Fjärde Sigillet i Uppenbarelseboken 6

Det här Bibelstudiet i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad fokuserar på det fjärde sigillet i Uppenbarelseboken 6.

Uppenbarelseboken 6:7-8, ”När Lammet bröt det fjärde sigillet, hörde jag den fjärde varelsens röst säga: “Kom!” 8 Och jag såg, och se: en gulblek häst, och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde honom. De fick makt över en fjärdedel av jorden, att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.

Här är en kort sammanfattning av uppfyllandet av det fjärde sigillet i Uppenbarelseboken 6, sedan kommer en video att ge mer information, följt av en vers-för-vers förklaring.

Den bleka hästen representerar 1/4 av Romarna som dör av hungersnöd, pest, farsoter och våld, från 250 till 300 e.Kr. Ordet “jorden” betyder land, inte hela jorden. Romarriket är profetians land/jord.

 

Det fjärde sigillet finns i Uppenbarelseboken 6:8, ”Och jag såg, och se: en gulblek häst, och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde honom. De fick makt över en fjärdedel av jorden, att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur

Kom ihåg att Herren Jesus dömer det hedniska Romerska Imperiet eftersom de dödade miljoner Kristna. Han utkräver rättvisa för deras död.

Hästens färg representerar det Romerska folkets tillstånd vid den tiden, och beskrivningen av ryttaren representerar orsaken till deras tillstånd.

Den bleka hästen representerar en era av död i Romarriket. Återigen talas det inte om hela jorden, bara den Romerska jorden.

”Helvetet” (Hell) eller ”Hades” översätts bättre som graven, eftersom många människor dog.

Apostlagärningarna 2:27 säger ”att du inte lämnar min själ åt dödsriket eller låter din Helige se förgängelsen.”, vilket betyder att Jesus låg i graven.

Helling your potatoes” betyder att en bonde skulle gräva ett hål och begrava dem i marken.

Den bleka ryttaren red med kraft och Romarriket smulades sönder till det mest fruktansvärda tillståndet av oordning och kaos, när deras samhälle nästan helt hade brutits ner.

Under en tid dödades 5 000 människor varje dag.

Historikern Edward Gibbon registrerade att en fjärdedel (en fjärdedel av jorden) av befolkningen i hela det Romerska riket dog av hungersnöd, pest, farsoter och av våldet.

Så du kan se att Jesus talade om att 1/4 av Romarriket dör, och det handlar inte om sluttiderna.

David Nikao

Nästa Bibelstudie i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad: Upp 6 – Femte Sigillet Martyrer

Print Friendly, PDF & Email