Uppenbarelsebokens Symboler Definierade

Det här Bibelstudiet i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad ger en tabell med symboler som användes av Johannes i Uppenbarelseboken.  

Dessa uppenbarelsessymboler är från People’s New Testament Study Notes av Barton W. Johnson

Man måste dock alltid komma ihåg att den här boken är en profetisk bok, avsedd att “visa de saker som snart måste hända“. Johannes var en profet och siare. Han dokumenterade det han såg. Framtiden porträtterades för honom i en serie visioner. Bilderna som passerade framför hans ögon representerade framtida händelser. Därför är varje syn en symbolisk representation av vad som då var framtiden, och som nu kan vara förfluten historia.

Således, när det första sigillet öppnas i Uppenbarelseboken 6:1-2, och en krigare ses med en båge i handen som rider på en vit häst under erövring, måste detta tolkas som en sinnebild som lämpligen representerar, en händelse eller en historisk epok, som var framtida när Johannes var under exil på ön Patmos.

Symboliska bilder följer varandra i snabb följd när sigillen öppnas och basunerna blåses, en korrekt tolkning vilken man ska söka, inte i bokstavlig uppfyllelse, utan i händelser där sinnliga visioner kan vara lämpliga symboler. Det kommer att vara en hjälp till att förstå texten, att få en förklaring av betydelsen till de olika symbolerna som används, eftersom de vanligtvis används i profetiska skrifter. Därför ger jag en tabell med symboler.

I denna tabell strävar jag efter att ge endast de ledande symbolerna som används av Johannes, med deras uppenbara betydelse. Definitionerna har erhållits från Mede, Elliott, Lange, Campbell, Archdeacon Lea och andra källor.

Babylon – Staden som förde Israel i fångenskap. Därför en symbol för en makt, oavsett ursprung, som håller dem fängslade, vare sig det är en hedniskt makt eller det Påvliga Rom.

Basun – En basunstöt innebär att arméer, köttsliga eller andliga, får framåt marsch order. Också en proklamationen för krig eller fred. 

Bindande – Den här symbolen innebär att hindra, hålla tillbaks och hålla fast; också att beröva makten och göra hjälplös.

Blek häst – En bild av ödeläggande krig och en dödens regeringstid.

Blod – En symbol på krigets blodbad.

Bok – Skriften med den Gudomliga viljan. Att försegla en bok är att dölja dess mening, eftersom gamla böcker var bokrullar och inte kunde läsas när de var förseglade. Att öppna sigillen är att avslöja betydelsen. Att förtära eller äta en bok är att bli mästare på innehållet. Boken med sju sigill är boken om det mänskliga ödet, en översikt över de stora händelserna som förbinder dem själva med Kyrkan till dess slutliga triumf. Öppningen av dess sigill är uppenbarelsen av framtida historia.

Berg – Någon person eller kraft som är framstående, iögonfallande bland människor. Mycket upphöjd. En stor furste eller regering. Ett brinnande berg är en hotfull, destruktiv kraft.

Brud – Kristi maka, Kyrkan, det nya Jerusalem.

Brudgummen – Jesus Kristus. (Yahusha).

Båge – Bågen, ett krigsvapen, när den hålls i handen är den en symbol för krig.

Dag – “Jag har gett dig en dag för ett år.” Ett varv av jorden kring sin axel är en symbol för sin årliga rotation i sin omloppsbana “Tolvhundra och sextio dagar” betyder lika många år.

Död – En symbol för undergång.

Drake – Det gamla hedniska Romerska Riket. Draken var ursprungligen en symbol för en monark. I Uppenbarelseboken betyder det Romarnas förföljande monarki.

Egypten – Platsen för andligt slaveri. Ett tillstånd av syndighet. Motstånd mot Kristus.

Eld – Häftig förstörelse. Aldrig symbolen på välsignelse, utan av förbannelse.

Eld från himlen – Gudomlig förstörelse; men eld som hämtas från himlen av den tvåhornade draken innebär uteslutning och bannlysning, av en falsk andlig kraft.

Eufrat – Symbolen för den Turkiska makten. Att vara “bunden av Eufrat” är att vara tillbakahållen vid den floden.

Falska profeter – En falsk andlig kraft som falskt hävdar gudomlig auktoritet för sin undervisning.

Flod med Livets vatten – Kristus är livets källa. Det överflödande, alltid strömmande liv som Kristus skänker, symboliseras lämpligt av en flod. Livets Vatten, och Livets Träd,  betyder i huvudsak detsamma.

Förmörkelse – Eller förmörkelsen av himmelska kroppar, betyder mörkläggande av kungars och potentaters ära, för vilka solen, månen och stjärnorna är symboler.

Grav – Att begrava betyder att det ska överlämnas åt glömskan. ”Att inte lida för döda som begravs” betyder att de kommer att bli ihågkomna.

Gräshoppor – Gräshopporna, ett förstörande skadedjur som uppkom i Arabiens öknar, är en symbol för förtärande Arabiska arméer. Araberna under Mohammed.

Guds tempel – Kyrkan t.ex. tabernaklet och templet. Guds tempel i himlen, öppen, är Guds bostad, himmelen själv, kyrkan ovanför.

Hagel – Skövling och förstörelse.

Hand -Ett märke på handen betyder sättet att leva eller praktisera sitt liv.

Havsländerna – Europeiska stater. I profeterna betecknade “öarna i havet” länderna i och bortom Medelhavet; därmed Europa.

Himlar och jorden – världen. Det politiska och religiösa universum. En ny himmel och en ny jord innebär en bortgång av den gamla ordningen och upprättandet av en ny ordning.

Hora – Avfällig kyrka. Se äktenskapsbrott.

Horn – “Den första kungens stora horn”, Daniel. En symbol för kungar, kungariken eller makt. Sju horn indikerar enorm kraft. De pekar på kraftfulla ledare, såsom det lilla hornet i Daniel 7, Roms Påvar.

Häst – Användes endast för krigsliknande syften av forntida folk och därmed en symbol för krig. Hästens färg indikerar ryttarens tillstånd och krigets tillstånd.

Jerusalem – Judeéns huvudstad och platsen för templet blir en symbol för Kristi kyrka. Den “heliga staden” står i kontrast till den “stora staden”, Jerusalem mot Babylon eller den sanna Kyrkan mot den falska kyrkan.

Jezebel – En ohelig kvinna är en symbol för ett orätt inflytande i Kyrkan.

Jorden – Den antika civiliserade världen, som på Johannes tid motsvarades av det Romerska Riket. Politiska krafter.

Jordbävning – Politiska och moraliska omvälvningar och omvälvningar i samhället. Skakningar i den etablerade ordning. Omstörtning av stater och levnadsvillkor.

Kedja – En symbol för slaveri eller lidande. Att kedja någon är att göra den maktlös. Att binda Satan med en kedja är att krossa hans makt.

Krona – Symbolen för kungligt majestät. Att njuta av upphöjelse och ära. Att ta emot livets krona är att ta emot äran av det eviga livet.

Kung – Högsta möjliga makt av något slag. En regering; ett rike.

Kvinna – “Kvinnan klädd i solen” är den rena och trogna Kyrkan. Den stora Skökan är den falska, trolösa, avfallna kyrkan. Kyrkan symboliseras ofta som en brud eller en kvinna som är havande. En ren kvinna representerar en trogen Kyrka; en utomäktenskaplig kvinna, “en sköka”, en falsk, avfällig kyrka.

Köpman – En symbol för dem som gör en vinst på gudsfruktan och driver handel i religiösa privilegier.

Lamm – Symbolen för en syndfri offergåva. Guds Lamm är Kristus, dräpt som ett lamm från världens grundläggning.

Lejon – En symbol för kunglig makt.

Ljusstake – En symbol för en Kyrka, som borde vara ett ljus i världen. De sju gyllene ljusstakarna är de sju kyrkorna. En symbol för någon ljusgivande instans.

Manna – Livets bröd. Kristi sanning.

Moln – En symbol för makt och majestät. Att rida på molnen är att framstå i ära och upphöjelse.

Mätstav – Den måttstock som kyrkan mäts med. Ordet.

Måne – En symbol för makter, härskare och stora män som inte är av högsta rang. Ett ljus som lyser genom att reflektera ett annat ljus.

Mörker – Den välkända symbolen för katastrof och lidande.

Nyckel – En symbol för makt att utlämna eller fängsla, att öppna himmel eller helvete, eller att stänga dem; makt för att rädda eller förstöra.

Odjur – Begreppet vilddjur som framställs i Uppenbarelseboken betyder ett primitivt, vilt odjur. Därför är det en symbol för en grym, tyrannisk förföljande makt.

Otukt – Avgudadyrkan. Se äktenskapsbrott.

Panna – Ett märke i pannan betyder ett offentligt ställningstagande.

Palm – En symbol för glädje eller seger.

Röd häst – En bild av grymt blodigt krig, karaktäriserat av fruktansvärda blodbad.

Rökelse – De heligas böner.

Stav – Symbolen för styre. Staven av järn är en symbol för oemotståndligt herravälde.

Scharlakansröd – Denna färg, blodets färg, symboliserar blodig grymhet. En scharlakansröd kvinna är en förföljande kyrka.

Sju – Det perfekta talet. Fullständighet.

Sköka – Ett avgudadyrkande samfund. Den stora Skökan är den avfälliga kyrkan. Se äktenskapsbrott.

Stjärnor – Lysande ljus i världen. Framträdande människor, oavsett i kyrkan eller i staten.

Sol – Som det stora ljuset, på ett sätt en symbol för Kristus. Också en högsta härskare. Månen och stjärnorna indikerar stora ljus i samhället, men lägre än solen.

Svart – Färgen för sörjande; därmed en symbol för olycka och sorg.

Svart häst – Hästen användes inte som ett lastdjur i gamla tider, utan användes i krig. Därför är det en symbol för krig, och en svart häst är en symbol för ett katastrofalt krig.

Svärd – En symbol för slakt. Också av erövring. Ett svärd i handen indikerar köttsliga vapen. Ett svärd som kommer från munnen indikerar erövring med Guds ord.

Tronen – En symbol för auktoritet.

Tid – Tid, tider och halvtid, ett år, två år, ett halvt år eller tre och ett halvt år. “Sju tider” passerade över Nebukadnessar, eller sju år.

Uppstigande till himlen – Uppståndelse i makt och härlighet. Välstånd.

Vinpress – En symbol för blodsutgjutelse och nöd.

Vit – Att vara klädd i vitt är att vara oskyldig, ren och att vara triumferande.

Vit Häst – Triumferande och ärorikt krig.

Vindar – Symbol för uppror; av mäktiga rörelser. De “fyra vindarna” är fyra invasioner av det Romerska riket.

Vittne – De två vittnena är de två Testamentena, för det här är meningen med det senare ordet.

Våg – En symbol för rättvisa, men när den används för att beteckna vägningen av mat, en symbol för knapphet.

Äktenskapsbrott – Avgudadyrkande eller avfall, speciellt det senare. Eftersom Kristus är framställd som en brudgum och Kyrkan som en brud, skulle avfall eller trolöshet mot honom, vara andligt äktenskapsbrott och en falsk kyrka representeras som en sköka.

Äldste – Förmodligen rättfärdiga furstar.

Ängel – Varje ombud eller budbärare av den gudomliga viljan. Uttrycket kan vara en symbol för händelser i nationerna eller i historien som utför de gudomliga syftena.

Översvämning – Symbol för att bli övermannad. Nöd av förföljelse eller annan orsak.

Nästa Bibelstudie i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad: Uppenbarelseboken är symbolisk och bokstavlig 

Print Friendly, PDF & Email