Bedragarens Plan För Kristna I Sluttiden

Bedragaren har skapat en invecklad plan för Kristi anhängare i sluttiden, och tyvärr går de flesta Kristna blint rätt in i hans snara.

Han har lurat 1,2 miljarder Katoliker till att tro på frälsning genom gärningar genom den Påvliga Kyrkan, som inte är sann frälsning.

Han har lurat 1 miljard Muslimer till att tro på frälsning genom sin kommande Messias.

Han har fått Judar att förbjuda läsning av Nya testamentet, för att förblinda dem för sanningen om den sanna Messias.

Han har fått många att avvisa Kristus på grund av vad som görs i Kristi namn av förment “Kristna”.

Han har fått många att förkasta vår Skapare genom teorier om evolution.

Han har fått många människor att tro att alla vägar leder till Gud.

Men vet du vem han vill lura mest?

De som kallar sig Kristna. Om han kan få dem att snubbla och välja sitt eget liv, snarare än att dö för Kristus, har han segrat.

Och i vår Herres fantastiska plan tillåter han bedragaren att förfölja de heliga, för att det kommer att avslöja vem som verkligen älskar honom.

Bedragaren har många anhängare och en hierarki av ledare, som obevekligt arbetar för att vidareutveckla sina mål för att lura världen.

Han har bemyndigat dem att skapa många bedrägerier om slutet, så att Kristna inte kan skilja på vem fienden är så att de inte kan slåss mot det.

Fiendens bedrägerier kan avslöjas med sanningens ljus, men han håller Kristna i okunskap och mörker om profetians uppfyllelse, vilket gör dem maktlösa till att identifiera antikrist.

Studierna på denna webbplats kommer att avslöja de många bedrägerierna om profetiorna i slutet av tiden.

Han har fått Kristna att tro att antikrist är en man som kommer att dyka upp i slutet, istället för att inse att antikrist har kämpat mot Kristus och hans anhängare under de senaste 1500 åren.

Studierna på denna webbplats kommer att avslöja vem Satan, draken, har bemyndigat att kämpa mot Kristus och Hans anhängare.

Han har fått Kristna att tro att de kommer att bli uppryckta så att de inte kommer att behöva möta vedermödan och lämnar dem andligt oförberedda till att vara redo och villiga att förlora sina liv för Kristi skull.

Detta gör att de blir oförberedda för den nya världsordningen (NWO), där tillgången till mat och vatten blir knappa, om du inte accepterar deras plan för dig.

Kristna kommer att spendera sina dagar med att försöka överleva, i stället för att kunna försörja sin familj och vänner, och tjäna och vittna för människor i deras tid av nöd.

Eftersom de flesta Kristna kommer bli infångade oförberedda, kan de välja att böja sig för odjuret för att rädda sitt liv, vilket skulle innebära att vi förnekade vår Herre och de skulle bli fördömda.

Han har fått Kristna att tro att antikrist kommer att råda under de sista åren, tills vår Herre kommer att förgöra honom.

Järnspiran, Guds Ord, är det vapen som kan avslöja och förgöra fienden, men de flesta Kristna studerar inte på allvar Guds Ord, så de är maktlösa i att kämpa.

Studierna på denna webbplats hjälper dig att förstå sanningen, så att du kan avslöja fiendens bedrägerier.

Han har fått Kristna att hata Muslimer och manipulerar dem till att stödja vår militär till att döda dem. Bedragaren leder “Kristna” Amerika på vägen till tredje världskriget, som kommer att hetsa Muslimska länder mot Israel och kanske USA.

Vän, vår Herre tillät att Hans lärjungar kunde dö en våldsam död. Han tillät många miljoner av Hans anhängare att dödas av Romerska Riket och av den Romerska Katolska Kyrkan. Så om en Muslim dödar en Kristen, lät han det hända. Om Muslimska länder attackerar Israel eller USA, skulle han ha tillåtit det. Vår suveräne Herre är i full kontroll.

Vår Herre sa att vi skulle älska våra fiender och be för dem, inte hata dem och inte föra krig mot dem.

Bedragaren har fått Kristna att undvika tanken på att dö för Honom, men vår Herre har ett helt annat perspektiv:

Uppenbarelseboken 2:10 “Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets krona.“.

Uppenbarelseboken 20: 6 “Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år.

Uppenbarelseboken 12:11 “De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord, de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden.

Vän, är du redo att lära dig sanningen om uppfyllandet av sigill, basuner och vredesskålar i Uppenbarelseboken?

Om så är fallet, klicka här för att se den första studien: Uppenbarelsebokens Symboler Definierade

Fader, jag ber att du väcker upp Kyrkan från dess sömn och att du smörjer varje besökare med ögonsalva för att hjälpa dem att se sanningen. Jag ber detta i Yahusha (Jesus) namn, för din ära och din storhet. Amen!

David Nikao

 

Fadern Adolfo Nicolas, Jesuiternas generalförståndare, välkomnar Påve Franciscus när han kommer för att fira mässa vid Kyrkan i Gesu i Rom den 3 januari 2014. Påven firade mässan med 300 av hans Jesuitkonfidenter i tacksägelse för den senaste kanoniseringen av Jesuiten St. Peter Faber.
Print Friendly, PDF & Email