Den Tredje Vredesskålen I Uppenbarelseboken 16

Det här Bibelstudiet i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad fokuserar på den tredje vredesskålen i Uppenbarelseboken 16.

Sammanfattning: Den tredje vredesskålen hälldes ut när den blodiga Franska revolutionen spreds från de stora städerna (haven) till landsbygden (floder och källor, mindre grupper av människor) där de hade utgjutit blod från heliga och profeter, och nu det var dags för dem att möta samma öde.

För att förstå varför det Franska folket förtjänade Guds vrede, här är en sammanfattning av några av förföljelserna av de heliga i Frankrike:

1477 – När Påven Sixtus IV befallde ett korståg mot de Valdensiska Kristna i södra Frankrike, svarade Romerska Katolska soldater genom att mörda många tusentals av dessa Bibeltroende Kristna – män, kvinnor och barn. (1)

1540-1570 – Påvliga Rom skickade armé efter armé av Romerska Katolska soldater till södra Frankrike och omgivande områden i ett försök att utrota de Valdensiska Bibeltroende Kristna.

Dessa Romerska Katolska arméer slaktade upp till 900 000 Valdensiska Kristna – män, kvinnor och barn – under den trettioåriga perioden. (2)

Tänk på munkar och präster, i helig utstyrsel – regisserande, med hjärtlös grymhet och omänsklig brutalitet – arbetet med att tortera och bränna levande oskyldiga män och kvinnor och göra det i Kristi namn – på direkt order av “Jesu Kristi Ställföreträdare”

1572 – Romerska Katolska soldater slaktade uppåt 100 000 Franska Protestanter (Hugenotter) under massakern i St Bartholomei som inleddes i Paris. Slaktandet av Protestanter spreds sedan till landsbygden.

Den (Romersk-Katolska) kungen av Frankrike hade skickligt ordnat ett äktenskap mellan sin syster och Admiral Coligny, den främsta Protestantiska ledaren. Det var en stor fest med mycket firande. Efter fyra dagars festande fick soldaterna en signal.

Klockan tolv, vid midnatt, tvingades alla Protestanterna i staden öppna alla sina dörrar på en gång. Admiralen dödades, hans kropp kastades ut från ett fönster ut på gatan där hans huvud avskiljdes och skickades (först till den Romersk-Katolska kardinalen i Lorraine, och sedan vidare) till Påven.

De slaktade också många andra välkända Protestanter. Under de första tre dagarna dödades över tio tusen. Kropparna kastades i floden och blod rann genom gatorna till floden tills det verkade som en blodström. Från Paris spreds förstörelsen till alla delar av landet. Mycket få Protestanter undkom de Romerska Katolska förföljarnas raseri.

I Orleans dödades tusen män, kvinnor och barn och sex tusen i Rouen.

På Meldith sattes två hundra i fängelse och togs senare ut i grupper och mördades grymt.
augLyons massakrerades åtta hundra. Här fanns barn som hängde om sina föräldrar, och föräldrar som omfamnade sina barn, som var ett lätt offer för svärden och de blodtörstiga sinnen hos dem som kallar sig Katolska Kyrkan. Här dödades tre hundra i Biskopens hus; och de gudlösa munkarna lät ingen begravas.

I Augustobona, när de hörde om massakern i Paris, stängde de sina portar så inga Protestanter kunde komma undan, och sökte flitigt efter varje individ till den Reformerade Kyrkan, fängslade och mördade dem sedan barbariskt.

Efter att ha hört talas om blodsutgjutelsen i Paris firade Påven Gregorius XIII med att förklara en jubileumsdag för allmän tacksägelse.

Vapen avfyrades i salut och Påven beordrade att prägla en minnesmedalj.

Därefter beställde Påven Gregorius XIII också en väggmålning av Giorgio Vasari för att hänga i Vatikanen och skildra den förunderliga St. Bartolomei massakern. Kungen beordrade också att dagen skulle kommas ihåg vid varje demonstration av glädje och drog slutsatsen att nu är alla Hugenotter utrotade. (3)

1685 – Den Romerska Katolsk Franska Kungen Ludvig XIV återkallar, på uppmaning av sin biktfader, Jesuitprästen Pere La Chaise, Ediktet i Nantes (“Edict of Nantes“) som hade beviljat religiös frihet för alla Fransmän. (4)

Kung Ludvig XIV beordrar sedan sina mordiska dragoner att förfölja de Franska Protestantiska Hugenotterna, vilket resulterade i att 500 000 oskyldiga Protestanter (män, kvinnor och barn) slaktades!

De Påvliga Franska guvernörerna i varje församling förklarade att kungen inte längre skulle ha fördragmed några Hugenotter (Franska Protestanter) i hans rike, att de var tvungna att ändra sin religion och bli Katoliker, antingen fritt eller under tvång.

Protestanterna svarade att de “var redo att offra sina liv och gods till kungen, men att deras samvete var Guds och de inte kunde överge det.”

Omedelbart grep trupperna portarna och avenyerna i städerna, och placerade vakter i alla passagerna, gick in med svärd i handen, ropade, “Dö eller bli katoliker!” för att tvinga dem att ändra sin religion. (4)

Du kan läsa de hemska detaljerna som finns dokumenterade i Fox’s Martyrs Book.

Så du kan tydligt se att det Franska folket hade följt order från Påvarna i Rom för att utgjuta de heligas blod; och nu var det dags för deras eget blod att utgjutas, eftersom Messias kräver hämnd för Sina heliga.

Uppenbarelseboken 16:4-7. ”Den tredje tömde sin skål över floderna och vattenkällorna, och de förvandlades till blod. 5 Och jag hörde vattnens ängel säga: “Rättfärdig är du som är och som var, du Helige, för att du fällt denna dom. 6 De spillde heligas och profeters blod, och därför har du gett dem blod att dricka. Det är de värda.” 7 Och jag hörde altaret säga: “Ja, Herre Gud Allsmäktig, sanna och rätta är dina domar.

De Franska arméerna dödade många heliga runt Rhen, Donau och Po-floddalen. Lutheraner, Moravier, Hussiter, Albigenser, Waldenser, Vaudois och Hugenotter, som villigt lade ner sina liv för den sanna tron på Jesus Kristus.

Nu skulle det Franska folket få sitt eget blod utgjutet på samma platser. Och floderna fylldes med blod.

Piemonte, i norra Italien, som helt hade utrotat Valdenserna och förvandlade deras vilda och ensamma dal till ett slakteri, invaderades av obarmhärtiga inkräktare och fylldes med skräcken av hänsynslös förstörelse och blodutgjutning.

Albert Barnes påpekar i sina Notes on the Bible  (anteckningar om Bibeln) att fyra punkter angående denna vredesskål är tydliga:

  1. Att det förstnämnda skulle lyckas, och tydligen, under en inte avlägsen period.
  2. Att det skulle inträffa i en region där det hade förekommit förföljelse.
  3. Det skulle ske i ett land med vattendrag och floder och källor.
  4. Det skulle vara en rättvis vedergällning för de blodiga förföljelserna som hade inträffat där.

I denna tolkning av detta följer han Elliot, som säger, ”Under 1792 förklarades krig av Frankrike mot Tyskland och nästa år mot Sardinien; följaktligen blev alla de städerna som fick vatten från Rhen och alpströmmarna, scener för blodbad. Metz, Worms, Spires; städerna som förr blev ödelagda av Attila, fick lida. En annan Fransk armé kom in i länderna belägna vid Meuse, en gren av Rhen; en tredje avancerade till Piemonte, den alpina gränsen.”

1797 attackerade Bonaparte Sardinien och Österrike. Kursen han följde var från de alpina floderna genom norra Italien tills han nådde Venedig. Varje flod blev en plats för blodbad och han korsade sju floder i följd. De alpina floderna förvandlades till “blod.”

Åter 1799 färgades “vattenkällorna” av blod, Fransmännen hade drabbats, omvänt, och fördrivits från alla de platser som de ockuperade i norra Italien med mycket blodutgjutning.

Var det inte så att grymheterna – från de Franska och Piemontesiska och härskarna i Savoy, mot Waldenser, Hugenotter och Calvinser, från slutet av trettonde till slutet av det artonde århundradet och Österrike mot Hussiterna, Valdenser och Lutheraner i Lombardiet, Moravia och Nederländerna – ropade efter vedergällning? “Herre, du som är helig och sann! Hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod?

Från The People’s New Testament Commentary, 1800-talet

Det finns två markeringar som hjälper oss att hitta platsen där pesten i det tredje vredesskålen hälls. 1. Det måste vara en region med floder och källor med vatten. 2. Det har tydligen varit scenen för fruktansvärda förföljelser av Guds folk.

Den här regionen som var full av floder var Albigensernas hem. Mot dem hade Påvedömet slungat ut sina fanatiska legioner från generation till generation. Blodet från Alpernas Protestanter hade i århundraden färgat klipporna och strömmarna röda.

David Nikao

Källor:

1 – Christianism.com  http://www.christianism.com/additions/33.html

2 – Grace Gems – Evil Popes http://gracegems.org/D/evil_popes.htm

3 – BibleStudyTools.com Book of Martyrs -The Bartholomew Massacre at Paris, etc.
http://www.biblestudytools.com/history/foxs-book-of-martyrs/the-bartholomew-massacre-at-paris-etc.html

4 – THE ST. BARTHOLOMEW’S DAY MASSACRE  http://www.worldfuturefund.org/wffmaster/Reading/Religion/sbart.htm

Referenser:

The 7 Vials of Revelation by Graeme Hotter

Albert Barnes’ Notes on the Bible Revelation 16:4-7

The People’s New Testament Commentary – Revelation 16?

History Unveiling Prophecy by Henry Grattan Guinness?

The Book of Revelation by Charles A. Jennings, p. 190

The Present Reign of Jesus Christ by Robert Caringola. p 220-221

Nästa Bibelstudie i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad: Upp 16 – Fjärde Vredesskålens Dom

Print Friendly, PDF & Email