Uppenbarelseboken Är Både Symbolisk Och Bokstavlig

Det här Bibelstudiet i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad visar hur Uppenbarelseboken använder symboler för att förklara den bokstavliga uppfyllelsen.

Vissa människor säger att det apokalyptiska budskapet bara är symboliskt och inte bokstavligt.

De säger att det inte finns någon bokstavlig historisk uppfyllelse av profetiorna.

Vissa säger att Uppenbarelseboken är bokstavlig.

De säger att gräshopporna i den 5:e basunen kommer att vara riktiga gräshoppor.

För att använda detta som ett exempel så definieras gräshoppor i Gamla testamentet som Araber.

Domarboken 7:12 definierar att gräshopporna representerar Araberna. “Och midjaniterna, amalekiterna och alla österlänningarna låg där i dalen, talrika som gräshoppor. Deras kameler var oräkneliga, talrika som sanden på havets strand.

Så den 5:e basunen pekar på uppkomsten av Islam och de stora Muslimska arméerna, som användes för att attackera en del av det Romerska riket, som en del av deras dom.

Här är en sammanfattning av uppfyllandet av den femte basunen, så att du kan se symboliken och den bokstavliga uppfyllelsen:

Den 5:e basunen representerar Herren som använder den Arabiska (Mohammedanska) armén mot västra Romerska riket från 612-762 e.Kr., vilket är 150 år (5 månader = 150 dagar). De hade turbaner (kronor av guld); de hade skägg (männens ansikten); De hade långt hår som kvinnor; de hade ringbrynjor (bröstplattor av järn); och de var våldsamma (tänder som lejon). Den fallande stjärnan var Mohammed.

Uppenbarelseboken är en krigsmanual, och Johannes måste dölja budskapet från Romarna som var vid makten vid den tiden.

Han kunde inte säga att Araberna skulle komma och attackera det Romerska riket och segra, eftersom det skulle ha bjudit in till mer förföljelse.

Den 6:e vredesskålen hänvisar till den symboliska upptorkningen av Eufratfloden.

Den bokstavliga tolkningen fokuserar på den faktiska upptorkningen av floden Eufrat, men det pekar symboliskt tillbaka till turkarnas domän, som blev det stora Ottomanska riket. Deras upptorkning blev bokstavligen uppfylld, eftersom de förlorade kontrollen över alla de länder de hade erövrat och lämnades bara kvar med Turkiet.

Den 6 basunen representerar Herren som frigör Turkarna till att korsa över Eufrat floden för att erövra 1/3 av det Romerska riket under 391 år (förberedd för den timmen och den månaden och det året, 1 + 30 + 360 = 391) från 1062-1453 e.Kr., som slutade när de använde stora kanoner (ur munnen kom eld, rök och svavel) för att slå ner de tjocka skyddande murarna i Konstantinopel.

Den 6:e vredesskålen hälldes ut för att torka upp det Ottomanska riket, Eufrats folk (floden) som hade släppts under den 6:e basunen. Under 17 och 1800-talet förlorade de kontrollen över de territorier som de hade ockuperat, såsom Syrien, Jordanien, Irak, Saudiarabien och Kuwait; Österns Kungar. De förlorade kontrollen över Palestina till Allenby i Storbritannien år 1917.

Så Uppenbarelseboken är både symbolisk och bokstavlig. Om man inte har studerat Gamla testamentet, förstår man förmodligen inte definitionen av symbolerna, vilket innebär att man inte kan förstå den bokstavliga uppfyllelsen.

Jag tror att det är vår Faders sätt att testa oss för att se om vi läser hela Hans ord.

Uppenbarelseboken är verkligen en välsignelse för dem som läser den och förstår den, eftersom den visar att Skrifternas Elohim är den Ende Sanne Elohim; som förutsåg alla dessa händelser för tusentals år sedan och har blivit historiskt utförda i detalj. Lova Yah!

David Nikao

Nästa Bibelstudie i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad: En dag är inte alltid lika med ett år

Print Friendly, PDF & Email