Femte Basunen I Uppenbarelseboken 9

Det här Bibelstudiet i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad fokuserar på den femte Basunen i Uppenbarelseboken 9.

Många pastorer lär att när den femte basunen i Uppenbarelseboken 9 ljuder i sluttiden, kommer en demonisk hord att släppas lös för att orsaka plåga och lidande bland världens folk.

I den tidigare studien lärde du dig att den 1:a, 2:a, 3:e och 4:e basunen representerade att vår Herre fortsatte att hälla ut sin vrede över det Romerska Riket genom att sända Goterna, Vandalerna, Hunnerna och Herulernas arméer att attackera dem.

I denna bibelstudie kommer du att lära dig att det verkliga historiska uppfyllandet av den 5:e basunen representerar att vår Herre reser upp den Saracenska (Muslimska) armén för att attackera Romarriket under 150 år från 612 – 762 e.Kr.

Vår Herre utkräver hämnd mot det Romerska Imperiet eftersom Satan hade bemyndigat dem att döda miljoner Kristna i sitt försök att utplåna Kristendomen,

 

Del 2 av det historiska uppfyllandet av den 5:e basunen i Uppenbarelseboken.

 

Del 3 av det historiska uppfyllandet av den 5:e basunen i Uppenbarelseboken.

 

Uppenbarelseboken 9:1-2, “Den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna som hade fallit från himlen ner på jorden, och den fick nyckeln till avgrund-ens brunn. 2 Den öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur brunnen som röken från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen”

Precis som Lucifer föll från himmelen, är en fallande stjärna en betydande person eller ledare, som utför onda planer från Satans bottenlösa grop.

Den 5:e Basunen representerar uppkomsten av det Islamska Imperiet, som Gud använde för att döma 1/3 av det Romerska Imperiet.

Mohammed var en betydande ledare (stjärna) som användes av Gud för att förmörka det Romerska Imperiet.

Vid sin födelse hade Mohammeds farfar makten i Qureish hus, guvernörerna i Mecka. Därefter dog hans far och hans farfar, vilket ledde till att guvernörskapet i Mecka skulle vidarebefordras till någon annan.

Muhammed öppnade den bottenlösa gropen, när han stannade i Hera grottan i tre år och fick en vision från en ängel i vitt.

Hednisk vidskepelse hävdar att grottor tjänar “som orakelsäten och inspirationskällor”.

Koranen säger att Mohammed fick himmelens kraft och elden nedanför: “Jag har fått nycklarna till alla jordens skatter.

Röken som kom upp är Koranens falska lära, som säger att, strida mot icke-troende, är varje Muslims plikt för Allah. Och det enda sättet att vara säker på att komma till himlen är att slåss och dö för Allahs sak.

Koranen förnekar Jesu Gudomlighet och säger att han bara var en profet. De förnekar att Han dog på korset och utgöt sitt blod till förlossning. De säger att han svimmade eller blev medvetslös på korset och kom fram vid ett senare tillfälle. De förnekar skrifternas ofelbarhet.

Koranen lovar ett paradis som kommer att tillfredsställa alla sensuella njutningar.

Den nya religionen Islam, förmörkade dyrkandet av solen, den återstående delen av det västra Romerska Imperiet.

Uppenbarelseboken 9:3-4, “Ur röken kom gräshoppor ut över jorden, och de fick samma makt som skorpionerna på jorden. 4 De blev tillsagda att inte skada markens gräs eller någon grönska eller något träd, utan bara de människor som inte hade Guds sigill på pannan.”

Domarboken 6:5 och 7:12 definierar att gräshopporna representerar Araberna.

”Ty de kom med sina boskap och sina tält, och de kom som gräshoppor (ARBEH/ GRÄSHOPPA) … i mängder; för både de och deras kameler var oräkniliga: och de gick in i landet för att … förstöra det. ”

Domarboken 7:12 definierar att gräshoppor representerar Araberna. ”Och midjaniterna, amalekiterna och alla österlänningarna låg där i dalen, talrika som gräshoppor. Deras kameler var oräkneliga, talrika som sanden på havets strand.

Domarboken 6:5 ”för de drog dit upp med sin boskap och sina tält, talrika som gräshoppor (ARBEH). Oräkneliga var de med sina kameler, och de kom in i landet för att FÖRDÄRVA det.

Domarboken 7:12 “Och midjaniterna, amalekiterna och alla österlänningarna låg där i dalen, talrika som gräshoppor. Deras kameler var oräkneliga, talrika som sanden på havets strand.” 

Det Hebreiska ordet för gräshoppa är ”arbeh”, och det Hebreiska ordet för arab är “arbeiders“, vilket uttalas på samma sätt.

I den Arabiska romansen The Romance of Antar introduceras GRÄSHOPPAN som ISMAELITERNAS nationella emblem.

Mohammedansk tradition talar om att “Gräshoppor föll på Mohammeds hand, och på gräshoppornas vingar stod skrivet:” Vi är den Stora Gudens armé ” (Forster’s Mohammedanism Unveiled 1:217).

När äkta gräshoppor invaderar ett land, så blir all vegetation förstörd, så uppenbarligen är dessa gräshoppor inte bokstavliga utan symboliska.

Under sitt liv gav Mohammed olika befallningar till sina styrkor och antog praxis för krigsföring. En av dem var “Gör inga skador på träden eller bränn dem med eld, särskilt inte de som är fruktbara.”

Detta är från Abubeker till Mohammedanernas första armé…

”Kom ihåg att du alltid är i Guds närvaro, på gränsen till döden, i försäkran om dom och paradisets hopp. Undvik orättvisa och förtryck, rådgör med dina bröder och studera för att bevara dina truppers kärlek och förtroende. När du slåss Herrens strid, frikänn er som människor utan att vända om; men låt inte din seger bli befläckad med blod från kvinnor och barn. FÖRSTÖR INGA PALMTRÄD ELLER BRÄNN NOGOT MAJSFÄLT. HUGG INTE NER NÅGOT FRUKTTRÄD, ELLER GÖR NÅGON ÅVERKAN PÅ BOSKAP, bara sådant som du dödar för att äta. När du ingår något förbund eller paragraf, stå för det och håll ditt ord. När du fortsätter finner du några religiösa personer som bor pensionerade i kloster och har för avsikt att tjäna Gud på det sättet: LÅT DEM VARA, OCH DÖDA DEM INTE ELLER BRÄNN DERAS KLOSTER. Och du kommer att finna andra typer av människor, som tillhör Satans Synagoga, som har rakade hjässor [Katoliker]; var säker på att du KLYVER DERAS SKALLE, OCH GE DEM INGEN NÅD tills de antingen omvänder sig och blir Mohammedan eller ger dig sin hyllning” (kapitel LI, punkt 10)

Det är en perfekt match! Till skillnad från Goterna, som brände upp allt de erövrade, förklarade Abubeker (den första kalifen efter Mohammed) att de inte skulle skada träden eller fälten, så att de kunde ta över områdena och göra dem välmående.

De attackerade endast avgudadyrkarna och helgondyrkarna i det hedniska Romerska Riket, som inte hade den Helige Andes sigill.

De Arabiska stammarna som härstammade från Arabien med sin snabba framfart, långtgående och oemotståndliga framsteg, symboliserades passande med gräshoppor.

De Arabiska krigarna liknas vid ”hästar beredda för strid”. Detta är också en riktig bild av den typ av militär styrka som användes av Araberna i deras angreppsmetod. Edward Gibbon säger,

“Jag ska här beakta vad jag ofta måste upprepa, att Arabernas anfall inte var som Grekernas och Romarna, prestationen av ett fast och kompakt infanteri: deras militära styrka bestod huvudsakligen av kavallerier och bågskyttar.” Decline and Fall Of The Roman Empire, Vol V:478-479

Uppenbarelseboken 9:5, “De fick inte rätt att döda dem, men de fick plåga dem i fem månader, och smärtan från dem var som smärtan när en skorpion sticker en människa.”

Riktiga gräshoppor kommer ut i 5 månader, från april till september.

Muslimer attackerade i fem månader, som om man använder år-till-dag-principen, är 150 år. (5 månader x 30 dagar = 150 år)

År 632 e.Kr. dog Muhammed och Araberna flyttade från Arabien för att erövra andra länder.

Detta var tiden för den Islamiska maktens överhöghet, och under 150 år erövrade de Arabien, Palestina, Syrien, Egypten, Spanien och Nordafrika.

Under de 10 åren mellan 634 – 644 lade de 36 städer under sig, förstörde 4000 Kyrkor och byggde 1400 moskéer.

Men deras försök att övervinna det östliga Romerska Imperiet i Konstantinopel misslyckades. De försökte erövra dem, men i slutändan bara plågade de dem.

År 762 byggde kalif Almansor Bagdad som sitt framtida Imperium och kallade det staden av fred. De gjorde inte längre sådana snabba erövringar, men engagerade sig bara i vanliga krig som andra nationer.

År 782 undertecknade de fördraget i Konstantinopel, vilket gav fred.

Så de 5 månaderna, som är 150 profetiska år, uppfylldes från 632 – 782 e.Kr.

Uppenbarelseboken 9:6, “I de dagarna ska människorna söka döden men inte finna den, de ska längta efter att dö men döden ska fly ifrån dem.”

Araberna tilläts inte bara att utplåna de avfallna Kristna i den Påvliga Kyrkan.

De gav dem ett val; konvertera till att bli en Muslim; eller dödas om de bestämde sig för att utmana dem; eller de kunde komma överens om att vara andraklassens medborgare, och de var tvungna att betala skatt till Muslimerna.

Om en Muslim kom till deras dörr, måste de ta in dem och ge dem mat.

Dessa människor var inte riktiga Kristna, så de hade inte Guds ande som fick dem att acceptera martyrium för sin tro.

De valde att bli andraklassens medborgare som var undergivna Muslimerna. De sökte döden men kunde inte hitta den, för att de hade inte mod eller styrka att kämpa heller.

Uppenbarelseboken 9:7-8, “Gräshopporna såg ut som hästar rustade till strid. På sina huvuden hade de något som liknade kronor av guld, och deras ansikten var som människors ansikten. 8 De hade hår som kvinnor, tänder som lejon”

“Hästarna beredda till strid” representerar helt enkelt att de använde hästar i strid.

“Guldkronorna” representerar guld- och gula saffransfärgade turbaner som de hade på sig.

“Deras ansikten var som människans ansikten” betyder att de hade skägg, vilket är ett tecken på deras maskulinitet. Romare och andra raser rakade sina ansikten, så det här måste ha varit uppenbart för Johannes.

“De hade hår som kvinnors hår” Muslimerna hade långt hår i dessa dagar. Om de förbereder sig för kamp, skulle de binda upp det under turbanerna.

“Och deras tänder var som lejonens tänder” betyder att de var vilda och grymma.

Arabernas tänder var som ett lejons tänder.

Och deras tänder var som lejonens tänder “Gud, krossa tänderna i deras mun, bryt de unga lejonens käkar, Herre!“ Ps. 58:7

Uppenbarelseboken 9:9, “och bröstpansar som av järn. Och dånet från deras vingar var som dånet från stridsvagnar med många hästar som stormar fram till strid.”

“Och de hade bröstpansar av järn” betyder att den Arabiska armén bar ringbrynjor när de gick i strid.

Ljuden av deras vingar representerar Saracenernas snabba erövringar, eftersom de rörde sig snabbt över land så som gräshoppor, deras många hästar gav ett högt ljud.

Uppenbarelseboken 9:10, “De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten låg deras makt att skada människorna i fem månader.

“De hade gaddar i svansen” indikerar deras unika förmåga att slåss bakåt, skjuta pilar bakåt, medan de rider på häst.

Uppenbarelseboken 9:11, “Som kung över sig har de avgrundens ängel, som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon.

Deras kung var Mohammed. Abaddon och Apollyon är ord som väsentligen betyder förstörare eller en som utrotar, vilket egentligen beskriver Araberna.

Från John Gills Exposition of the Entire Bible – Uppenbarelseboken 9:11

Och de hade en kung över sig, Vilket naturliga gräshoppor inte har, Ord 30:27; med vem menas den falska profeten Mahomet, som var i spetsen för saracenerna, och ledde dem till att begå överträdelserna de gjorde; och det sätts tro till av Turkarna till denna dag, som Guds stora profet, och den som föredras framför alla profeter, inte bara framför Mose utan framför Jesus Kristus; han är kung över de östliga gräshopporna, som Påven i Rom är kungen över de västerländska; för den Romerska antikristen härskar, eller åtminstone har regerat, över jordens kungar, Upp 17:17;

vars namn på Hebreiska är Abaddon, men på Grekiska har han namnet Apollyon ; båda betyder en ”förstörare”; och är mycket tillämpliga både för Mahomet, som genom sin bedrägeri har varit orsaken till ödeläggelsen av mängder av själar, såväl som av hans krig, och av Saracenerna och Turkarna, för miljoner människors liv och fördärvandet av många riken, länder, städer och samhällen.

Uppenbarelseboken 9:12, Det första veropet är över. Se, efter det kommer två till.

Det här är början på det andra veropet.

Ser du nu hur den femte basunen i Uppenbarelseboken 9 har uppfyllts, att det inte är en period i sluttiden där demoner plågar människor utan stopp i fem månader?

Nu vet du att varje person som lär att det uppfylls i framtiden, lär dig falsk profetia.

David Nikao

Nästa Bibelstudie i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad: Upp 9 – Sjätte Basunen

Print Friendly, PDF & Email