Odjursrikena I Daniel 2 Och Daniel 7

Det här Bibelstudiet i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad  kommer att täcka profetiorna i Daniel 2 och Daniel 7, som berättade vilket rike som skulle vara vid makten i sluttiden.

För att förstå Jesu uppenbarelse måste du förstå profetiorna som gavs till Daniel, eftersom de hänger ihop.

Futurister hittar på alla möjliga slags berättelser om sluttiderna, men låt oss helt enkelt se på vad Guds ord tydligt säger oss.

I sina observationer om Daniels profetior och Johannes apokalyps säger Sir Isaac Newton: “Bland de gamla profetiorna är Daniel mest tydlig i tidsordning och enklast att förstå, och därför måste han, i de saker som relaterar till de sista tiderna, bli nyckeln till resten.

I samband med Daniel och Uppenbarelseboken säger han: “Johannes apokalyps är skriven i samma stil och språk som profetiorna i Daniel och har samma relation till dem som de har till varandra, så att alla tillsammans ger en fullständig profetia.”

Apokalypsen borde således betraktas som Nya Testamentets uppföljare till Daniels bok. Daniels boken och Uppenbarelseboken kan betraktas som del ett och två av en enda profetia – en profetia som rör samma ämne och presenterar ämnet i samma symboliska form. De utvecklar tidigare och senare delar av samma viktiga historia. (KA)

Här är den enkla förklaringen till uppfyllelsen av Daniel 2 och 7:

Daniel definierade fem stora kungariken, som skulle vara vid makten från Daniels tid, till slutet, när Messias återvänder.

Huvudet av guld i Daniel 2, lejonet i Daniel 7, var det Babyloniska imperiet.

Babels rike var starkt, modigt och våldsamt som ett lejon; och de använde lejonet som en symbol.

Bröstet av silver i Daniel 2, björnen i Daniel 7, var det Medo-Persiska riket.

Som en björn var deras armé, enorm, upp till 1,5 miljoner människor, och de överväldigade fienden med sin storlek.

Midjan av mässing i Daniel 2, leoparden i Daniel 7, var det Grekiska riket.

Alexander den stora och hans Grekiska armé var mindre, så de kunde flytta sig snabbt som en leopard och var smidiga i sina strider.

Benen av järn i Daniel 2,  det fruktansvärda odjuret i Daniel 7, var det Romerska Riket.

Det var vid makten under Jesu tid och när Johannes skrev Uppenbarelseboken.
Det hedniska Rom kollapsade inifrån, och sedan anföll armé efter armé riket, vilket resulterade i att den Romerska Kejsaren avlägsnades år 476 e.Kr.

De tio tårna i Daniel 2, de 10 hornen i Daniel 7, var det delade Romerska Riket.

Det delades sedan upp i 10 civila riken, symboliserat av de 10 tårna och de 10 hornen.

Järn/lerfötterna i Daniel 2, det lilla hornet i Daniel 7, är den Romerska Katolska Kyrkan.

Den Romerska Katolska Kyrkans Påvar kom till makten och gjorde att tre av de civila kungarikena (Herulerna, Östgoterna och Vandalerna) blev bortryckta.

Daniel 2 berättar för oss att under dessa rikens dagar skulle Gud upprätta sitt eget rike.

Under det Romerska Rikets tid upprättade Jesus sitt rike, vilket expanderade snabbt, även om Satan använde det Romerska Riket för att försöka utplåna det.

Daniel 2 berättar för oss att Guds rike skulle växa till ett stort berg, och denna “oförstörda sten” skulle förgöra Roms sista rike i sluttiden.

Uppenbarelseboken 18 bekräftar att Babylon (Rom) kommer att förgöras med en stor kvarnsten.

Profetiorna i Daniel och Uppenbarelseboken förklarar att Rom är det sista odjuret.

Det har ändrat form under åren, men det är riket som var vid makten under Jesu tid, och det är riket som kommer att bli förgjort av Jesus när han kommer tillbaka.

Satan regerade i det hedniska Romerska Riket, där han dyrkades genom alla deras falska gudar. Han använde dem för att försöka förstöra Kristi tidiga kyrka och dödade miljoner.

Vår Herre fick det Romerska Riket att kollapsa, vilket gjorde att Satan förlorade sin makt.

Satan motverkade detta genom att bemyndiga den Romerska Katolska Kyrkan att uppstå på dess plats. Han använde dem för att bränna Biblar och döda över 50 miljoner följare till Kristus.

Vår Herre gjorde att den Romerska Katolska Kyrkan förlorade makten genom den Protestantiska Reformationen, och Påven sattes i fängelse år 1798.

Satan motverkade detta genom att bemyndiga Jesuiterna att ta kontroll över den Katolska Kyrkan. De skapar en ny världsordning, NWO, där han kommer att dyrkas och de heliga att attackeras.

Vår Herre kommer att få Skökokyrkan att brinna och ödeläggas, och han kommer att förstöra Jesuiternas scharlakansröda odjur.

Om du förstår denna förklaring kan du fortsätta till nästa studie om Faserna I Det Romerska Odjuret

Om du behöver mer information ges en detaljerad förklaring nedan.

Var noga med att läsa Bibelns avsnittet först och läs sedan förklaringen.

Beviset på att kungarikena beskrivna i Daniel 2 och 7 är desamma, är uppenbart.

Antalet är samma, fyra i vardera beskrivning.

Utgångspunkten är densamma, för varje beskrivning gavs medan Babylon var den styrande makten.

Frågan är densamma, för båda följs omedelbart av Kristi Kungarike.

Ordningen är densamma, för kungarikena i den första synen, som alla erkänner, är successiva dvs följer efter varandra; och i den andra finns inte mindre än sju eller åtta klausuler som betecknar succession i tid.

Det finns samma gradering, för den ädlaste metallen och det ädlaste djuret tar ledningen i varje serie.

Det första riket var Babylon, som var vid makten från 612-539 f.Kr.

Gud använde Babylon för att förstöra templet och Jerusalem och ta Judas hus i fångenskap under 70 år på grund av deras styggelse att dyrka andra gudar.

Daniels boken skrevs medan de var i Babel, i fångenskap.

Daniel 2:32-33 “Huvudet på statyn var av fint guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar. 33 Benen var av järn, och fötterna delvis av järn och delvis av lera.

Daniel säger att det första riket var Babylon: Daniel 2:37-38 “Du, o konung, är kungarnas kung. Himlens Gud har gett dig rike, styrka, makt och ära. 38 I din hand har han gett människorna, markens djur och himlens fåglar, var de än bor, och han har satt dig att härska över dem alla. Du är det gyllene huvudet.

Daniel 7:17 “De fyra stora djuren betyder att fyra kungar ska uppstå på jorden.

Detta säger oss att ett “odjur” i profetian är ett stort rike, vilket är samma budskap som i Daniel 2, om de fyra hedniska kungarikena.

Daniel 7:3 “Och fyra stora djur steg upp ur havet, det ena inte likt det andra

Hav i profetian betyder en stor folkgrupp, så varje rike restes upp ur stora människomassor som de erövrade olika nationer.

Daniel 7:4, “Det första liknade ett lejon men hade vingar som en örn. Medan jag betraktade det rycktes vingarna av från djuret, och det restes upp från jorden och stod på två fötter som en människa. Och det fick ett mänskligt hjärta.”

Babels rike var starkt, modigt och våldsamt som ett lejon.

Detta lejon hittades längs processionsvägen från Ishtar-porten till staden Babylon. Ishtar-porten byggdes omkring 575 f.Kr. av den Babyloniske kungen Nebukadnezzar II.

De hade “örnens vingar“, eftersom de snabbt besegrade flera kungariken och lade dem till Imperiet, som förde deras monarki till en oanade höjder på kort tid, som om de hade vingar att flyga.

Dess vingar hade en gång lyft upp det Romerska riket ovanför andra kungariken och nationer, men det Medo-Persiska riket satte stopp för deras erövringar.

Det en gång så fruktade odjuret förlorade sin styrka och blev mildare och medgörligare. Deras lejonlika mod blev reducerat till att vara svagt och fegt som hos andra människor.

Daniel 5 talade om den vision som berättade för den Babyloniske kungen att hans rike hade kommit till vägs ände och skulle ges till Medarna och Perserna.

I visionen om handskriften på väggen berättade Daniel för den Babyloniska kungen (Dan 5:27, 30,31): “Du är vägd på en våg och funnen för lätt.  Peres: Ditt rike är delat och gett åt meder och perser. … Samma natt dödades Belshassar, kaldeernas kung.  Och medern Darejavesh tog emot riket

Det andra riket var Medo-Persien, som var vid makten från 539-331 f.Kr.

Daniel sa till Nebukadnessar att efter det Babyloniska riket skulle det komma ett mindre kungarike.

Daniel 2:39 “Men efter dig ska det uppstå ett annat rike, svagare än ditt, och därefter ett tredje rike av koppar som ska härska över hela jorden.

Silverbröstet representerar Medo/Persiens rike, som Gud använde för att frigöra Judarna från Babylon, för att hjälpa dem att återuppbygga templet, försonas med Gud och förbereda sig för Messias som skulle erbjuda dem ett nytt förbund.

Jesaja 44:28 förutsade “Jag är den som säger om Koresh: “Han är min herde, han ska fullborda allt jag vill. Han ska säga om Jerusalem: Det ska byggas upp, och till templet: Din grund ska bli lagd på nytt.”

Historien visar att Koresh, Persiens ledare, fick Judarna fria från den Babyloniska fångenskapen och bemyndigade dem att återuppbygga Jerusalem och templet.

Esra 1:1-2 “Detta hände i den persiske kungen Koresh första regeringsår. För att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas påverkade Herren den persiske kungen Koresh sinne, så att han över hela sitt rike lät kungöra, både muntligt och skriftligt: 2 ”Så säger Koresh, kung av Persien: Herren, himlens Gud, har gett mig alla riken på jorden, och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda.

Esra 6:14 “Judarnas äldste byggde vidare och gjorde framsteg i arbetet genom profeterna Haggais och Sakarjas, Iddos sons, profetiska ord. Man byggde och slutförde det så som Israels Gud hade befallt och som Koresh och Darejavesh och Artashasta, kung av Persien, hade befallt.”

Daniel 6:1 talade om Medo-Persiens ledare: “Darejavesh fann det lämpligt att sätta hundratjugo satraper över riket, för att de skulle finnas överallt i riket.

Daniel 6:8 berättar historien om att Daniel kastas in i lejongropen, på grund av ”Mediens och Persiens orubbliga lag inte kan återkallas”.

Det slutar med Daniel 6:28 “Och denne Daniel steg i ära och makt under Darejaveshs regering, det vill säga under persern Koreshs regering.

Daniel 7: 5, “Sedan fick jag se ett annat djur, det andra i ordningen. Det liknade en björn, och det reste sig på sin ena sida, och det hade tre revben i gapet mellan tänderna. Det fick befallningen: Res dig och sluka mycket kött!

Medierna och Perserna var en våldsamt och rovlystet folk. De förstörde många kungariken och deras hunger kunde inte tillfredsställas.

Medarna uppstod först (stod upp på ena sidan) och skickades till den Persiske Koresh för att hjälpa honom mot Babylon. Den Persiska armén var också starkare.

Babylon, Lydia och Egypten (3 revben) blev förtryckta av Meder och Perser, eftersom alla djurs revben mals sönder i en björns mun.

Som en björn var deras armé, enorm, upp till 1,5 miljoner människor, och de överväldigade fienden med sin storlek.

Daniel 8:3 beskriver det Medo-Persiska riket, där den Persiska delen var starkare (högre horn).

När jag såg upp fick jag se en bagge med två horn stå framför floden. Båda hornen var höga, men det ena var högre än det andra, och det som var högre sköt upp sist.

Daniel stannade i Babylon även efter att Judarna släpptes från fångenskap av Koresh.

Daniel 10:1 “I den persiske kungen Koresh tredje regeringsår fick Daniel, som också kallades Belteshassar, en uppenbarelse. Uppenbarelsen är sann och gäller stor vedermöda. Han gav akt på ordet och fick insikt om synen.

Daniel 11:2 talar om Koresh och tre ledare som skulle uppstå efter honom, Cambyses (Koresh son), Smerdis och Darejavesh.

Nu ska jag berätta sanningen för dig. Tre kungar till ska uppstå i Persien, och den fjärde ska bli rikare än någon av de andra, och när han har blivit som mäktigast genom sina rikedomar ska han sätta in all sin makt mot Greklands rike.

Haggai börjar med att notera att de är under kung Darejavesh av Persien.

Hag 1:1 “I kung Darejaveshs andra regeringsår,”

Det tredje riket i Daniels vision var Grekland, som var vid makten från 331-168 f.Kr.

Daniel berättade för Nebukadnessar att ett tredje rike skulle komma att uppstå.

Daniel 2:39 “… och därefter ett tredje rike av koppar som ska härska över hela jorden.

Bronsmidjan representerar det Grekiska riket, eftersom Alexander den Store besegrade det Medo-Persiska riket.

Daniel 7:6, “Därefter fick jag se ännu ett djur. Det liknade en leopard men hade fyra fågelvingar på sidorna. Djuret hade fyra huvuden, och det fick stor makt.

Alexander den Store och hans Grekiska armé förflyttade sig snabbt som en leopard, eftersom de var smidiga i sina strider. De fick herravälde över den kända världen under hans tid på bara 10 år, när han var 32 år.

Hans armé var liten jämfört med de som de mötte, vilket gör dem smidiga som en leopard. Och deras vapen och strategier gjorde dem mycket effektiva.

Alexander dog i 30 års åldern utan några överlevande arvingar, så hans rike blev uppdelat mellan hans 4 högsta generaler. De fyra vingarna representerar Alexanders fyra chefs generaler, som hjälpte honom att erövra och blev sedan rikets ledare efter hans död.

Daniel 8 ger visionen om baggen och geten, som representerar Persien som krossades och efterträddes av den Greklands armén.

Daniel 8:20 “Baggen som du såg, han med de två hornen, är Mediens och Persiens kungar”

Daniel 8:21 “Men den raggiga bocken är Greklands kung, och det stora hornet mellan hans ögon är den förste kungen.

Den mäktiga världsövervinnande kungen som störtade Persiens makt var Alexander den Store av Macedonia (det stora hornet) och den fyrafaldiga uppdelningen av hans rike (Kassandros, Lysimachos, Seleukos och Ptolemaios) i profetian svarar mot historiens gång.
Den lilla hornet i Daniel 8 var Antiochos IV Epifanes, som uppstod ur Syriens Seleukider. Han kallades ett litet horn, för han var mycket ”mindre” än Alexander den  Store, som kallades ett anmärkningsvärt horn.

Daniel 8:9 “Från ett av dem sköt det ut ett nytt litet horn, som växte kraftigt mot söder och öster och mot det härliga landet

Daniel 10 talar om förändringen av maktbalansen från Persien till Grekland.

Daniel 10:20 ”Då sade han: ”Förstår du varför jag har kommit till dig? Men jag måste strax vända tillbaka för att kämpa mot fursten över Persien, och när jag drar bort från honom kommer fursten över Grekland.

Daniel 11 ger den kontinuerliga historiska berättelsen om händelserna för kungarna i Medo-Persien, Grekland och Antiochus Epiphanes, och sedan Rom.

Alexander den store i Grekland, den mäktiga kungen, stod upp och styrde med stort herravälde.

Seleukiderna (Syriens konungar, “norra”) och Ptolemaierna (Egyptiska konungar, “södra”) hade oupphörliga krig.

Antiochos Epifanes, det lilla hornet , Seleukidernas ledare, den gemene personen, omringade Jerusalem med sina arméer (förödelsens styggelse) och dödade tiotusentals Judar. De vanhelgade helgedomen och fick det dagliga offret att tas bort i 2300 dagar (Daniel 8:14). Hans förföljelse av Judarna började 171 f.Kr. och templet rensades den 25 december 165 f.Kr., vilket är 2300 dagar.

Mackabeérupproret utlämnade Judarna under Antiochos regering, och tjänade troget sitt folk som ledare och präster under 130 år.

Den Romerske kungen Herodes upphöjde sig över alla gudar (ledare). För att skydda sitt rike bestämde han sig för att slakta alla spädbarn i Betlehem, i ett försök att döda Jesus barnet.

Caesar Augustus erövrade många länder som Egypten och tog makten över deras rikedomar.

Den Judiska Mackabeérrevolten var en konflikt som varade från 167 till 160 f.Kr., mellan en Judisk rebellgrupp som kallas mackabéerna och det seleukidiska riket.

Det Seleukidiska Imperiet var en Hellenistisk stat styrd av Seleukid-dynastin grundad av Seleukos I Nicator efter uppdelningen av Imperiet skapat av Alexander den Store.

Det fjärde riket är Rom, som kommer att bestå tills Kristus återvänder för att förstöra det.

Daniel berättade för Nebukadnessar att ett fjärde rike kommer att uppstå.

Daniel 2:40 “Det fjärde riket ska vara starkt som järn, för järn krossar och slår sönder allt. Så som järn förstör allt annat ska det krossa och förstöra.

Järnbenen representerar Roms rike som befann sig vid makten under Jesu tid.

Det var olikt de andra, eftersom de inte bara krigade mot andra riken, utan Satan bemyndigade dem att kriga mot de heliga och döda miljoner.

De två benen förutsade att riket skulle bli delat, vilket inträffade år 285 e.Kr. när kejsar Diocletianus splittrade det i det östra och det västra imperiet, de två benen.

Den militäre ledaren Konstantin besegrade sedan båda ledarna och blev Kejsare över hela riket. Därefter delades det igen efter inbördeskriget år 395 e.Kr., den här gången permanent.

Det fruktansvärda odjuret representerar det Romerska Riket.

Daniel 7:7, “Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, som var skrämmande, fruktansvärt och mycket starkt. Det hade stora tänder av järn, det slukade och krossade och trampade det som blev kvar under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn.

Det Romerska Riket kunde inte jämföras med något odjur, för det var så hemskt och stampade hårt ut andra grupper och lät mycket blod utgjutas.

Järn representerar att det var starkare än de tidigare rikena. Järntänderna pekar tillbaka på järnbenen till det Romerska Riket i Daniel 2.

Det var annorlunda att de andra odjuren för att det inte bara attackerade människor i andra länder, utan det stred mot Kristi anhängare, eftersom Satan bemyndigade det Romerska Riket och använde det för att försöka utplåna Kristi kyrka.

Under 10 förföljelseperioder från 64-313 e.Kr. dödades 10 miljoner Kristna av Romarna.

Det var också annorlunda eftersom de Romerska Kejsarna också fungerade som Pontifex Maximus, vilket innebar att de inte bara var den politiska ledaren, utan de var Översteprästen, den andlige ledaren.

De styrde över det hedniska religiösa systemet som tillbad gudarna i Egypten och Babylon, främst solguden och mångudinnan.

Efter den siste Romerske Kejsaren som avlägsnades år 476 e.Kr. delades det i tio civila riken, vilka är de tio hornen.

Franker, Hunner, Goter, Östgoter, Heruler, Langobarder, Anglo-Saxare, Sveber, Vandaler, Burgunder

Från det fruktansvärda Romerska odjuret uppstod det lilla hornet i Daniel, Roms Påvar.

Den Romerska Katolska Kyrkan är Daniels lilla horn.

Daniel 7:8 “Men medan jag betraktade hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn som stötte bort tre av de tidigare hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade stora ord.

Daniel 7:24 “De tio hornen betyder att tio kungar ska uppstå i det riket, och efter dem ska en annan uppstå som är olik de förra och som ska slå ner tre kungar.

Ur de tio kungarikena grep Roms Påvar makten.

Vatikanstaten är världens minsta land, så ett litet horn = det lilla landet Vatikanen.

Tre av kungarna krossades av den Romerska Katolska Kyrkan, för att de inte böjde sig för deras auktoritet.

De undertryckte och krossade tre av de tio kungarikena, Heruler, Östrogoterna och Vandalerna.

Påven Pius IX (1846-1878) gav detta anmärkningsvärda vittnesbörd som, när det undersöktes i samband med Daniel kapitel 7, precis identifierar det lilla hornet, syndens man, Antikrists makt:

“Den Katolska Kyrkan, som grundades och inrättades av vår Herre Jesus Kristus för att skaffa människors eviga frälsning, har, på grund av denna gudomliga institution, formen som en perfekt förening. Därför måste hon ha frihet så att hon inte kan bli föremål för någon civil makt i utförandet av hennes heliga tjänst.

För att agera med frihet, som hon borde, har hon alltid behövt den hjälp som var lämplig för förhållandena och nödvändigheten för tiden. Det är därför, från ett visst dekret av gudomlig försyn, att vid det Romerska Imperiets fall och dess uppdelning i separata kungariken förvärvade, den Romerska Pontiffen, som Kristus gjorde till huvud och centrum för hela Hans Kyrka, fick världslig makt.

Säkerligen var det av en Guds mest kloka utformning, att mitt i en så stor mängd och olika världsliga delar, att den enväldige Påven åtnjöt politisk frihet, vilket är så nödvändigt för honom för att utöva sin andliga kraft, sin auktoritet och sin jurisdiktion (att utöva rättskipning och att döma) över hela världen. 

Källa: Papal Teachings: The Church, selected and arranged by the Benedictine Monks of Solesmes, translated by Mother E. O’Gorman, R.S.C.J., Manhattanville College of the Sacred Heart, St. Paul Editions, Boston, © 1980, 1962 by Daughters of St. Paul, Library of Congress catalog card number 62-12454, par. #225,

Kyrkan har en enda man (Påven) som agerar och talar för hela kroppen och uppfyller Daniel 7:8.

“Det hornet (kungariket) hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade stora ord.”

Pope Pius V hädade, “Påven och Gud är densamma, så han har all makt i himlen och jorden.” Pope Pius V, citerad i Barclay, Städer Petrus Bertanous Kapitel XXVII: 218.

Påve Innocentius III sade “Vi kan enligt vår fullständiga makt avvara lagen och klara oss utan lagen. Det som Påven i Rom skiljer sig från, det är inte en människa som utskiljer dem utan Gud. För Påven är ställföreträdare på jorden, inte bara som människa utan av den sanna Guden. “(Källa: ”Decretals of Gregory IX “, bok 1, kapitel 3.)

Påve Pius IX sade ” Jag ensam … är apostlarnas efterträdare, Jesu Kristi präst. Jag är vägen, sanningen och livet … “(Källa: History of the Christian Church, by Henry Charles Sheldon, p. 59.)

Påven Boniface VIII sade ” Vi förklarar, hävdar, definierar och uttalar att det är absolut nödvändigt att varje mänsklig varelse frälsas till den Romerska Påven .” (Källa: Bull “Unam Sanctum”, som citeras i Apostolic Digest, Book V: The Book of Obedience )

Påven Johannes Paulus II sade “Gå inte till Gud för förlåtelse av synder: kom till mig “. (Källa: Los Angeles Times , 12 december 1984.)

Nuvarande påven Francis I sa “Du kan inte hitta Jesus utanför Kyrkan .” (Källa: EWTN Global Catholic News, uttalad den 23 april i det Apostolic Palace’s Pauline Chapel.)

Daniel 7:25 beskriver odjurets handlingar, som har uppfyllts av Roms Påvar.

Daniel 7:25 ”Han ska tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han ska bestämma sig för att förändra heliga tider och lagar, och de ska ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid.

Den Katolska Kyrkan förföljde de heliga och dödade över 50 miljoner.

Historiker uppskattar att den Romerska Katolska Kyrkan under medeltiden och inkvisitionen dödade över 50 miljoner människor som de ansåg vara kättare, varav de flesta var Kristna som vågade äga en Bibel (som Kyrkan förbjöd) eller proklamerade Kristi Evangelium.

Den Katolska Kyrkan ändrade kalendern och lagen.

Han ska bestämma sig för att förändra heliga tider (kalender) och lagar,

Roms Påvar kom till makten under 400-500 talet, och genom Kejsar Konstantin och andra beslutade de om följande förändringar som motsätter sig Guds ord.

De ändrade kalendern till att vara baserad på solen, inte solen och månen som Gud föreskrev i Bibeln.

De förbjöd de troende från att efterleva den sanna sabbaten och bytte den till söndag, den segrande solens dag.

De förbjöd att efterleva Elohims Heliga Högtidsdagar, och ersatte med Jul och Påsk, som är baserade på hedniska ritualer.

I Katekesen tog de bort Elohims andra bud, som förbjuder avgudadyrkan, eftersom de har många avgudar, som Maria. De delade sedan 10:e budet i två delar, så det finns fortsatt 10 bud totalt.

Satan skapade en ny Kristen sekt, den Romerska Katolska Kyrkan, som skulle förvränga alla Elohims bud.

Roms Påvar regerade i 1260 år, från 538-1798 e.Kr.

Många gånger i profetian, som i Daniels 70:e vecka, pekar en profetisk “dag” på ett verkligt “år“.

‘en tid och tider och en halv tid’ i Daniel 7 (1260 dagar eller 3½ år – översättarens kommentar) är samma 1260 år som “ettusen tvåhundrasextio dagar” i Uppenbarelseboken 11 och 12, “en tid och tider och en halv tid” i Uppenbarelseboken 12, och de “fyrtiotvå månaderna” i Uppenbarelseboken 13.

Det lilla hornet i Daniel 7, Roms Påvar, regerade i 1260 år.

År 538 e.Kr. fick den Påvliga Kyrkan religiös och världslig makt när Kejsaren Justinianus utfärdade ett dekret som gjorde Påven till ledare för alla kyrkor.

År 1798 marscherade Napoleons armé in i Rom och fängslade Påven och avslutade Påvedömet.

Det femte riket i Daniels visioner var Elohims rike, som kommer att förstöra Roms rike när Messias återvänder.

Daniel 2:44-45, “Men i de kungarnas dagar ska himlens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska gå under och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla de andra rikena, men självt ska det bestå för evigt. 45 Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte av människohänder, och att den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet.

Vår Messias upprättade sitt rike under första århundradet, när Rom var vid makten.

Under Roms regerande upprättade Jesus sitt rike som växte till miljontals efterföljare på kort tid, eftersom Apostlarna och den tidiga Kyrkan var utspridda på grund av förföljelse, så Evangeliet spred sig runt det Romerska Riket.

Var och en av Apostlarna reste till andra länder och predikade Evangeliet. Paulus missionsresor utvidgade Kungariket och grundlade många Kyrkor.

Messias rike, Hans Kyrka, har fortsatt att växa i storlek sedan dess svaga början.

Under den Protestantiska Reformationen rev den förnyade Kyrkan ner fiendens fästningar, och miljoner räddades ur den Romerska Katolska Kyrkan.

Daniel 7 beskriver Kristus som kommer till makten för att upprätta sitt rike

Daniel 7:13-14 “I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. 14 Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras.

Daniel 2:34 berättar hur kungarikena kommer att förstöras av en sten.

Daniel 2:34 “Medan du såg på den revs en sten loss, men inte av människohänder, och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem.

Detta säger klart att det Romerska kungariket skulle bestå tills Herren återvänder. Så det är inte Islam, det är inte Judarna, det är Rom. Dessa saker styrs av Rom.

Ett berg i profetian är en stor folkgrupp, så en sten är en mindre grupp människor.

Stenen är Kristi Kyrka, som upprättades av vår Herre vid hans första ankomst, som inträffade medan det Romerska Riket hade makten.

Kristna har fått lära sig att tro att antikrist kommer att regera under sluttiden, och att det inte är förrän Herren återvänder som det antikristliga odjuret krossas.

GENEVE-bibeln: Och detta rike, som inte bara hänvisar till Kristi person, utan också till hela Kyrkans kropp och till varje medlem av den, kommer att vara evigt: för den Ande som finns i dem är det eviga livet.

Men Daniel berättar för oss att vår Herre kommer att använda en sten, Hans efterföljare, för att förstöra den Babyloniska Romerska Katolska Kyrkan.

Du måste låta detta sjunka in, eftersom du har en roll att spela i Herrens armé.

Fienden vill inte att du ska inse dessa sanningar, för när du gör det kommer hans intriger att exponeras och han kommer att besegras.

I en annan studie kommer du att se att år 1514 förklarades Kristi Kyrka död av den antikristliga Romerska Katolska Kyrkan, eftersom de obevekligt hade dödat dem.

Men år 1517 tändes den Protestantiska Reformationen när Martin Luther spikade upp sina 95 teser, och Kyrkan reste sig och fick makten och tog tillbaka kontrollen över nationerna.

Vår Herre kunde besegra fienden genom att knäppa med fingrarna, men det finns ingen ära för det för Honom.

Han blir verkligen hedrad och förhärligad när Hans lydiga anhängare övervinner fienden.

Vill du vara en del av Herrens armé som har befogenhet att vinna segern för vår Herre?

Då måste du förstå Daniels och Uppenbarelsebokens uppfyllelse, så att du inte luras av fienden.

Här är förklaringen till de andra kapitlen i Daniel, som redan har uppfyllts, så de är inte framtida.

Daniel 9 beskriver 70 på varandra följande veckor (490 år) där Judarna släpptes från Babyloniska fångenskapen för att förbereda sig för sin utlovade Messias.

Under de första 7 veckorna (49 år) återuppbyggde de templet och staden.

Under de närmaste 62 veckorna (434 år) var det relativt tyst från Guds profeter, eftersom de förberedde sig för den kommande Messias, som skulle dyka upp efter 69 veckor.

Under Daniels 70:e vecka erbjöd Messias och hans lärjungar den nya förbundet först till Judarna . Sedan efter den 70: e veckan erbjöds också hedningarna det nya förbundet.

Det handlar inte om ett slutgiltigt Israeliskt fredsavtal eller en 7-årig vedermödoperiod med en enmans antikrist.

Läs The Covenant In The 70th Week Of Daniel Is Jesus New Covenant

Daniel 12 beskriver det Judiska folks ödeläggelse, i Romernas händer från 66-70 e.Kr., som profeterades i Daniel 9.

Vissa Judar accepterade Jesus som sin Messias, och de blev räddade. Men den stora majoriteten avvisade Honom och utlämnade Honom till att bli korsfäst. Som ett resultat blev staden och templet krossade och 1,1 miljoner Judar dog av hungersnöd, farsoter, inbördes strider, korsfästelse och av det Romerska svärdet.

Daniel 12 handlar inte om sluttiden, 3 ½ år av stor vedermöda, eller en framtida av Jakobs lidande.

Läs Daniel 12 Is Not About The Antichrist Or The End Times

Daniel frågade aldrig om slutet, han frågade bara om vad som skulle hända hans folk, Judarna, efter att de släpptes från fångenskap i Babylon.

Alla synerna gällde de stora kungarikena Babylon, Medo-Persien, Grekland och Rom, eftersom de var relaterade till det Judiska folket.

Uppfyllelsen av visionerna i Daniel slutade år 70 då den Romerska armén ödelade Judarna, staden och templet, som profeterades i Daniel 9.

De enda sakerna i Daniel som inte har blivit historiskt uppfyllda är att det Romerska odjuret skulle vara vid makten till sluttiden, och att Guds rike skulle krossa det.

Så låt inte falska profetlärare vilseleda dig och tillämpa Skrifterna i Daniel på sluttiden, eftersom Guds Ord inte stöder det.

Här är några citat från våra Kristna förfäder om uppfyllandet av det Romerska odjuret:

John Calvin (1509-1564) var en inflytelserik Fransk teolog och pastor under den Protestantiska Reformationen.

Daniel och Paulus hade förutsagt att antikrist skulle sitta i Guds tempel … vi bekräftar att han är Påven … Vissa personer anser att vi är skarpa och fördömande när vi kallar den Romerska Påven för antikrist. Men de som är av den här uppfattningen beaktar inte att de har samma anklagande antagande mot Paulus själv, efter vilka vi talar.” L. Froom, Prophetic Faith of our Fathers Volume 2 (Washington D.C: Review and Herald, 1948): 437.

John Jewel (1522-1571) var biskop i Salisbury och en av de stora intellektuella i den Engelska Reformationen.

“Hela den här frågan är också uttryckt i Daniel’s sjunde kapitel: “Det fjärde djuret var fruktansvärt och hemskt och väldigt starkt; det hade stora järntänder; det slukade och bröt sönder och stampade återstoden under sina fötter; och det var olikt mot de djur som var före det; för det hade tio horn.” “Och se, ett annat litet horn kom upp bland dem. . . . som hade ögon som en man och en mun som talade arroganta saker. “Detta djur är Romerska Imperiet, det största Imperiet som någonsin funnits. Det blev uppdelat i tio, eller i diverse riken; som jag visade dig, och som vi ser idag. Det lilla hornet är antikrist. Imperiet ska delas och försvagas: då kommer antikrist. “Han skall tala stora ord mot den Högste och skall förinta den Högsta heliga, och tänka att han kan ändra tider och lagar. och de skall ges i hans hand. Där visar han inte bara antikrists stolthet och övermod, utan att han också kommer att råda för en tid. En sådan har funnits och finns ännu. Han hädar Gud, mördar de heliga, har ändrat tider och lagar, Guds lagar och naturens lagar. Han är antikrist.” Froom, PFF, volume 2, p. 410.

Heinrich Bullinger (1504-1575) var huvudpastor i Zürichs Katedral år 1531. Notera hans tydliga och rättvisa kommentar om antikrists identitet:

Med det lilla hornet förstår många Muhammeds, Saracenernas och Turkarnas rike. Men när den apostoliska profetian i 2 Thessalonikerbrevet 2 undersöks mera noggrant, verkar det som att denna profetia av Daniel och apostelns profetia med rätta hör till den Romerska Påvens rike, vars rike har uppstått från att vara litet och har ökat till en enorm storlek.” Froom, PFF, volume 2, p. 344.

Sir Isaac Newton (1643-1727) var en Engelsk fysiker, matematiker, astronom, naturfilosof, alkemist och också en trogen utläggare av Bibliska profetior.

Men det [lilla hornet] var ett annorlunda rike jämfört med de övriga tio kungarikena. . . . Det såg sig som en profet; och genom sin mun talade om stora ting och ändrade tider och lagar, det var en profet såväl som en kung. Och en sådan profet, en profet och en kung, är Romerska kyrkan. En profet. . . . är en Biskop i ordets bokstavliga mening; och denna Kyrka fordrar det universella Biskopsämbetet. Med sin mun ger han lagar till kungar och nationer som ett orakel; och låtsas vara ofelbar, och att hans bestämmelser är bindande för hela världen; som är att vara som en profet av högsta graden.” Sir Isaac Newton, Observations Upon the Prophecies (London: 1831 edition), p. 75.

David Nikao

referenser:

KA – Keys To The Apocalypse by Henry Grattan Guiness

Adam Clarke’s Commentary on the Bible – Daniel 2/7

Coke’s Commentary on the Holy Bible – Daniel 2/7

John Gill’s Exposition of the Entire Bible – Daniel 2/7

Matthew Poole’s Commentary on the Holy Bible – Daniel 2/7

Daniel 11 Prophecy Fulfilled

http://www.herealittletherealittle.net/index.cfm?page_name=Daniel11

Philip Mauro “The Seventy Weeks And The Great Tribulation

Daniel 11 fulfillment explanation from ‘Studies of biblical prophecy’ by bible researcher Bryan Huie PDF

Nästa Bibelstudie i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad: Sammanfattning av Uppenbarelsebokens uppfyllelse

Print Friendly, PDF & Email