “Jag gick då bort till ängeln och bad honom ge mig den lilla bokrullen. Han svarade mig: “Ta den och ät upp den! Den ska svida i din mage men vara söt som honung i din mun.” 10 Jag tog bokrullen ur ängelns hand och åt upp den, och i min mun var den söt som honung. Men när jag hade ätit den sved det i min mage. 

Psaltaren 119:103 ”Vad ljuvligt ditt ord är på min tunga, sötare än honung i min mun!

Jeremia 15:16 ”Dina ord kom och jag åt dem, ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje, för jag är uppkallad efter ditt namn, Herre Gud Sebaot.

Handlingen att äta boken symboliserar absorberande och assimilering av Guds heliga ord.

För att Gud skulle uppfostra människor under medeltiden, för att kämpa mot fienden, behövde de Guds ord, eftersom det hade undertryckts och nästan undanröjts.

De hungrade efter Guds ord. Så de tog boken och läste den flitigt och med så mycket iver som en hungrig människa skulle äta en måltid. Luther gjorde detta genom levande ljus och sedan blev han ett lysande ljus i en mörk värld.

Bibeln (Guds heliga ord) lever. När vi äter Bibeln ger det oss styrka att leva segrande liv inför Herren. Att studera Bibeln är viktigare för vårt liv än vårt dagliga bröd.

Guds ord förde glädje och jubel in i deras hjärtan när de läste det rena evangeliet om Kristus Jesus.

Den Lilla Boken representerar Elohims ord.

Uppenbarelseboken 10:11 “Och man sade till mig: “Du måste profetera på nytt om många folk och länder och språk och kungar.

ENG: ”And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples, and nations, and tongues, and kings – ÖVERS: Och han sade till mig: Du måste åter profetera inför många folk och nationer och tungor och kungar

Messias säger inte att Johannes skulle behöva profetera igen, men inom ramen för de sju Kyrkoperioderna i Uppenbarelseboken betydde det nästa Kyrkoperiod, Sardes, som verkligen profeterade inför hela världen.

Även om Elohims ord hade varit dolda, och en massa korrupta traditioner hade tagit dess plats, skulle ändå tiden komma när dessa rena sanningar skulle bli kända igen för alla länder.

Det var bittert för att det förde Reformatorerna på en gång i konflikt med all makt hos Påvedömet och prästadömet; utsatte dem för förföljelse; väckte mot dem en mängd fiender bland jordens furstar och härskare.

Påvliga Kyrkan svarade genom att förfölja Jesus Kristus med inkvisitionen, som var Satans ursäkt att mörda miljoner Kristna och förstöra deras Biblar.

Aposteln Johannes såg att den antikristliga Katolska Kyrkan var drucken av deras blod, vilket fick honom att fyllas med sorg, bedrövelse och smärta.

Tyvärr värderar vi som lever i Kyrkoperioden Laodicea inte Elohims ord tillräckligt för att studera det noggrant, så vi litar på att pastorer ska lära oss.

Innan den skriftliga Engelska Bibeln svalt de och utsattes för bedrägerierna från Påvliga Kyrkan.

Dagens Kyrka är utsvulten eftersom den inte studerar Bibeln noggrant, så den är utsatt för Påvliga Kyrkans bedrägerier.

Personlig läsning och studier gör oss starka. Vi är eländiga, usla, nakna, fattiga och blinda, för vi har inte Guds ord.

Före den skriftliga Engelska Bibeln förstod de inte att den Romerska Katolska Kyrkan är  det antikristliga odjuret.

Eftersom Kristna i dag inte gör ansträngningar för att förstå Daniel och Uppenbarelsebokens profetior förstår de inte att den Påvliga Kyrkan är antikristliga odjuret som försöker förgöra oss.

Det går inte att profetera och vittna om Guds sanning och identifiera falska profeter utan Guds ord.

Citat om den Lilla Boken i Uppenbarelseboken 10:

“Philip Schaff, Kyrkans stora historiker kom att säga: “den rikaste frukten från Luthers vilotid i slottet i Wartburg, och det viktigaste och mest betydelsefulla arbetet under hela hans liv, var översättningen av Nya testamentet, genom som han förde lärorna och exemplet om Kristus och apostlarna till Tyskarnas sinne och hjärtan i en avbildning som liknar det verkliga livet … han gjorde Bibeln till folkets bok i Kyrkan, skolan och hemmet”.

Denna handling från Luther öppnade Pandoras ask med avseende på översättningarna av Bibeln och då skulle det inte finnas något sätt att stänga den asken. Inget anledning att säga, men den handlingen gällde Kyrkans ämbetsmän i alla led, eftersom de inte längre skulle ha strikt kontroll över Guds ord (Ben Witherington i uppsatsen: “the most dangerous act of Luther”).”

Kan du nu se det Bibliska, historiska uppfyllandet av den Lilla Boken Uppenbarelseboken 10?

Nu vet du att varje person som lär att det uppfylls i framtiden, lär dig falsk profetia.

David Nikao

Nästa Bibelstudie i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad Upp 11 – Mäta Templet

Print Friendly, PDF & Email