Sjätte Sigillet I Uppenbarelseboken 6

Det här Bibelstudiet i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad fokuserar på det sjätte sigillet i Uppenbarelseboken 6.

Här är en kort sammanfattning av uppfyllandet av det sjätte sigillet i Uppenbarelseboken 6, sedan kommer en video att ge mer information, följt av en vers-för-vers förklaring.

Jordbävningar i profetian representerar stora politiska omvälvningar. Östra Kejsaren Konstantin besegrade Diocletianus armé 312 e.Kr., vilket avslutade förföljelserna. Diocletianus (solen) var så panikslagen att han dog galen. Konstantin besegrade Kejsarna Maxentius och Licinius för att bli ensam härskare över både väster och öster år 324 e.Kr. De Romerska ledarna (stjärnorna) föll och deras makt rullades tillbaks som en bokrulle. De berg och öar som flyttades på sin plats, var de länder och människor som drabbats av denna politiska förändring.

 

Uppenbarelseboken 6:12-13, ”Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. 13 Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när fikonträdet fäller sina omogna frukter när det skakas av en kraftig vind.

Jordbävningar i de profetiska skrifterna representerar stora politiska omvälvningar.

Konstantin blev en stor Kejsare och Rom hade möjlighet att omvända sig. Men detta lyckades hon inte göra och Romarriket delades upp i två motsatta halvor, den västra halvan och den östra halvan.

Solen, månen och stjärnorna är symboliska för jordiska dignitärer, stora politiska myndigheter och stora ljus i den politiska eller religiösa himlen.

Vi vet detta eftersom i 1 Mosebok 37:8-10 hade Josef en dröm, … ”Men hans bröder sade till honom: ”Ska du bli vår kung? Ska du härska över oss?” Och de hatade honom ännu mer på grund av hans drömmar och det som han sagt. 9 Sedan fick han en annan dröm som han berättade för sina bröder. ”Lyssna”, sade han, ”jag har haft en dröm till. Jag drömde att solen och månen och elva stjärnor bugade sig för mig.” 10 När han berättade detta för sin far och sina bröder, tillrättavisade hans far honom och sade: ”Vad är det för en dröm du har haft? Skulle jag och din mor och dina bröder komma och buga oss ner till jorden för dig?” Det var symbolik för maktstrukturen.

Jesaja använde samma terminologi när han hänvisade till Guds dom mot Babylons ledning i Jesaja 13:10 ”För himlens stjärnor och stjärnbilder ger inte längre sitt ljus. Solen går upp mörk och månen ger inte sitt sken.” Och Babylons makt förstördes faktiskt av det Medo-Persiska Imperiet.

Inte övertygad? Läs dessa exempel som tydligt inte handlar om den bokstavliga solen, månen och stjärnorna.

Jesaja 13:10 För himlens stjärnor och stjärnbilder ger inte längre sitt ljus. Solen går upp mörk och månen ger inte sitt sken.

Jesaja 34:3-5 Deras slagna ska kastas bort, stank stiger från deras döda kroppar, bergen flyter av deras blod. 4 Himlens hela härskara går under, himlarna rullas ihop som en bokrulle. Hela dess härskara faller förvissnad ner som vissnade löv från vinrankan, som vissnade blad från fikonträdet. 5 För mitt svärd har druckit sig rusigt i himlen. Se, det far ner över Edom, över folket jag vigt åt förintelse för att bli deras dom.

Hesekiel 32:6-8 Jag ska dränka landet med strömmar av ditt blod ända upp till bergen, och bäckarna ska bli fyllda av dig. 7 När det är ute med dig, ska jag täcka över himlen och förmörka stjärnorna. Jag ska täcka över solen med moln, och månen ska inte lysa mer. 8 Alla ljus på himlen ska jag förmörka för din skull, jag lägger ditt land i mörker, säger Herren Gud.

Amos 8:9 Det ska ske på den dagen, säger Herren Gud, att jag ska låta solen gå ner vid middagstid och lägga landet i mörker mitt på ljusa dagen.

Detta är inte beskrivningar av den slutliga domen. De är orakelsvar mot Babylon (Jes 13) och mot Edom (Jes 34) och Egypten (Hes. 32) och det norra riket Israel (Amos 8). Sakfråga: Vi har inte att göra med bokstavliga händelser här utan apokalyptiska bilder:

Så i Uppenbarelsebokens 6:e sigill representerar detta det Romerska ledarskapets undergång, eftersom de brukade styra ett stort Imperium, men nu minskas deras makt.

Uppenbarelseboken 6:14Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sina platser.

Romarriket var stort med många ledare som övervakade provinser, så “himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop representerar Romarriket som förlorar sin makt över nationerna.

De berg och öar som flyttades från sina platser, var alla de nationer som drabbats av nedgången av det Romerska riket.

Uppenbarelseboken 6:15-17, “Och jordens kungar, stormännen och befälhavarna, de rika och mäktiga och alla slavar och fria gömde sig i hålor och bland bergens klippor, 16 och de sade till bergen och klipporna: “Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för Lammets vrede! 17 Deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?”

Romarna hade varit kungar på jorden i många år. De hade samlat världens rikedom när de erövrade. Deras militär hade ingen jämlike. Ledarna hade blivit bortskämda av sina erövringar, eftersom ingen kunde motsätta sig dem.

Men år 375 e.Kr. skickade Gud Östrogoterna och Hunnerna, som gav den Romerska armén ett fullständigt nederlag i slaget vid Adrianople.

Och år 395 e.Kr., Visigoterna som leddes av Alaric sprängde genom Grekland och Italien och intog staden Rom 410 e.Kr.

Den en gång oövervinnliga Romerska armén gömde sig nu för sina fienders attacker, som kom för att vår Herre skickade dem för att utföra sin vrede.

När det Romerska riket kollapsade runt dem, kom kungarna och mäktiga män säkert att tänka på alla Kristna varningar om Guds kommande vrede, och också komma ihåg deras mod att dö för sin tro.

Det 5:e sigillet i Uppenbarelseboken representerar blodet från martyrerna som ropar på hämnd från vår Herre.

Så det sjätte sigillet i Uppenbarelseboken representerar Jesus som utkräver rättvisa mot Romarriket, för att ha utgjutit heligas blod.

David Nikao

Nästa Bibelstudie i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad: Upp 7 – 144000 Får Sigill

Print Friendly, PDF & Email