Inledning Till De Sju Vredesskålarna i Uppenbarelseboken 15

Det här Bibelstudiet i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad ger en inledning till de sju vredesskålarna i Uppenbarelseboken 16

Uppenbarelseboken 15:1 “Och jag såg ett annat stort och förunderligt tecken i himlen: sju änglar med sju plågor, de sista, för med dem når Guds vrede sin fullbordan.

Sigilldomarna och Basundomarna var mot det hedniska Romerska riket, som Satan hade bemyndigat att försöka utplåna den tidiga Kyrkan och dödade 10 miljoner heliga.

Vredesskåldomarna markerar en förskjutning, när de hälls ut för att utkräva hämnd mot nästa fas av det Romerska odjuret, den Romerska Katolska Kyrkan, som dödade över 50 miljoner helgon.

Uppenbarelseboken 15:2-4 “Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på glashavet stod de som hade besegrat vilddjuret och dess bild och dess namns tal. De har Guds harpor i händerna 3 och sjunger Guds tjänare Moses sång och Lammets sång: “Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud Allsmäktig. Rätta och sanna är dina vägar, du folkens Kung. 4 Vem skulle inte vörda dig, Herre, och prisa ditt namn? Bara du är helig, och alla folk ska komma och tillbe inför dig, för dina rättfärdiga domar har uppenbarats.

De heliga segrade med lammets blod och sitt vittnesbörd. I Guds hushållning var varje martyr som inte förnekade sin tro en seger över odjuret.

Uppenbarelseboken 15:5-8 “Därefter såg jag hur templet i himlen, vittnesbördets tabernakel, öppnades. 6 Och de sju änglarna med de sju plågorna kom ut ur templet, klädda i skinande rent linne och med bälten av guld runt bröstet. 7 Och en av de fyra varelserna gav de sju änglarna sju skålar av guld, fulla av vrede från Gud som lever i evigheters evighet. 8 Och templet fylldes med rök från Guds härlighet och makt, och ingen kunde gå in i templet förrän de sju änglarnas sju plågor hade nått sitt slut.

Guds vrede är mot de som dyrkar/vördar (märket på pannan) Roms antikristliga Påvar och följer (märket på höger hand) deras uppmaningar.

David Nikao

Nästa Bibelstudie i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad: Upp 16 – Första Vredesskålens Dom

Print Friendly, PDF & Email