Den Femte Vredesskålen I Uppenbarelseboken 16

Det här Bibelstudiet i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad  fokuserar på den femte vredesskålen i Uppenbarelseboken 16.

Sammanfattning: Den femte vredesskålen hälldes ut över odjurets tron, då Påvedömet förlorade sin makt 1798. Kort efter den Franska Revolutionen invaderades de Påvliga staterna av Franska styrkor, och de avsatte Påven Pius VI, som dog i exil i Valence (Frankrike) 1799. Deras 1260 åriga regeringstid avslutades genom Herrens hand, men de ångrade sig inte. De hädade himmelens Gud på grund av deras smärta och sår att förlora sin makt.

Uppenbarelseboken 16:10-11. ”Den femte tömde sin skål över vilddjurets tron, och dess rike lades i mörker. Människorna bet sig i tungan av smärtan 11 och hädade himlens Gud för sina plågor och sina bölder. Men de omvände sig inte från sina gärningar.

Detta representerar Jesuiterna som orsakade att Påven störtades, hans ägodelar övertogs, hans världsliga regering avskaffades, när han fördes bort i fångenskap för att dö i ett främmande land, och Rom utgavs till plundring och vanhelgande.

Gill, “Papal Drama,” Book X ”Den Franska militärofficeren Berthier ”marscherade mot Rom, inrättade en Romersk republik och lägger hand på Påven. Den suveräna Pontiffen fördes bort till de otroendes läger … från fängelse till fängelse och fördes till slut i fångenskap till Frankrike. Här drog han sitt sista andetag i Valence, i det land där hans präst hade blivit dödad, där hans makt bröts, och hans namn och ämbete var ett hån och ett ordstäv, och i enlighet med de oförskämda soldaterna från det vantroende samväldet, som i tio år mot hans läppar hade hållit en kopp av en sådan mångfald och överdådig bitterhet”

Påvedömets myndighet och makt sönderdelades gradvis från 1798 till 1866. De Påvliga staterna attackerades upprepade gånger. Och 1870 erövrades Rom av Italienska trupper och införlivades i Italien.

Denna maktförlust från så stora höjder föranledde Påvarna i Skökokyrkan att “gnaga på tungorna med smärta”, men hon omvände sig inte.

Påvar utfärdade bannlysningar, men de hade ingen makt att verkställa dem. I stället för att omvända sig från sina synder, fortsatte Påvarna från Skökokyrkan att häda Gud med sina falska läror.

Matthew Pooles Commentary on the Holy Bible, 1683

Och den femte ängeln; den femte av de sju änglarna som nämns Upp 16:1: genom vilken, som sagts, förstås de instrument som Gud gradvis kommer att använda för att förstöra Påvedömet; den femte rangen av personer, som Gud kommer att använda för att fullfölja detta sitt syfte, genom Hans försyn.

Hällde sin vredesskål på odjurets säte; ska verkställa Guds vrede över själva Rom, och förstöra Påvedömet i deras makt.

Från The People’s New Testament Commentary, 1800-talet

Med odjurets tron ​​måste menas hans säte. Det finns få Bibeln studerande, vare sig Katolska eller Protestantiska, som förnekar att Italien och Rom är tronen för den stora världsmakten som det sjuhövdade odjuret är symbolen för.

Då kommer scenen för olyckorna i den femte vredesskålen att vara Italien och Rom. Det har varit odjurets säte i 1300 år. På själva platsen för sin makt ska odjuret få ett slag som kommer att fylla hans rike med mörker och de som dyrkar honom med ångest. Något ska inträffa som kommer att orsaka stor förvirring och ångest för det Romerska prästerskapet och hängivna. Har det skett några förändringar i Italien och Rom som har fått dem att gnaga på tungorna i smärta?

År 1848 gjorde folket i Rom i uppror mot Påvliga myndigheten och drev Pius IX i exil. Några månader senare återinsattes han av en Fransk armé. Han vågade inte heller vara kvar när han återinsattes, utom under skydd av Franska bajonetter. Med en Fransk garnison fortsatte han att styra sitt omgärdade territorium fram till 1870. Under det året tvingades Frankrike att dra tillbaka sina soldater för att försvara sitt land från Tysk invasion. Det var Italiens möjlighet. Den Påvliga arméns soldater skingrades av Victor Emmanuel; Påven stängde in sig i Vatikanen, och Rom blev huvudstad i det nya Italien.

Påvens världsliga makt är borta för alltid. Den Italienska regeringen har tagit tag i Kyrkans växande ägodelar. Ägor som Påven gjorde anspråk på har konfiskerats, kloster har stängts och universell religiös tolerans förklarats. Protestantiska Kyrkor och skolor grundas i själva Rom, och statyer har uppförts under Vatikanens skugga för martyrer som Påvedömet hade dödat. Det sägs att de hädade himmelens Gud på grund av sin smärta och sina sår och inte omvände sig. [Upp 16:11] Vilken bättre illustration av detta än att Påven har förklarats ofelbar!

För att läsaren ska se att det utan tvekan finns en symbolik som pekar på ett sådant uppfyllande som har föreslagits ovan så citerar jag ett gammalt verk av Albert Barnes, skrivet av Robert Flemming och publicerat 1701, nästan tvåhundra år sedan.

Den kallas den apokalyptiska nyckeln och innehåller följande om den femte vredesskålen: ”Den femte vredesskålen som ska hällas ut på odjurets tron eller de besittningar som mer omedelbart tillhör och beror på den Romerska Heliga Stolen; att jag säger att denna dom kommer att börja omkring 1794 och upphöra att gälla omkring 1848. ”Faktiskt invaderade Napoleon Bonaparte Italien 1796, och 1848 drevs Påven från Rom. Sedan det datumet, även om han återvände och skyddades av Fransmännen fram till 1870, har hans världsliga makt avslutats.

David Nikao

Referenser:

The 7 Vials of Revelation by Graeme Hotter

Albert Barnes’ Notes on the Bible Revelation 16:

The People’s New Testament Commentary – Revelation 16

History Unveiling Prophecy by Henry Grattan Guinness

The Present Reign of Jesus Christ by Robert Caringola. p 222-223

Nästa Bibelstudie i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad: Upp 16 – Sjätte Vredesskålens Dom

Print Friendly, PDF & Email