De Tre Orena Andarna I Den Sjätte Vredesskålen I Uppenbarelsboken 16

Denna Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad Studie fokuserar på den 6:e vredesskålen i Uppenbarelseboken 16.

Uppenbarelseboken 16:13-14, “Och jag såg att det ur drakens mun och ur vilddjurets mun och ur den falske profetens mun kom tre orena andar som liknade paddor. 14 De är onda andar som gör tecken, och de drar ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag.

Draken är Satan; som har bemyndigat det antikristliga odjuret, Roms Påvar som nu kontrolleras av Jesuitgeneralen, den falske profeten.

Eftersom de “orena” andarna kommer ur “munnen” på dessa tre krafter är de verktyg för talarkonst.

De är “andar” inte materiella former; andar som inspirerar mångfaldiga språk; de är “orena andar”, falska, ogudaktiga, omoraliska; de är “grodlika”, bullriga, pladdrande, oupphörliga i sin högljudda klagan; låg i karaktär men hög i anspråk; dränker med sina hesa kväkningar ljudet av ädla och mer harmoniska röster, och tröttar ut örat med ihållande oljud.

De tre orena andarna är “djävulens andar“, som i viss mån gör “mirakel” eller underverk för att samla världen under NWO.

Slaget vid den Allsmäktige Gudens stora dag kommer att inträffa när Jesuiterna har drivit världen in i sin envärldsregering, som kommer att driva bort alla religioner och göra Messias och hans Kyrka till fienden.

Så de tre orena andarna är någonting som får världen att drivas in i deras envärldsregering.

Historien visar tydligt att tre världskrig kommer att uppfylla denna profetia:

De passar tidsramen, eftersom första världskriget började 1914, precis när det Osmanska riket hade torkat upp. När en flod är upptorkad lämnar grodorna sina bäddar och banker och fyller luften med sitt kväkande. När det Osmanska riket torkade upp kom de Muslimska länderna, österns kungar, till makten; och de pratar kontinuerligt om krig med Israel och Amerika.

De första två världskrigen har avsevärt förskjutit maktbalansen i världen och lät Jesuiterna ta över stora länder, till exempel Tyskland, Ryssland etc.

När Muslimska länder attackerar Israel under tredje världskriget, kommer världen att ropa efter fred och en världsregering för att stoppa religiösa krig.

Jesuiterna i Rom har manipulerat jordens kungar, för att engagera dem i de första två världskrigen.

Allmänheten är praktiskt taget omedveten om Vatikanens och dess Jesuiters överväldigande ansvar i startandet av de två världskrigen – en situation som delvis kan förklaras av de gigantiska finanserna som Vatikanen och dess Jesuiter har till sitt förfogande, vilket ger dem kraft i så många sfärer, särskilt sedan den senaste konflikten. “Källa: Edmond Paris, The Secret History of the Jesuits, sid 9.

Vi kan se tredje världskriget i horisonten, eftersom Iran söker kärnvapen för att förgöra Israel.

För att förstå denna uppfyllelse kommer vi att titta på den sataniska frimuraren Albert Pike´s vision. Det verkar konstigt, men för att förstå fiendens planer måste man vara medveten om vad fiendeledarna förkunnar.

Albert Pike var brigadgeneral i den konfedererade armén. År 1869 var han en toppledare i Ku Klux Klan.

Han var en av grundarna och ledare för den antika accepterade Skotska riten av frimureriet, som var överbefälhavare för Nordamerikanska frimureriet från 1859 och behöll den positionen till sin död 1891.

Han är begravd 13 kvarter från den Amerikanska huvudstaden, i ”House of the Temple”, högkvarter för ”Southern Jurisdiction of the Scottish Rite”

Det var självklart att han var en ond man som etablerat ett ramverk för att skapa en ny världsordning NWO.

Baserat på en vision som avslöjades för honom skrev Albert Pike en plan för händelser som skulle leda till en ny världsordning NWO. Det är den här planen som vi tror att osynliga och anonyma ledare följer idag, medvetet eller inte, för att konstruera det planerade tredje och sista världskriget.

Första världskriget måste åstadkommas för att tillåta Illuminati att störta tsarernas makt i Ryssland och att göra landet till en fästning av ateistisk kommunism. De skillnader som orsakas av “agentur” (agenter) i Illuminati mellan de Brittiska och Germanska imperierna kommer att användas för att underblåsa detta krig. I slutet av kriget kommer kommunismen att byggas och användas för att förstöra de andra regeringarna och för att försvaga religionerna.”

Jesuiterna skapade den falska flaggoperationen att sänka Lusitania, som beskyller Tyskarna, för att engagera Amerika i kriget.

Under första världskriget möttes monarkierna Turkiet, Österrike-Ungern, Tyskland och Ryssland. Ett krig hjälpte Jesuiterna att störta dess ledare, för att ta kontroll över dessa länder.

Andra världskriget måste underblåsas genom att utnyttja skillnaderna mellan fascisterna och de politiska Sionisterna. Detta krig måste ske så att nazismen förstörs och att den politiska Sionismen är tillräckligt stark för att inrätta en suverän stat i Israel i Palestina. Under andra världskriget måste den internationella kommunismen bli stark nog för att balansera Kristendomen, som sedan skulle hållas kvar och hållas i kontroll fram till den tid då vi behöver den för den slutliga sociala katastrofen.”

Jesuiterna skapade den falska flagg attacken från Japan på Pearl Harbor, så att Amerika kunde komma in i andra världskriget.

Jesuiterna och Påvarna stödde Hitler. Hitler citeras med att säga att han utformade sitt SS efter Jesuiternas föreskrifter.

Albert Pike förutspådde politisk Sionism, innan det fanns Sionism, men det har varit deras plan under en lång tid. Andra världskriget hjälpte till med att rättfärdiga behovet av att skapa den Sionistiska staten Israel, vilket Jesuiterna behöver för deras sista tiden bedrägeri, för att de ska härska från Jerusalem.

En av anledningarna till andra världskriget var att ge Rothchilds kontroll över Israels land.

Tredje världskriget måste underblåsas genom att utnyttja skillnaderna orsakade av “Illuminatis agentur” mellan de politiska Sionisterna och ledarna för den Islamiska världen. Kriget måste genomföras på ett sådant sätt att Islam (den Muslimska Arabiska världen) och den politiska Sionismen (Israels stat) ömsesidigt förstör varandra. Under tiden kommer de andra nationerna, som återigen är splittrade i denna fråga, att vara tvungna att kämpa till den fullständiga fysiska, moraliska, andliga och ekonomiska utmattningen … Vi kommer att släppa loss nihilisterna och ateisterna och vi kommer att provocera fram en formidabel social katastrof som i all dess skräck tydligt kommer att visa nationerna effekten av absolut ateism, ursprunget för barbari och den mest blodiga oron. Sedan kommer överallt medborgarna, för att försvara sig mot världens minoritet av revolutionärer, att utrota de civilisationsförstörare, och den stora mängden, desillusionerade av Kristendomen, vars deistiska andar från det ögonblicket kommer att vara utan kompass eller riktning, angelägna om ett ideal, men utan att veta var de ska göra av sin tillbedjan kommer att få det sanna ljuset genom den universella manifestation av den rena läran om Lucifer, som slutligen kommer ut i det offentliga. Denna manifestation kommer att härröra från den allmänna reaktionära rörelsen som kommer att följa kristendomen och ateismens förstörelse, både erövrade och utrotade samtidigt.

Jesuit Generalen, den falske profeten i Uppenbarelseboken 13, styr redan de flesta Muslimska länder. Det Jesuit-grundade CIA styr Al Qaida och ISIS för att hjälpa störta ledare som president Assad i Syrien, eftersom han inte har böjt sig under deras auktoritet.

Jesuiterna använde vilseledande falsk flagg metoder för att rättfärdiga störtandet av dessa ledare. 9/11 orsakades av Jesuiterna genom CIA och MOSSAD.

Med hjälp av det förmodade “kriget mot terror” som ursäkt använde de den Amerikanska militären att störta ledarna i Irak, Afghanistan och Libyen, eftersom de inte hade böjt sig under Jesuiternas auktoritet. Nu har dessa länder en Jesuit Rothchild centralbank och ledare som styrs av Jesuiterna.

Jesuiterna använder svartkonst, manipulering och hjärntvätt, för att styra ledarna i de flesta länder som kontinuerligt kraxar ut krigshot, att oroa, vilseleda och förföra människornas sinnen.

Ledarna i Kina, Nordkorea, Ryssland, Iran, Israel och Amerika, uttalar alla hot och ultimatum. Jesuiterna kontrollerar alla sidor och de får dessa ledare att utföra deras plan för att samla världen till tredje världskriget.

Johannes såg inte tre paddor, utan “tre andar som liknade paddor”.

Så säger jag – draken, odjuret och den falske profeten verkar tydligt för mig att vara de tre principerna eller andarna, avsedda: – de andar för vilka profetian antyder att de skulle agera med enhetsförmåga, om inte med flit, så med syfte att samla världens krafter i motsättning mot Kristi sanning och människor, inledande till den kommande stora dagen för den slutliga konflikten.” Elliot, Horae, III, s. 492-496

Berättelsen är igång. Det kommer att bli ett “religiöst” krig mellan Muslimska länder och Sionistiska Israel, och eventuellt Sionistiska Amerika.

Observera att det pekar på att nihilister och ateister orsakar en social katastrof. Gudlösa liberaler, Antifa, etc. verkar uppfylla denna roll. De är irrationella, kompromisslösa, hatfyllda och våldsamma.

Och med kommande studentprotester om vapen, kommande Antifa-evenemang, etc., kommer den här sommaren att bli mer våldsam.

Video: Top Illuminati Grand Wizard: “Vi styr islam och vi kommer att använda den för att förstöra väst.” (tredje världskriget)

 

De onda kontrollerar alla sidor och de kommer att kontrollera resultatet.

De kommer att få världen att ropa efter en lösning, en världsregering, för att stoppa religiösa krig, i fredens namn.

Och i sin envärldsregering kommer de att sammanfoga de viktigaste religionerna i fredens namn och de kommer att få världen att hata Messias sanna anhängare, som inte förenar sig med dem.

Och slaget på Guds den Allsmäktig stora dag skapas.

Den vita Påven, som kontrolleras av Jesuit Generalen, den svarta Påven, är deras talesman. Han har sagt att religiös fundamentalism är farlig.

President Obama kontrolleras också av Jesuiterna, och han har sagt att religiösa fundamentalister är terrorister.

Citat:

John Wesley Uppenbarelseboken 16:13: Ur drakens, vilddjurets och den falska profetens mun – Det verkar, som draken strider framförallt mot Gud; odjuret mot Kristus den falske profeten mot sanningens ande och att de tre orena andarna som kommer från dem, och liknar dem exakt, strävar efter att svärta ner skapelsens verk, förlossning och helighet. Den falske profeten – Så är det andra odjuret ofta namngivet, efter att den förstes rike förmörkats; för han kan då inte längre råda med enbart styrka, utan använder sig också av lögner och svek. Muhammed var först en falsk profet, och därefter en kraftfull furste, men detta odjur var först kraftfullt som furste; efteråt som en falsk profet, en lärare av lögner. Liksom paddor – vars boning ligger i träsk, kärr och andra orena platser. Till kungarna i hela världen – Både Mohammedaner och hedniska världen. Att samla dem – Till att assistera deras tre principer.

“Allmänheten är praktiskt taget omedveten om Vatikanens och dess Jesuiters överväldigande ansvar i startandet av de två världskrigen – en situation som delvis kan förklaras av de gigantiska finanserna som Vatikanen och dess Jesuiter har till sitt förfogande, vilket ger dem kraft i så många sfärer, särskilt sedan den senaste konflikten.” Källa: Edmond Paris (Författare till boken The Secret History of the Jesuits)

David Nikao

Referencer:

http://www.threeworldwars.com/albert-pike.htm

http://www.remnantofgod.org/jeswar.htm

http://www.pacinst.com/terrorists/chapter7/ww2.html

http://www.spirituallysmart.com/nazi.html

Nästa Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad Studie: Upp 16 – Sjunde Vredesskålens Dom

Print Friendly, PDF & Email