Den Första Vredesskålen I Uppenbarelseboken 16

Det här Bibelstudiet i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad fokuserar på den första vredesskålen i Uppenbarelseboken 16.

Sammanfattning: Första vredesskålen hälldes ut när Jesuiterna fick det smutsiga och avskyvärda såret av ateismen att spridas över Frankrike. De Franska Protestanterna hade dödats, så den Katolska religionen var allt som var kvar. Och Herren tillät ateismens styggelse att korrumpera det Franska folket, för att avvisa dem från den Påvliga Kyrkan, vilket ledde till den blodiga Franska revolutionen.

I Horae Apocalypticae, en eskatologisk studie skriven på 1800-talet av Edward Bishop Elliott, såg han uppfyllandet av den apokalyptiska symbolen i ”det enorma utbrottet av socialt och moraliskt ont, av demokratiskt raseri, ateism och synd, som kännetecknade den Franska revolutionen”.

Jesaja 1:4-7 beskriver Judas stam som fördärvad och full av förruttnande sår:

Ve dig, du syndiga släkte, du skuldtyngda folk, ni förbrytares avkomma, ni fördärvade barn! Ni har övergett Herren, föraktat Israels Helige och vänt honom ryggen. 5 Var mer ska man slå er, eftersom ni fortsätter i trolöshet? Hela huvudet är sjukt och hela hjärtat svagt. 6 Från fotsulan upp till huvudet finns inget helt, bara blåmärken, skråmor och öppna sår som inte blivit urkramade, förbundna eller lindrade med olja. 7 Ert land är ödelagt, era städer nerbrända i eld. Era åkrar förtärs i er åsyn av främlingar, ödelagda som efter främlingars framfart.

Uppenbarelseboken 16:1-2, ”Och jag hörde en stark röst från templet säga till de sju änglarna: “Gå ut och töm Guds sju vredesskålar över jorden.” 2 Och den förste gick bort och tömde sin skål över jorden, och onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild.

 

Detta hänvisar fortfarande till den Romerska världen, som den Romerska Katolska Kyrkan nu kontrollerade.

Och Frankrike kallades den förstfödde sonen till Påvedömet, då kungen och Katolikerna vördade honom som sin ledare.

Påven beordrade Frankrikes Kung att ta sin Katolska armé och undersåtar till att förfölja och döda Protestanterna i landet.

Att ha odjurets märke innebar att du vördade Påven (pannan) och att du följde Påven (högra handen).

Frankrike delades lika mellan Katoliker och Protestanter, men efter att Fransmännen förföljde de heliga var det praktiskt taget ingen kvar i landet, eftersom de antingen hade rymt eller dödats.

Några av de bästa människorna som hade bidragit till det stora landet Frankrike var nu borta. Saltet som hade bevarat landet hade nu kastats ut.

Hur skulle Amerika vara om du skulle ta bort alla Kristna? Du kan vara säker på att det skulle försjunka i stort avfall. Det var vad som hände med Frankrike.

Jesuiterna använde människor som den Franska poeten, dramatikern och historikern Voltaire för att vägleda Fransmännens sinnen i filosofin, för att få dem att slänga alla band till religioner.

De som gör att du tror på absurdititeter, kan få dig att begå grymheter. Voltaire

Hans skrifter fick Frankrike att gå in i en tid av förnuft, som blev deras gud. Voltaire var ledaren för upplysningen. Han förklarade att Bibeln var falsk, och detta var också den Katolska Kyrkan.

Lägg till detta att det Franska folket hade bevittnat masslakten av Hugenotterna, som skakade deras tro på den Påvliga Kyrkan.

Den 26 augusti 1792 fastställdes förnekandet av Gud i Frankrike “för första gången formellt genom lag.”

Denna lag förklarade att det inte fanns någon Gud, detta som startade störtandet av Katolikerna.

Faber såg i den bedrägliga andan av ateism som under revolutionen byttes ut till den mörkaste formen av antikristiskt frånfall; det öppna och blasfemiska förnekandet av Fadern och Sonen.

Jansenisterna; ett Jesuit-lett samhälle fullständigt korrupt i moral och litteratur spred otrohet och sådde frön till revolutionen.

Landet föll i totalt avfall, som pesten av otrohet och omoral, som en sårig kärna, som täcker nationen från huvud till fot.

Detta fick dem att söka frihet från alla religiösa institutioner och de vände sig mot den Romerska Katolska Kyrkan.

Resultatet, som förklaras i de närmaste vredesskålarna med dom, resulterade i att den mäktiga Katolska nationen Frankrike kastades in i ett inbördeskrig, som översvämmades med blodet av ledarna, de Katolska prästerna och många Katoliker.

Från Frankrike som nav, spred det sig som en pest, genom sina sammankopplade samhällen, till andra länder med Påvlig Kristendom.

Citat från våra förfäder

Cunninghame skrev 1813 och säger att ateism och anarki var de främsta fläckarna i den fruktansvärda pesten.

I början av 1700-talet skrev historikern Flemming två viktiga verk. De heter ‘The Apocalyptic Key‘ och ‘The Papacy ‘s Rise and Fall ‘.

Baserat på datumet 533 e.Kr., sa han att exakt 1260 år senare kunde vi förvänta oss att se Gud hälla ut sina “Vredesskålar” av dom över det Latinska riket i Europa. Han sa att det måste börja 1793-94. Han gick vidare och sade att om domarna inte började i Italien, skulle de börja i Frankrike, Påvedömets äldsta dotter. Och det var alldeles rätt.

David Nikao

referenser:

The 7 Vials of Revelation by Graeme Hotter

John Gill’s Exposition of the Entire Bible – Revelation 16

The People’s New Testament Commentary – Revelation 16

*History Unveiling Prophecy by Henry Grattan Guinness

The Book of Revelation by Charles A. Jennings, p. 189-191

The Present Reign of Jesus Christ by Robert Caringola. p 216-220

Nästa Bibelstudie i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad: Upp 16 – Andra Vredesskålens Dom

Print Friendly, PDF & Email