Den Sjätte Vredesskålen I Uppenbarelseboken 16

Det här Bibelstudiet i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad fokuserar på uttorkningen av Eufratfloden i den sjätte vredesskålen i Uppenbarelseboken 16.

Sammanfattning: Den sjätte vredesskålen hälldes ut för att torka upp det Osmanska riket, folket (floden) av Eufrat som hade släppts under den Sjätte Basunen I Uppenbarelseboken 9 . Under 1700- och 1800-talet förlorade de kontrollen över de territorier som de hade ockuperat. De förlorade kontrollen över Palestina till general Allenby i Storbritannien 1917 och lämnades bara kvar med Turkiet. Detta ledde till skapandet av den Sionistiska staten Israel, av Khazar-Judar som kom från Östeuropa.

Uppenbarelseboken 16:12-16. Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen öppnades för kungarna från Östern.” 

 

Betydelsen av den sjätte vredesskålen bestäms av den sjätte basunen. Under den sjätte basunens ”ve” utsändes en förstörande armé, stor till antal, från floden Eufrat som en dom över avgudadyrkande Kristendom.

Historiska tolkare är överens och erkänner uppfyllandet av detta ”ve” som Turkarnas störtande av det Östra Romerska Imperiets, vars myriader av ryttare kom från Eufrats stränder.

Den Sjätte Basunen I Uppenbarelseboken 9 representerar Turkarna, som blev det stora Osmanska riket, som släpptes från Eufratfloden för att attackera det östra Romerska riket. Det Osmanska riket erövrade ett enormt stort territorium.

Därför har uttorkandet av Eufrat, som äger rum under den sjätte vredesskålen, länge tolkats som ett borttynande eller märkbar minskning av den Turkiska makten; innefattande tillbakagången av dess befolkning och förlusten av dess territorier.

Den första tidpunkten för den moderna uttorkningen eller utmattningen av det Turkiska Imperiet var det Grekiska upproret 1821.

Ett formidabelt uppror mot den Turkiska makten började i Grekland, som snabbt spred sig till Valakiet, Moldavien och Egeiska öarna.

1826 var Turkiet skyldigt att överlämna alla sina fästningar i Asien till Ryssland.

Innan en ny armé utvecklades, attackerade Ryssland det Turkiska riket igen, och backades upp av England och Frankrike, och säkrade Greklands oberoende, efter den stora marina striden vid Navarino, där den Osmanska flottan förstördes totalt.

Den stora Turkiska provinsen Algeriet i Nordafrika förlorades till Höga porten och blev en Fransk koloni året efter.

1832 fördes Turkiet till upplösningens rand till följd av det framgångsrika upproret av den mäktiga Paschan i Egypten, Mehemet Ali.

Han attackerade och erövrade Syrien och besegrade de Turkiska arméerna i tre stora strider, och han skulle ha tagit Konstantinopel om inte de västra nationerna hade ingripit.

Det Osmanska riket tappade kontrollen över Palestina till general Allenby i Storbritannien 1917.

Slaget om Jerusalem inträffade under det Brittiska Imperiets ”Jerusalemoperationer” mot det Osmanska riket, när striderna för staden utvecklades från 17 november, och fortsätter efter överlämnandet till 30 december 1917, för att säkra det slutliga målet för den södra Palestina-offensiven under Första Världskrigets Sinai och Palestina Kampanj.

Allt som det Osmanska riket hade kvar var Turkiet.

Den 1 november 1922 avskaffade det nyligen bildade parlamentet Sultanatet formellt och slutade således 623 års Osmanskt styre. Lausanne-fördraget från den 24 juli 1923 ledde till internationellt erkännande av suveräniteten för den nybildade ”Republiken Turkiet” som den efterföljande staten för det Osmanska riket.

Folk pekar på Ryssland och Kina som Österns kungar, men de var redan etablerade innan det Osmanska riket torkade upp.

Det är vettigt att leta efter något som hände som ett resultat av att det Osmanska riket torkade ut, i det territorium som de tappade kontrollen över; på en plats som kommer att spela en viktig roll i uppfyllandet av sjätte och sjunde vredesskålarna.

Mellanöstern passar bestämt på den beskrivningen.

Turkarna förlorade kontrollen över Mellanöstern, vilket banade vägen för bildandet av följande kungadömen.

1932 grundades Saudiarabien, officiellt känt som Kungariket Saudiarabien.

Kungariket Irak grundades den 23 augusti 1921 i enlighet med den Brittiska administrationen efter nederlaget för det Osmanska Imperiet i första världskrigets Mesopotamiska Kampanj.

Proklamationen av det Arabiska Kungariket Syrien ägde rum i mars 1920.

Efter uppdelningen av Västasien efter första världskriget mellan Storbritannien och Frankrike, erkändes Emiratet i Transjordanien officiellt av styrelsen i Nationernas Förbund 1922. År 1946 blev Jordanien en oberoende suverän stat officiellt känd som Hashemitiska Kugariket Transjordanien. Efter att intagandet av Västbanken under Arab-Israel-kriget 1948 tog Abdullah I titeln Kung av Jordan. Statens namn ändrades till Hashemitiska Kugariket Jordan den 1 december 1948.

Den anglo-osmanska konventionen 1913 (29 juli 1913) var en överenskommelse mellan Höga porten (Ottomanska Porte) och den Brittiska regeringen att definiera gränserna för Osmanska jurisdiktion i området kring Persiska viken med avseende på Kuwait, Qatar, Bahrain (officiellt Konungariket Bahrain) och Shatt al-‘Arab.

Även om kungadömena Saudiarabien, Syrien, Irak och Jordanien; skapades efter att det Osmanska riket tappade kontrollen över Mellanöstern, tror jag inte att de är ”kungarna från Östern”, som Johannes hänvisar till.

Som sagt, de kan vara inblandade i tredje världskriget mellan Muslimska länder och Israel; och vi kan se scenen förberedas för det i Syrien just nu, när Israel attackerar södra positioner i Syrien.

Så vilka är ”kungarna från Östern”?

För att förstå det måste vi se tillbaka på det medeltida Kazariska riket, som fanns i Östeuropa; del av dagens Ryssland, Ukraina, och en skiva av det som nu är Kazakstan.

Under ungefär tre århundraden (650-965) dominerade Kazarerna det enorma området som sträckte sig från Volga-Don-stepparna till östra Krim och norra Kaukasus.

Khazarerna utvecklade en styrelsestruktur med dubbelt kungarike, typiskt bland Turkiska nomader.

Enligt Arabiska källor kallades den mindre kungen ‘isa’ och den större kungen Khazar ‘Qagan’; den förra ledde och förde befäl över militären, medan den större kungens roll var främst sakral, mindre upptagen med dagliga angelägenheter.

Khazarerna var Turkar, som allmänt beskrivs av Arabiska källor som hade en vit hy, blå ögon och rödaktigt hår.

De kan härstamma från Esau. Esau var rödhårig och luden. Ur fysisk antropologisk synvinkel är de mest håriga människorna i världen Turkarna. De tidiga Turkarna beskrevs också av andra som rödhåriga.

De var krigare som dyrkade många falska gudar, vilket gjorde dem mogna för invasion; eftersom de omringades av Ortodoxa Kristna och Islamiska Muslimer.

Den härskande eliten hos Kazarerna, inklusive kungen, sades av Judah Halevi och Abraham ibn Daud att ha konverterat till Rabbinsk Judendom på 700-talet. (w)

Khazariska kungligheter och adel verkar ha konverterat till Judendomen, delvis hävdas det, för att avleda konkurrerande påtryckningar från Araber och Bysantiner till att acceptera antingen Islam eller Ortodoxi.

Vissa arkeologiska bevis från Celarevo tyder på att Kabarer (Bulgariska Turkar från Kazariska området) utövade Judendomen, eftersom krigargravar hittades där med Judiska symboler; inklusive menoror, shofarer (Ett horn – musikinstrument), etrogor (Citrus frukt), lulavs (Palm kvistar), ljussläckare, asksamlare och inskriptioner på Hebreiska. (w)

Det Kazariska så kallade “Moses-myntet” hittades i Spillingsskatten (Spillings Hoard) och daterad till cirka år 800. Den har inskiptionen “Moses är Guds budbärare” istället för det vanliga Muslimska “Muhammad är Guds budbärare.”

I ”Exposito i Matthaeum Evangelistam” (Kommentar till Matteusevangeliet) omnämns Gazari, förmodligen Kazarer, som det Hunnitiska folket som bor i Gog och Magog, och sägs vara omskurna och följer alla Judiska lagar.

Rabbiner togs in för att lära folket Judiska traditioner enligt Talmud.

Efter några hundra år var folket konverterade till deras tro.

De var genomsyrade av Judedomens ritualer och blev ”självutformade” Judar med sina kläder, skägg, långt hår på sidan, etc. …

Mellan 965 och 969 erövrade Keivan Rus-härskaren Sciatoslav I i Kiev huvudstaden Atil och förstörde Kazar-staten.

Flera forskare har föreslagit att Kazarerna inte försvann efter upplösningen av sitt imperium, men migrerade västerut för att till slut utgöra en del av kärnan i den senare  Ashkenaziska Judiska befolkningen i Europa. (w)

Det Kazariska Imperiet var ett krigiskt folk som brukade anställas av andra länder för strider, så de var redan mycket dominerande.

Den Judiska Babyloniska Talmud sa att de kunde styra världen och ha all rikedom, så de omfamnade den globala dominanssynen från Talmud.

Kazar-Judarna bosatte sig i Ryssland (de låtsades vara Kristna för att gömma sig där), Ungern, Polen, Tyskland och på andra håll i Östeuropa.

Turkiskt talande Krimkaraiter (känd från det Krimtatariska språket som Qaraylar), av vilka några migrerade under 1800-talet från Krim till Polen och Litauen har hävdat Kazariskt ursprung. (w)

Under tiden för den Egyptiska visiren Al-Afdal Shahanshah (död 1121), försökte en Salomo ben Duji, ofta identifierad som en Kazarisk-Jude, förespråka en messiansk ansträngning för frigörandet och återvändandet av alla Judar till Palestina. Han skrev till många Judiska samfund för att få stöd. (w)

Deras symbol är två överlappande trianglar kända som Morgan David eller Davids Stjärnan; inte Bibelns David eller Koranens utan David Al-roy, en falsk profet från 1100-talet.

Innan han blev känd som David Al-roy hette han Menahem född i Kazarien (Kaukasusbergen). Hans far, Solomon Ben Duji, började denna rörelse genom att skicka brev till “Judarna” om att Palestina var deras förstfödslorätt, han tog senare namnet Elijah och sa att hans son var Messias.

1527 började Prags Judar använda Davids Stjärnan (Star of David – David Al-roy). Den användes senare av frimuraren/Zionisten Theodor Herzl 1898 i början av den moderna Sionistiska rörelsen.

Det Judiska Askenasiska folkets historia är en historia om herravälde.

De infiltrerade myndigheter och finansinstitut för att ta kontroll genom oetiska åtgärder, vilket fick länder att anta lagar för att sparka ut dem.

Här är en partiell lista över alla länder (och motsvarande år) från vilka de Ashkenaziska Judarna har lagligen förvisats från under de senaste tusen åren:

Frankrike (1182, 1306, 1322, 1394); Övre Bayern (1276, 1442); England (1276); Sachsen (1349); Ungern (1360, 1582); Belgien (1370); Slovakien (1380); Österrike (1420); Köln (1424); Augsburg (1438); Nederländerna (1444); Brandenburg (1446, 1510); Warszawa (1483); Spanien (1492); Italien (1492, 1540); Litauen (1495); Portugal (1496); Neapel (1496, 1533, 1541); Preussen (1510); Bayern (1551); Prag (1541, 1557); Hamburg (1649); Wien (1669); Slovakien (1744); Böhmen (1774); Moskva (1891).

På grund av förföljelse i Tyskland och andra länder pressades de sedan till att migrera till Palestina, som blev den moderna staten Israel.

Inte för att förminska tragedin för så många människor som dog i Tyskland, men eftersom de Ashkenaziska Judarna inte är Abrahams ättlingar, borde ett hemland ha skapats för dem i deras gamla Khazaria-land, inte i Palestina.

Men deras förföljelse var en del av Jesuittens plan för att motivera skapandet av den Sionistiska staten Israel.

Många flydde också till USA. Idag finns det uppskattningsvis 7 miljoner Ashkenaziska Judar i USA, 6 miljoner i Israel och 4 miljoner världen över.

Och USA har varit en enorm anhängare av det Sionistiska Israel; erkänner dess statsstatus, förser det med militära och kärnkraftshemligheter och ger det många miljarder dollar för att finansiera sin militär.

Gå in till Rothschild-familjen

Många skyller på Judarna för att kontrollera pengarna och försöker ta kontroll över världen.

Ironin är att det är falska Judar, Ashkenaziska Judar, som är Judar genom religion, men inte är Abrahams ättlingar; som kontrollerar pengarna och världen.

Det verkar som om Rothschilds är Ashkenaziska Judar som härstammar från Kazarerna som faktiskt är Turkar. (DC)

Familjen Rothschild tjänar mammon, Satan; och det påstås att Rothschilds enligt vad som påstås till och med dukat sitt middagsbord för Satan.

Om du tror att detta inte spelar någon roll, är de Vatikanens kassörer, ​​som sägs ha samlat hundratals biljoner dollar och äger 85% av världens guld.

1743 föddes Mayer Amschel Bauer, en Ashkenaziska  Jude, i Frankfurt, Tyskland, son till Moses Amschel Bauer, en penning utlånare och innehavare av ett kontohus. (DC)

Moses Amschel Bauer placerade en röd skylt ovanför entrédörren till sitt kontohus.

Detta tecken var ett rött hexagram (som geometriskt och numeriskt översätts till 666). Med hjälp av denna sataniska hexagramstjärna förkunnade han sig själv som en Kazar-kabbalist. (DC)

Efter sin fars död återvände Bauer till Frankfurt för att ta över sin fars verksamhet.

Bauer förstod betydelsen av det röda hexagrammet och ändrade sitt namn från Bauer till Rothschild, efter det röda hexagrammet som hänger över entrédörren (“Rot”, är tyska för “Röd”, “Schild”, är tyska för, “Skyld” ). (DC)

Du kommer snart att se att orsaken till att den Sionistiska staten Israel har ett hexagram på sin flagga, och inte en Menora, beror på att Lord Rothschild satte den där, eftersom han hjälpte till att grunda nationen.

Sanningen är att King David aldrig använde en stjärna, så att kalla den Davidsstjärnan – ‘Star of David ‘ – är ett trevligt klingande namn för att dölja vad den verkligen representerar.

Satan döljer den verkliga betydelsen av sina symboler bakom förfalskade förklaringar.

Den förmenta Davidsstjärnan är stjärnan i deras gud Remphan, som i slutändan är Satan, till vilken de offrade barn. Apg 7:43

För att få makt och rikedom i Satans ekonomi måste du göra blodiga offer till honom; och det är utan tvekan vad Rothschild’s gör.

Den här sidan berör bara ytan på deras stölder, dödande och förstörande; vilket har gjorts av Rothschilds händer och av deras inflytande.

Många böcker, artiklar på internet och YouTube-videor visar hur Rothschild-familjen samlade enorm rikedom och kontrollerade länder genom att kontrollera deras pengar.

Till exempel är Federal Reserve Bank (FED) inte Federal, den ägs av privata bankirer, med Rothschild som huvudägare. Och det finns ingen reserv. De trycker pengar ur tomma intet och kräver sedan Amerikaner på ersättning för varje dollar de trycker. Det finns inget guld som motsvarar dess värde, så att de kan skriva ut överdrivet stora mängder dollar, vilket minskar värdet på var och en; som i själva verket stjäl Amerikanernas rikedom.

Rothschilds påverkan på det Sionistiska Israel

Uppenbarelseboken 16:12 säger: Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen öppnades för kungarna från Östern.

Det Osmanska riket torkades upp, och de tappade kontrollen över Mellanöstern, vilket ledde till skapandet av den Sionistiska staten Israel, som ockuperas av Ashkenaziska Judar, Kazar-Judar, kungarna från Östern.

Och vem förberedde vägen för att det Sionistiska Israel skulle skapas? Rothschild’s.

Den Jesuitstyrda, Ashkenaziska Judiska Rothschild-familjen köpte en hel del egendomar av Turkarna och Araberna för att skapa tidiga Judiska bosättningar i Palestina.

Det var Joseph Feinberg, ledaren för pionjärerna i Rishon-Le-Zion, den första av de Judiska kolonierna i Palestina, som erhöll 50 000 franc från Baron Rothschild för att göra det möjligt för nybyggarna att övervinna sina svårigheter. JTA

De tidiga nybyggarna som tillhörde det Ryska  Bilu Society fick generös ekonomisk och moralisk hjälp från Baronen vid upprättandet av de viktiga kolonierna i Petach Tikvah, Zichron Jacob, Hederah, Rosh Pinah, Yesod Ha ‘Ma’aleh och de flesta av de äldre Judiska kolonierna i Palestina. Över trettio av dessa kolonier grundades med hans hjälp mellan 1880 och 1895 JTA

Andra världskriget ägde rum 1939-45, men Kazar-Judar migrerade redan till Palestina

Den Judiska befolkningen var 1922 84 000. Den hade vuxit till 175 000 år 1931.

Det exploderade upp till 474 000 år 1941. Och 1946 fanns det 608 000 Judar i Israel.

1898 – Första Sionistiska Kongressen sammankallad för inrättandet av ett hem för det Judiska folket i Palestina som tryggad under offentlig lag; långt före förföljelsen av Judar och andra världskriget.

Koloniernas administration skedde genom ”Jewish Colonization Association” (Ica), men den finansierades helt av Baronen. Slutligen skapades ”Palestine Jewish Colonization Association” (Pica) 1924, under ordförandeskapet av Herr James de Rothschild, MP (Member of Parliament – Parlamentsledamot), Baronens äldsta son, för att administrera Palestina-kolonierna. JTA

Den viktiga Palestinska vinindustrin, med de stora vinkällarna i Rishon-le-Zion och Zichron Jacob, kan tacka Baron Edmond de Rothschild för sin utveckling, och bland de andra företag som han har bidragit till att etablera är de stora mjöl-kvarnarna i Haifa och sidenfabriken på Rosh Pinah. JTA

När det utvidgade Judiska regeringsorganet bildades i augusti 1929 valdes Baron Edmond de Rothschild till hederspresident, och i den egenskapen har han visat stort intresse för det fortsatta uppbyggnadsarbetet som bedrivs i Palestina. JTA

I Palestina var Baronen intresserad också av landets arkeologiska rikedom, och han finansierade den första expeditionen för att bedriva utgrävningsarbeten på ”Mount Ophel”, platsen för Davids stad. JTA

Baronen spelade en viktig roll också i förhandlingarna som resulterade i frågan om Balfour-deklarationen. JTA

Här är brevet från Arthur James Balfour till Lord Rothschild, som lovade landet till honom. Se vid Balfour-deklarationen för en översättninga av brevet (Översättarens kommentar)

Här är en video av Lord Rothschild som intervjuas om Balfour-deklarationen. Vid 1:30 min säger han att ”anledningen till att brevet skrevs till honom är att det främst var en rörelse från Östeuropa (av Ashkenaziska Judar). Men de klargjorde inte vem som var ansvarig för den rörelsen.”

 

Brevet klargör verkligen vem som är ansvarig för den Sionistiska rörelsen, Lord Rothschild.

Du kanske tror att om han är Judisk, så är det normalt av honom att hjälpa den Sionistiska staten Israel att skapas; men han är en Satans tjänare, vars önskningar han utför. De behövde kontroll över Jerusalem för sin världsregerings huvudkontor.

Här är ett foto av Israels premiärminister Benjamin Netanyahu med den Brittiska premiärministern Theresa May och Lord Balfour och Lord Rothschild som tittar på den ursprungliga Balfour-deklarationen under 100-årsjubileet.

Barons äldsta son och arvtagare, Herr James de Rothschild MP (Member of Parliament – Parlamentsledamot), bibehåller sin fars intresse för Palestinaarbetet och han tar ständigt en viktig roll i Palestinas utveckling. Som ordförande för ”Palestine Jewish Colonization Association” (Pica) och i sin egenskap av medlem i det Brittiska Parlamentet har han upprepade gånger gett praktisk demonstration av sitt Palestinska intresse. JTA

Rothschilds inflytande finns över hela Israel.

Rothschild Boulevard var en av de första gatorna som byggdes i staden Tel Aviv, Israel, för drygt 100 år sedan.

Det är en av de viktigaste gatorna i centrum av Tel Aviv . Det är en av stadens dyraste gator och är en av stadens största turistattraktioner.

”Independence Hall”, där Israels självständighetsförklaring undertecknades 1948, ligger på Rothschild Boulevard.

The Rothschild Hotel designades som en hyllning till den Sionistiska visionen och verksamhet Baron Edmond de Rothschild, en visionär som gjorde en enorm insats i att lägga grunden för Staten Israel.

Hebreiska universitetet grundades den 24 juli 1918; trettio år före bildandet av staten Israel.

Chaim Azriel Weizmann var en Sionistledare och Israelisk statsman som tjänade som President för den Sionistiska organisationen och senare som den första Presidenten i Israel. Han grundade Weizmann Institute of Science i Rehovot, Israel och var med i upprättandet av det Hebreiska Universitetet i Jerusalem.

Weizmann föddes i byn Motal, belägen i det nuvarande Vitryssland och vid den tiden en del av det Ryska Imperiet.

Ser du hur många Ashkenaziska Ryska Judar som hjälpte till att skapa den Sionistiska staten Israel?

Den Israeliska högsta domstolens byggnad finansierades och designades av Rothschild-familjen, och den har många sataniska, Illuminati-symboler.

Byggnaden donerades till Israel av Dorothy de Rothschild. Utanför presidentskammare visas brevet som Rothschild skrev till premiärminister Shimon Peres och uttryckte sin avsikt att donera en ny byggnad till Högsta domstolen.

Här är målningen som finns vid ingången till Högsta domstolen och visar Rothschilds med Shimon Perez och Isaac Rabin.


Rothschilds inflytande i den Israeliska högsta domstolen.

 

Den mest framträdande symbolen är den gröna pyramiden med det allseende ögat, som representerar Satan, guden på denna jord.

Det finns också många Illuminati-symboler i byggnaden, och en obelisk, som representerar sol dyrkan, som i slutändan är Satans dyrkan.

Vi kan tydligt se att de Ashkenaziska Judiska ledarna i Israel dyrkar Satans falska gudar, inte Skriftens sanna Elohim.

Den israeliska Knessets huvudbyggnad finansierades av James de Rothschild som en gåva till staten Israel i sitt testamente och slutfördes 1966.

Judarna i det Sionistiska Israel är Khazarer.

Här är listan över Judiska vittnen som vittnar om det Ashkenaziska folket:

DNA-forskningsvetenskap från Dr. Eran Elhaik (en Jude) och medarbetare vid McKusick-Nathans Institute of Genetic Medicine, Johns Hopkins University School of Medicine, har bekräftat att ”97% av de 17 miljoner av världens Judar INTE ÄR ättlingar till Abraham.”

Dr. Dan Graur, en världsberömd Judisk genetiker som tjänstgjorde vid fakulteten vid Tel Aviv University i 22 år och nu är på University of Houston, ler mot Sionisternas trångmål. Dr. Elhaiks forskning är, sade han, “mycket ärlig.” Graur är mottagaren av det prestigefyllda Humboldt-priset, som ges till världens främsta biologiska forskare.

År 2001 producerade genetikforskning av Dr. Ariella Oppenheim från Hebreiska Universitetet i Tel Aviv, i princip samma resultat som Dr. Elhaik. Oppenheims studie fann också att Judarna har sitt ursprung i Khazarernas rike och att de är av Turkisk börd. Hon rapporterade också att vissa Palestinier har kromosomen i blodet vilket indikerar att de är Cohanim och Israeliter.

År 1867 sade den stora Judiska forskaren Abraham Harkavy i ”The Jews and Languages of the Slavs” att det Judiska Jiddiska språket kom från Kazarerna, inte Hebreerna.

The Jewish Encyclopedia 1905 Vol. XI s 533, uppgav att “95% av de personer som ingår i dessa uppskattningar av Judiska befolkningar är Ashkenaziska .

Encyclopedia Judaica (1972) noterar ”Khazarer, en nationell grupp av generell Turkisk typ, oberoende och suveräna i Östeuropa mellan sjunde och tionde århundradet. Under en del av denna tid bekände de ledande Kazarerna Judendomen … Trots den obetydliga informationen av arkeologisk art är förekomsten av Judiska grupper och påverkan av Judiska idéer i Östeuropa betydande under medeltiden. Grupper har nämnts som migrerar till Centraleuropa från öst har ofta kallats Khazarer, vilket gör det omöjligt att bortse från möjligheten att de härstammar från det tidigare Khazar Imperiet”

 

1973 dokumenterar Jewish Encyclopedia att cirka 90% av världens så kallade Judar är Khazarer.

A.N. Poliak, professor i medeltida Judisk historia vid Tel Avivs Universitet, säger att majoriteten av Östeuropeiska Judar är Kazariska och Jafetiska, inte Semitiska. Immigrationsstatistik indikerar att cirka 90% av världens så kallade eller självformerade “Judar” som bor i 42 länder i världen är emigranter från Östeuropeiska Khazar-Judar.

1976 publicerade en framstående Jude med namnet Arthur Koestler en bok som heter “The Thirteenth Tribe: The Kazar Empire and Its Heritage.” Han skrev: ”Den stora majoriteten av Judar efter andra världskriget i världen var av östligt ursprung – och därmed kanske främst av Kazariskt-ursprung. Om så är fallet skulle detta betyda att deras förfäder inte kom från Jordanien, utan från Volga; inte från Kanaan utan från Kaukasus, en gång tros vara den ariska rasens vagga. Genetiskt är de nära besläktade med stammarna Hunner, Uigurer och Magyar (Ungrare) än till Abrahams, Isaks och Jakobs säd. ”

2007 verifierade historielärare Schlomo Sand vid Universitetet i Tel Aviv, deras Turkiskt-Mongolska arv i sin bok som heter ”Invention of the Jewish People.” Han säger att ”Judarna inte är en ras och har ingen Israelitisk koppling.”

Så hur kan det finnas miljoner människor som kallas Judar i en stat som heter Israel?

Låt oss börja med att förstå att en person kan konvertera till Judendomens religion, eller är ättlingar till människor som gjorde det; och kallar sig “Jude“, även om de inte är en verklig ättling till Abraham.

Den trettonde stammen

1976 publicerade en framstående Jude med namnet Arthur Koestler en bok som heter “The Thirteenth Tribe: The Kazar Empire and Its Heritage“, som var ett bombnedslag. Även om det var skrivet för att vara en motbevisning av Hitler och nazisterna hade det otroliga oavsiktliga konsekvenser.

Han skrev: ”Den stora majoriteten av Judar efter andra världskriget i världen var av östligt ursprung – och därmed kanske främst av Kazariskt-ursprung. Om så är fallet skulle detta betyda att deras förfäder inte kom från Jordanien, utan från Volga; inte från Kanaan utan från Kaukasus, en gång tros vara den ariska rasens vagga. 

Genetiskt är de nära besläktade med stammarna Hunner, Uigurer och Magyar (Ungrare) än till Abrahams, Isaks och Jakobs säd. Skulle detta visa sig vara fallet, skulle uttrycket antisemitiskt vara UTAN MENING på grund av en MISSUPPFATTNING delad av både mördare och offer. Berättelsen om Khazarriket, när det långsamt framträder från det förflutna, börjar se ut som det mest grymma BÅG som historien någonsin har gjort.”

1999 skrev Kevin Brooks boken, “The Jews of Khazaria“,  som ger historisk information om den Kazariska kulturen och deras omvandling till Judendomen.

2007 verifierade historielärare Schlomo Sand vid Universitetet i Tel Aviv, deras Turkiskt-Mongolska arv i sin bok som heter ”Invention of the Jewish People.”.

Han säger att “Judarna inte är en ras och inte har någon Israelitisk koppling.”

DNA-forskning bekräftar att 97% av ”Judar” INTE är ättlingar till Abraham.

År 2001 publicerade Dr. Ariella Oppenheim, en biolog vid hebreiska Universitetet, den första omfattande studien av DNA och Judarnas ursprung. Hennes forskning fann att praktiskt taget alla Judar kom från Khazar-blod. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1274378/

Hon bekräftade också att Palestinierna – just de människor som Judarna förföljde sedan 1948 – hade mer Israelitiskt blod än Judarna.

Dr Eran Elhaik och medarbetare vid McKusick-Nathans Institute of Genetic Medicine, Johns Hopkins University School of Medicine, visade genom DNA-vetenskap att dagens Judar inte är släkt med Abraham, men de härstammade från Khazarer.

Med titeln ”The Missing Link of Jewish European Ancestry: Contrasting the Rhineland and the Khazarian Hypoteses”, och publicerad av Oxford Journal på uppdrag av Society for Molecular Biology and Evolution, bekräftar studien Oppenheims forskning och de många vetenskapliga böckerna.

Vad är egentligen den “Kazariska hypotesen?” Enkelt uttryckt hävdar det att Judedomens genom är en mosaik av förfäder som främst kommer från Kazarerna.

Med detta i åtanke kommer du att bli chockad över att få veta att den senaste DNA-forskningsvetenskapen från Dr Eran Elhaik och medarbetare vid McKusick-Nathans Institute of Genetic Medicine, Johns Hopkins University School of Medicine, har bekräftat att:

97% av de 17 miljoner av världens judar INTE ÄR ättlingar till Abraham.

De olika grupperna av Judar i världen idag delar INTE ett gemensamt genetiskt ursprung, och deras genom är till stor del Khazariskt.

Faktum är att DNA-forskning visar att Palestinierna faktiskt har mer Israelitiskt blod än de Kazariska “Judarna!”

Idag kallas de Ashkenaziska Judar, men de är Judar genom religion, inte av blod. De flesta av dem har Turkiskt-Mongoliskt DNA.

Uppenbarelseboken 3:9 skrev till kyrkatiden i Philadelphia, som fanns på 1700-talet, och det talar om människor som förkunnade vara judar, men inte är det.

Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som kallar sig judar men inte är det utan ljuger. Jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter, och de ska förstå att jag älskar dig.

Rabbinska Torah-Judar tror att den Sionistiska staten Israel är olaglig i Guds ögon och att den INTE representerar Judar eller Judendom.

Torah Judar studerar bara Guds Torah , inte den sataniska Egyptiska Kaballah eller den Babyloniska Talmuden, som den Ashkenaziska Judiska ledaren studerar och vördar.

De tror att de Ashkenaziska Judarna olagligt har tagit namnet ”Israel” och har ingen rätt att tala i det Judiska folks namn!

De tror att samtidens suveränitet över det heliga landet tillhör de som har bott där i århundraden, Palestinierna. De önskar att leva i fred och harmoni med sina Muslimska bröder, som deras förfäder gjorde.

Du kan läsa mer om dem på dessa webbplatser:

Ledare för Sionistiska Israel är Khazar-Judar.

Majoriteten av de Israeliska Premiärministrarna ändrade sina efternamn för att framstå mer Judiska/Hebreiska.

David Ben-Gurion, Israels första premiärminister föddes David Grun. Han föddes i Polen.Moshe Sharett, 2: e PM, föddes Moshe Shertok. Han föddes i Ryssland.

Levi Eshkol, 3: e PM, föddes Levi Shkilnik. Han föddes i Ryssland.Golda Meir, 4 : e PM, föddes Golda Mabovitch. Hon föddes i Keiv, Ryssland.

Golda Meir, 4 : e PM, föddes Golda Mabovitch. Hon föddes i Keiv, Ryssland.

Yathak Rabin, 5: e PM, hade efternamnet Rubitzov. Han hade Ukrainska föräldrar.

Menachem Begin, den 6: e PM, föddes till Zeev Doc i Ryssland. Han gick på en Polsk regeringsskola och studerade sedan juridik vid Universitetet i Warszawa. Han var ledaren för Irgun-gänget, som sprände King David Hotel i Jerusalem.

Yithak Shamir, den 7: e PM, föddes Titzhak Yezernitsky. Han föddes i Ryssland.

Shimon Peres, den 8: e PM, föddes Szymon Perski. Han föddes i Wiszniew, Polen.

Ehud Barak, den 10: e PM, föddes Ehud Brog. Han föddes i Palestina. Hans mor föddes i Ryssland.

Arial Sharon, 11: e PM, föddes Ariel Scheinermann. Hans föräldrar föddes i Ryssland.

Fadern till Benjamin Netanyahu föddes med efternamnet Mileikowsky. Hans far föddes i Warszawa, Polen.

Det verkar som att alla dessa ledare härstammade från Khazar-Judar, som hade bott i Polen och Ryssland.

Varför är kungarna från Östern viktiga?

Skapandet av staten Israel förstärker fiendens falska förutsägelser för att uppfylla profetiorna, om en futuristisk enmansantikrist; som avleder skulden bort från den antikristliga Påven och den falska profeten Jesuitt Generalen.

Jesuiterna använder de Ashkenaziska Judarna och det Sionistiska Israel för att avleda skulden bort från dem; lika många människor pekar på Judarna som fienden som försöker ta kontroll över världen.

Sionistiska Israel kommer att vara involverade i Tredje Världskriget, som kommer att hjälpa till att inleda deras nya världsordning.

Regeringen för den nya världsordningen NWO kommer att vara baserad i Jerusalem, så den falska profeten, Jesuit Generalen, och den antikristliga Påven, var tvungna att kontrollera Israel, för att förbereda den för deras agenda.

Allt detta leder till stridernas strid på Guds den Allsmäktiges dag; som kommer att ge konflikt mellan den falska profeten, Jesuit Generalen, och den antikristliga Påven i deras falska Israel, mot Messias och hans heliga, som är Skriftens sanna Israel.

Vi bör be för Judar och människor ur alla religioner att de ska komma i ett förbundsförhållande med Fadern genom Sonen. men troende borde inte stödja den Sionistiska staten Israel.

David Nikao

Källor:

The Hidden History of the Incredible Evil Khazarian Mafia – Khazarian Mafias hemliga historia och dess onda plan för att kapa hela världen nu avslöjad för första gången.

(w) Wikipedia-anteckningar https://en.wikipedia.org/wiki/Khazars#Ruling_elite

(DC) Rothschild – The Divide and Conquer of the Khazars https://politicalvelcraft.org/2012/08/11/rothschild-the-divide-and-conquer-of-the-khazars-bosnia-herzegovina/

JTA https://www.jta.org/1931/08/20/archive/baron-edmond-de-rothschild-86

Referenser:

Jesuits control the Zionist Movement – Eric Jon Phelps

The 7 Vials of Revelation by Graeme Hotter

Albert Barnes’ Notes on the Bible Revelation 16:

The People’s New Testament Commentary – Revelation 16

History Unveiling Prophecy by Henry Grattan Guinness

The Present Reign of Jesus Christ by Robert Caringola. p 222-223

https://en.wikipedia.org/wiki/Decline_and_modernization_of_the_Ottoman_Empire

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Turkey

How Zionism helped create the kingdom of Saudi Arabia  http://mondoweiss.net/2016/01/zionism-kingdom-arabia/

Nästa Bibelstudie i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad: Upp 16 – Tre orena andar

Print Friendly, PDF & Email