Fötter Av Järn Och Lera I Daniel 2

Det här Bibelstudiet i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad fokuserar på järn-lerfötterna på statyn i Daniel 2.

Sammanfattning: Islam och Muslimerna representerar leran på statyn med järnlera fötterna i Daniel 2. Järnet, den Romerska Katolska Kyrkan (RKK), hjälpte Mohammed att skriva Koranen och blev vördad som Islams profet. RKK har använt Muslimer för att döda Kristna och Judar, för att skydda Katoliker och för att erövra Jerusalem. Men Muslimerna behöll Jerusalem för sig själva och försökte erövra mer land, så de blandas inte väl, och de har kämpat under korstågen.

Daniel 2 beskriver en staty med järnben, som representerar det Romerska Riket.

Satan använde det Romerska Riket för att försöka svepa bort den tidiga Kyrkan och dödade 10 miljoner heliga.

Herren krävde hämnd mot det genom att få det Romerska Riket att kollapsa inifrån, med inbördeskrig och överdriven beskattning; och utifrån, när Herren skickade armé efter armé mot det Romerska Riket.

Den sista Romerska Kejsaren avlägsnades 476 e.Kr., och Satan svarade genom att bemyndiga den Romerska Katolska Kyrkan att komma till makten i deras ställe.

Påvarna tog titeln från de Romerska Kejsarna, Pontifex Maximus, som Kyrkans och statens överhuvud – det dödliga såret var läkt.

Den Romersk Katolska kyrkan hade inte en egen armé, så de använde andra grupper, Daniel 2:s lera, för att föra krig åt dem.

Statyn har fötter gjorda av järn och lera, som berättar för oss att det Romerska odjuret skulle blandas med andra grupper, för att slåss mot Kristi rike.

Daniel 2:41-43 “Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det ska vara ett splittrat rike. Men det ska ha något av järnets fasthet, eftersom du såg att leran var blandad med järn. 42 Tårna på fötterna var delvis av järn och delvis av lera, och det betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. 43 Att du såg järnet blandat med lera betyder att människor ska blanda sig med varandra genom giftermål men ändå inte hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera.

Bibeln är en egen ordbok, så vi behöver inte spekulera om betydelserna.

Det hebreiska ordet för både “blanda” och “mingla” är i Strong´s ordbok 6151 “arab”

Ordet “arab” i Daniel 2:41, 43 finns inte någon annanstans; eftersom passagen i Daniel ursprungligen skrevs på Arameiska, vilket är mycket nära relaterat till Hebreiska.

Men när vi gör en ordstudie kan vi se att det Arameiska 6151 “arab” motsvarar Hebreiska ord som beskriver blandningen av det Arabiska folket.

Arameiska 6151 ”arab” motsvarar Hebreiska 6148 ”arab” – är en primativ rot, som betyder “att fläta, att blanda”.

Hebreiska 6150 ”arab” är en primativ rot identisk med 6148.

Hebreiska 6152 ”arab” härstammar från 6150, och det betyder Arabiens land.

Hebreiska 6154 ”ereb” härstammar från 6148, och betyder en “tygduk”, även en blandning (eller blandras), och i synnerhet Arabiens folk, ett “blandat folk” eller “blandad folkmassa”.

Hebreiska 6163 ”arabee” är härledd från 6152, och betyder “arab eller invånare i Arabien”.

Smiths bibelordbok säger också att “arabiska” och “blandade” är relaterade termer och idéer:

“Arabien kan inte hållas för att ha en mer utvidgad betydelse än de Hebreiska motsvarigheterna i Gamla testamentet. (a) “erb” (2 Mos 12:38; Neh 13: 3) och “erb” (1Kung 10:15; Jer 25:20, 50:37; Hes 30: 5), tolkad i AV “en blandad mängd” (2 Mos 12:38), här följt av “rb”, “den blandade mängden” “arabernas” kungar så i Vulgata och på Hebreiska i motsvarande avsnitt i 2 Kung 9:14 och (i de två sista fallen) “de blandade människorna” har blivit tänkt att beteckna araberna.”

Vi kan tydligt se förhållandet mellan dessa ord, som pekar på arabernas blandade ras.

Du kan läsa mer om detta @ http://www.christadelphianbooks.org/agora/art_less/a29.html

De Romerska Påvarnas järn blandades med en osannolik grupp människor, Araberna; för att använda dem som sin armé, för att genomföra sin agenda.

Den Romerska Katolska Kyrkan hjälpte Mohammed att bli ledare för Araberna.

De hjälpte honom att skriva Koranen, med övertygelser som liknar Katolicismen.

De finansierade Araberna till att döda Judar och Kristna och för att erövra Jerusalem.

Leran representerar Araberna, som blev det stora Osmanska riket, som samarbetade med den Romersk Katolska Kyrkan, för att kontrollera de länder som tidigare rymdes i det Romerska Riket.

De dödade båda Kristna och Judar, men de har också krigat mot varandra om besittningen av Jerusalem och andra territorier, vilket ledde till Korstågen där de kämpade mot varandra, eftersom de inte blandar sig bra.

Du kan läsa mer om Islam i Bibelns profetior på denna webbplats. http://christianitybeliefs.org/islam-in-bible-prophecy/

Jerome sa “I vår tid har leran blivit blandad med järn. En gång var ingenting starkare än det Romerska Riket, nu inget svagare, blandat som det är med och behöver hjälp av barbariska nationer.

David Nikao

 

Nästa Bibelstudie i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad: Upp 9 – Femte Basunen

Print Friendly, PDF & Email