Den Fjärde Vredesskålen I Uppenbarelseboken 16

Det här Bibelstudiet i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad fokuserar på den fjärde skålen i Uppenbarelseboken 16

Sammanfattning: Den fjärde vredesskålen hälldes ut när Jesuiterna orsakade de blodiga Napoleonkrigen med länder som tidigare hade bannlyst dem, så de fick sin hämnd. Vår Herre använde detta för att utkräva hämnd mot de länder som hade utgjutit Hans anhängares blod. Men ländernas ledare omvände sig inte, de hädade Gud för Hans straff och dessa länder kom senare tillbaka under Jesuiternas kontroll.

Uppenbarelseboken 16:8-9. Den fjärde tömde sin skål över solen, och den fick makt att bränna människorna med eld. 9 Människorna brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men de omvände sig inte så att de gav honom äran.

Som vi har sett i Apokalypsen, representerar solen symboliskt en primär styrande makt, i detta fall representerar den Napoleon Bonaparte, som hade tagit makten efter den Franska Revolutionen.

Från 1796 till 1815, brände Napoleon och hans arméer, som historiker betecknade som “Europas plåga“, den Europeiska kontinenten, vilket orsakade mycket blodsutgjutelse på de platser där de hade utgjutit heligas blod.

Dr. Keith Alexander publicerade olika verk om profetiska ämnen. I Signs of the Times (1832), på sidan 190, läser vi: ”Napoleon utförde geniala mirakel. Hans prestationer bländar fortfarande medan de förvånar världen. Inom åtta år brände han varje rike i Europa, från Neapel till Berlin och från Lissabon till Moskva. Forntida riken förtvinade inför hans intensiva flammande makt … Kungariken rämnade skoningslöst som kläder … som solen, fanns ingenting dolt för hans väldiga glöd .”

Napoleonkrigen splittrade Påvarnas makt över de Europeiska länderna.

Störtandet av Katolska regeringar, och enorma förstörelse av liv i samband med Napoleonkrigen. Med uppkomsten av Napoleon fick den Franska revolutionen en ny karaktär och blev Europas plåga. Frankrikes arméer leddes nu på en oöverträffad erövringskarriär av den mannen som var den mest “gigantiska manifestationen av mental kraft och despotisk vilja” som världen någonsin sett.

Arrogant, skrupelfri, självisk, obarmhärtig, ambitiös, självständig, med okuvlig kraft, oförtröttlig energi, fantastiskt militärt geni, överträffande administrativ förmåga, förenar ett högt omfattande intellekt med totalt förakt för moraliska överväganden, Napoleon offrade miljontals liv, stjälpte Europas tron, återupplivade Kejsardömet och strävade efter att få världsmonarki.

De Katolska nationerna som krigade i århundraden mot den Reformerade tron ​​krossades successivt under fötterna på denna hänsynslösa despot; troner stjälptes, kronor trampades i dammet; arméer splittrades; städer skövlades; provinser gick till spillo i krig; och reducerades till ödemark.

Det Heliga Romerska Riket och den Heliga Katolska Kyrkan omkullkastades av denna tornado; de Kejserliga och Påvliga makterna störtades i gemensamt fördärv.

Spanien, som hade krossat Reformationen inom sina egna gränser, och i andra länder, med inkvisitionens skräck, och Auto da Fe (bränningen av en kättare under den Spanska inkvisitionen), överlämnades till det fruktansvärda blodsutgjutandet och eländet under det sju år länga Spanska Självständighetskriget (Peninsular War). Inkvisitionen dämpades; och en revolutionär anda väcktes som har gjort landet sedan dess till en teater för oändliga strider, katastrofer och förfall.

De försvagade Påvarnas makt i Europa, kraftiga slag som ledde till hans störtande.

Det var som om solen slog i himlavalvet och kraft gavs till att bränna människor med eld. Europa verkade vara i brand med musketerare och artilleri, och framstod nästan som en bred flamma på ett slagfält. Antalet som omkom var enormt. Dessa krig åtföljdes med de vanliga konsekvenserna – hädelse, gudlöshet och förebråelse av Gud i alla former.

Men Påven omvände sig inte, han erkände inte Guds rättfärdiga dom mot Romerska Kyrkan.

År 1804, 18 maj, kröntes Napoleon som Kejsare. Pius VIII tvingades vara närvarande vid kröningen och välsignade kronan, medan Napoleon satte den på sitt eget huvud. Han ändrade sedan de Italienska republikerna till monarkier. I Milan krönte han sig med Lombardkungarnas järnkrona.

Från The People’s New Testament Commentary, 1800-talet

Eftersom dessa skålar av Guds vrede “hälls ut över jorden” (Upp 16:1), måste solen användas som en symbol. Det är en symbol för en enorm härskare – en härskare eller kung.

Den som blir ett stort ljus och har en framstående position, kan liknas med denna symbol. Frälsaren beskrivs som rättfärdighetens sol [Mal 4:2]. I Josefs dröm representeras hans far Jakob, den patriarkala härskaren, av solen [1 Mos 37:9-10]. Bland österlänningar är det den välkända symbolen för en kung eller härskare.

Det fjärde vredesskålen hälls över denna sol, och kraft ges till att bränna människor med eld. Eld, instrumentet för bitter smärta, är en symbol på lidande. Det är därför uppenbart att härskaren, symboliserad av solen, ska vara medel för att tillföra mänskligt lidande.

Eftersom vi har funnit att dessa olyckor är riktade mot Påvedömet skulle på det följa att de drabbade är de som har tagit emot odjurets märke. Även om dessa följare av Rom är i stor ångest från de olyckor som drabbade dem, ångrar de fortfarande inte sina brott. Liksom det forna Egypten under hemsökelsen kommer Rom fortfarande att fortsätta i sina onda gärningar och fortfarande vägra att befria folket från hennes andliga slaveri.

1801 blev Napoleon Bonaparte Frankrikes härskare och blev snart den verklige härskaren över hela det Påvliga Europa. Spanien, Belgien, Holland, Italien och Österrike låg vid hans fötter och styrdes antingen av hans satraper eller på hans order.

Ingen sådan brännande sol hade uppstått i den politiska horisonten på mer än tusen år, och jag vet inte att världen någonsin har sett ett så stort gissel av människor.

Från 1796 till 1815 var han engagerad i krig utan ett ögonblicks uppehåll. Han förändrade Europa till ett stort läger och varje nation svärtades ner och krossades av krig. I hans krig uppskattas det att 2 000 000 människor dog genom svärdet, och ingen kan berätta om nöden och eländet och den förtvivlan som rasade över de blödande och ödelagda länderna som drabbades av hans arméer.

Denna brinnande sol, som svedde, brände och förmörkade jorden, utövade ett olycksbådande inflytande på Påvedömets makt. 1796 kom Bonaparte in i Italien; 1797 kom hans arméer in i de Påvliga domänerna, och en fred skapades genom vilken Påvens provinser inte bara minskades till hälften, utan han tvingades betala inkräktaren stora summor pengar.

Följande år kom de Franska arméerna in i Rom, avlägsnade Påven från Vatikanen, skickade honom som fånge till Frankrike för att dö och plundrade Rom på deras rikedomar. Den fängslade Påven dog i fångenskap. Nästa Påve valdes 1799, inte i Rom, som hölls av Franska soldater, utan i Venedig. År 1800 fick han återvända till sitt ödelagda huvudstad som beroende av Frankrike.

År 1804, bestämd Napoleon Bonaparte att placera den gamla kejsarkronan på sitt huvud som Roms Kejsare, och Påven tvingades resa landvägen till Paris för att tillfredsställa sin herre genom att tjäna i det ceremoniella.

Fyra år senare släpades Pius VII. från sitt palats, på samma sätt som hans föregångare hade blivit, och skickades som fånge till Frankrike. Hans kyrkstater konfiskerades. Beviljandet som gavs av Karl Den Store nästan 1200 år tidigare återupptogs, och fram till Napoleons fall var Påven utan världsliga tillgångar.

Napoleon hade brutit Roms förtryck. Han lärde världen att Påvarnas makt framgångsrikt kan utmanas; en anmärkningsvärd tjänst för mänskligheten.

Påven upphörde från den tiden att vara en kraftfull faktor i kontrollen av nationerna. Men, trots detta gissel, har Påvedömet inte upphävt sina överdrivna och blasfemiska anspråk. ”De omvände sig inte för att ge Gud äran” [Upp 16:9].

David Nikao

Referenser:

The 7 Vials of Revelation by Graeme Hotter

Albert Barnes’ Notes on the Bible Revelation 16:

The People’s New Testament Commentary – Revelation 16

History Unveiling Prophecy by Henry Grattan Guinness

The Present Reign of Jesus Christ by Robert Caringola. p 222-223

Nästa Bibelstudie i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad: Upp 16 – Femte  Vredesskålens Dom

Print Friendly, PDF & Email