Den Sjunde Basunen I Uppenbarelseboken 11

Det här Bibelstudiet i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad fokuserar på sjunde Basunen i Uppenbarelseboken 11.

Basunerna representerade att Messias sände armé efter armé mot det hedniska Romerska Imperiet. Det första ve var Muslimerna som attackerade det Romerska Riket och det andra ve var Turkarna (det Osmanska riket) som attackerade det Östra Romerska Riket.

Den sjunde Basunen i Uppenbarelseboken markerar en övergång från dömandet av Romerska Imperiet till dömdet av den Romerska Katolska Kyrkan, eftersom Basunen förbereder sig för att hälla vredesskålarna ut över dem som hade följt den Romerska Katolska Kyrkan genom att döda de heliga i Frankrike och Spanien.

 

Uppenbarelseboken 11:14-17 ”Det andra veropet är över. Se, det tredje kommer snart. 15 Och den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes starka röster i himlen: “Väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han ska vara kung i evigheters evighet.” 16 Och de tjugofyra äldste som satt på sina troner inför Gud föll ner på sina ansikten och tillbad Gud 17 och sade: “Vi tackar dig, Herre Gud Allsmäktig, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och nu är kung.

Uppenbarelseboken 11:18-19 “Folken vredgades, och din vrede har kommit, tiden när de döda ska dömas och du ska löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som vördar ditt namn, små och stora, och fördärva dem som fördärvar jorden.” 19 Och Guds tempel i himlen öppnades, och hans förbundsark blev synlig i hans tempel, och det kom blixtar, dån, åska, jordbävning och stora hagel.

David Nikao

Nästa Bibelstudie i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad: Upp 14 – Protestantiska Reformationen

Print Friendly, PDF & Email