Den Sjunde Vredesskålen I Uppenbarelseboken 16

Det här Bibelstudiet i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad fokuserar på den sjunde vredesskålen i Uppenbarelseboken 16.

Uppenbarelseboken 16:16 ”Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon

Den föregående lektionen, De Tre Orena Andarna, avslöjade att det är tre världskrig som skulle leda till bildandet av en världsregering.

Jag tror att slaget vid Armageddon pekar på det tredje världskriget, som kommer att äga rum i Israel.

Tidigare Jesuitgeneralen Peter Hans Kolvenbach, som gick i pension, vilket aldrig har hänt tidigare, åkte till Mellanöstern för att kontrollera de kommande krigen där.

Uppenbarelseboken 16:17 ”Den sjunde tömde sin skål över luften. Och en stark röst gick ut från tronen i templet: “Det har skett.”

Jag tror att det pekar på missilattacker mot Israel. Enligt Albert Pikes vision kommer Israel och Muslimska länder att utplånas.

Detta skulle få världen att ropa efter en envärldsregering för att avsluta de religiösa krigen. Naturligtvis kommer Jesuiterna att ha allt på plats för att få det att hända.

Uppenbarelseboken 16:18 ”Och det kom blixtar och dån och åska och en så stor jordbävning att något liknande aldrig har hänt så länge människan har funnits på jorden, så stor och väldig var jordbävningen.

En jordbävning i Bibelns profetior representerar politisk omvälvning, som vi såg när Romarriket föll under det Sjätte Sigillet.

Den största politiska omvälvningen i människans historia skulle representera bildandet av envärldsregeringen, vilket får alla andra politiska makter att vara underordnade.

Detta kommer att uppfylla drömmen och planerna att kontrollera världen för Ignatius Loyola – grundaren av Jesuitorden.

Uppenbarelseboken 16:19 ”Den stora staden rämnade i tre delar, och folkens städer störtade samman. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredes vin

Den stora staden representerar staden Rom, från vilken Jesuiterna styr världen.

De tre stadsstatliga företagen är ett sammankopplat imperium som kallas ”The City” Imperiet.

 

Flaggan för District of Columbia har tre röda stjärnor, en för varje stadsstatligt företag, som formar imperiet.

Världen kommer att kontrolleras genom Jesuiternas tre stadsstatsföretag som redan finns:

Vatikanstaten kontrollerar de religiösa och politiska ledarna i världen.

City of London kontrollerar världens finans- och handelsorganisationer för att avgöra vem som kan köpa och sälja.

Washington DC kontrollerar världens underrättelsetjänster och militärmakt för att framtvinga odjurets märke.

Världens städer kommer att förlora sina oberoende befogenheter och vara underordnade den nya världsordningen NWO.

 

Crown Corporation är The City of London.

 

Varför heter Washington District of Columbia?

 

Uppenbarelseboken 16:20 ”Alla öar flydde, och bergen fanns inte mer

I envärldsregeringen kommer de stora länderna och städerna att förlora sin makt och vara underordnade.

Uppenbarelseboken 16:21 ”Stora hagel, tunga som talenter, föll från himlen över människorna, och de hädade Gud för hagelplågan eftersom den var mycket svår.

Hagel i Upp 8 – Första Basunen representerade krig, eftersom Goterna skickades för att attackera Romarriket.

Det hänvisar till talentens vikt, vilket kan betyda kärnvapenkrig, eftersom uran är det tyngsta naturligt förekommande elementet.

David Nikao

 

Referenser:

https://en.wikipedia.org/wiki/City_of_London_Corporation

https://en.wikipedia.org/wiki/City_of_London

http://www.sinhalanet.net/three-corporations-run-the-world-city-of-london-washington-dc-and-vatican-city

http://www.nwotoday.com/today/the-powers-behind-the-global-empire

All Roads Still Lead to Rome. Pt II ~ Origins of the United States Government https://youtu.be/P0FNq_02vVM

Nästa Bibelstudie i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad: Babylon är Kodnamnet för Rom

Print Friendly, PDF & Email