En Profetisk Dag Motsvarar Inte Alltid Ett År

Det här Bibelstudiet i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad fokuserar på principen om att en dag motsvarar ett år som människor lär.

De flesta Pastorer lär att en dag i profetian representerar en bokstavlig dag, vilket får dem att inte se den sanna uppfyllelsen, eftersom en dag många gånger  pekar på ett år.

Andra, såsom Sjundedagsadventisterna, proklamerar att 1 dag i profetian alltid pekar på ett år, och det får dem att inte se den sanna uppfyllelsen av vissa profetior.

Denna sida kommer att ge en sammanfattning av profetiornas uppfyllelse och länkar till mer detaljerade studier.

Daniels 70 veckor pekade på 490 år, från 457 f.Kr. till 34 e.Kr., så en dag representerade ett år.

70 veckor gånger 7 dagar per vecka resulterar i 490 dagar. Denna profetia kunde inte ha uppfyllts på 490 dagar, eftersom Skriften förkunnar att det tog 46 år för Judarna att återuppbygga Jerusalem och templet. (Joh 2:20).

Genom det vet vi att de 490 dagarna pekar på 490 år, som spände från utgångspunkten 457 f.Kr. till 34 e.Kr. Historien visar att Messias uppenbarade sig efter den 69:e veckan år 27 e.Kr.

De 1290 och 1335 dagarna i Daniel 12 uppfylldes från 66-70 e.Kr., så en dag representerade en dag.

Den Romerska armén, kallad förödelsens styggelse (Lukas 21:20), omringade den heliga staden Jerusalem år 66 e.Kr.

Den Romerska armén var redo att belägra staden när de utan anledning lämnade staden. Den tidiga Kyrkan såg uppenbarligen detta tecken och tog tillfället i akt att fly till Pellas berg, som Messias hade instruerat dem i Predikan på Olivberget.

Majoriteten av Judarna stannade i Jerusalem, och nästa division av den Romerska armén, furstens folk från Daniel 9:26, ledd av prins Titus, omringade Jerusalem.

Detta ledde till att 1,1 miljoner Judar dör i och runt Jerusalem av hungersnöd, farsoter, inbördes strider, självmord, korsfästelse och det Romerska svärdet. Detta var deras straff för att de avvisade den utlovade Messias och utlämnade Honom till att bli dödad.

Läs Daniel 12 Is Not About The Antichrist Or The End Times

De 2300 dagarna i Daniel 8 pekade på 2300 dagar från 171-165 f.Kr., så en dag representerade en dag.

Sjundedagsadventister säger att de 2300 dagarna i Daniel 8 var 2300 år, som började samtidigt som Daniels 70 veckor, år 457 f.Kr. Således havdade de att Messias skulle återvända år 1844 e.Kr. Bevisligen gjorde han inte det.

Det blev uppfyllt när Antiochos Epifanes, den gemene personen, omringade Jerusalem med sina arméer (förödelsens styggelse) och dödade tiotusentals Judar. De vanärade helgedomen och tog bort det dagliga offret under 2300 dagar (Daniel 8:14). Hans förföljelse av Judarna började  år 171 f.Kr. och templet rensades den 25 december 165 f.Kr., vilket är 2300 dagar.

Läs The 2,300 Days of Daniel 8

Alla följande profetior pekar på 1260 dagar, som uppfylldes under de 1260 år som Påven regerade i makt, från 538-1798 e.Kr., så en dag representerade ett år.

Så det hänvisar inte till 3 1/2 år av stor vedermöda under sluttiden.

Det lilla hornet i Daniel 7 som förföljde de heliga under “en tid och tider och en halv tid“.

Efter att det Romerska riket kollapsade delades det upp i tio civila riken (10 huvuden). Satan gjorde så att Roms Påvar (det lilla hornet) kom till makten, som i sin tur gjorde så att tre av kungarna avsattes.

Perioden under vilken hedningarna ska trampa den heliga staden under sina fötter är “fyrtiotvå månader” i Uppenbarelseboken 11.

Uppenbarelseboken 11 beskriver Martin Luther som jämför vad Roms Påvar lärde mot vad Guds Ord (järnspiran) säger. Han fann att den Romerska Katolska Kyrkan är en avfällig Kyrka, en hednisk kyrka, som förföljde den Heliga staden (den sanna kyrkan, Kristi brud) i 1260 år.

Perioden under vilken de två vittnena i Uppenbarelseboken 11 profeterar under “ettusen tvåhundrasextio dagar“.

De två vittnena är Guds ord och Kristi kyrka, vilka båda vittnade att frälsning är av tro på Messias ställföreträdande gottgörelse, inte av de Romerskt-Katolska sakramenten; och de vittnade båda om att Roms Påvar är Daniel’s Lilla Horn, undergångens Son i 2 Thessalonikerbrevet 2 och det antikristliga odjuret i Uppenbarelseboken 13.

Kristi Kyrka flyr till vildmarken under “en tid, och tider och en halv tid ” i Uppenbarelseboken 12.

Efter att Messias fick det Romerska riket att kollapsa, bemyndigade Satan den Romerska Katolska Kyrkan, som skickade en flod av människor, som Frankrikes och Spaniens soldater, att förfölja och döda de heliga.

Regeringstiden för odjuret från havet “fyrtiotvå månader” i uppenbarelse 13.

Roms Påvar talade hädiska ord som att säga sig vara Gud och att förlåta synder, och de förföljde de heliga under Medeltiden och Inkvisitionen.

Så historien avslöjar att dessa profetior alla pekar på samma tidsperiod på 1260 år av Stor vedermöda, från 538-1798 e.Kr., under vilken Roms Påvar var den styrande makten i världen.

Läs Upp 13 – Romerska Odjuret Från Havet

De 10 dagarnas vedermöda som Messias talade om till kyrkan i Smyrna, uppfylldes under 10 brutala år från 303-312 e.Kr. när Satan använde det Romerska Riket för att försöka förgöra den tidiga Kyrkan, så en dag representerade ett år.

Den mest fruktansvärda och mest förlängda förföljelsen i den tidiga kyrkans historia inträffade under den Tionde Förföljelsen, eftersom Diocletianus försökte utrota Kristendomen från jordens yta, från 303-313 e.Kr.

Uppenbarelseboken 2:10, “Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas, och ni kommer att lida i tio dagar. Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets krona.”

De tio dagarna av vedermöda som Jesus profetiskt talade om var 10 år av den Diocletianska Förföljelsen där så många heliga blev martyrer.

År 312 e.Kr., konverterade förment Konstantin till Kristendomen, och sedan år 313 e.Kr., slutade förföljelsen av Kristna i det Romerska Riket i och med ediktet i Milano.

Läs Upp 2-3 De Sju Kyrkoförsamlingarna

De 5 månaderna i 5:e basunen i Uppenbarelseboken 6 representerade 150 års erövring av den Mohammedanska armén, från 612-762 e.Kr., så en dag representerade ett år.

Den 5:e basunen representerar att Herren använder den Arabiska (Mohammedanska) armén mot västra Romerska Riket från 612-762 e.Kr., vilket är 150 år (5 månader = 150 dagar). De hade turbaner (kronor av guld); de hade skägg (männens ansikten); De hade långt hår som kvinnor; de hade ringbrynjor (bröstplattor av järn); och de var våldsamma (tänder som lejon). Den fallande stjärnan var Mohammed.

Läs Upp 9 Femte Basunen

Den 6:e basunen i Uppenbarelseboken 6 representerade 391 års erövring av Turkarnas  armé, från 1062-1453 e.Kr., så en dag representerade ett år.

Den 6 basunen representerar Herren som frigör Turkarna till att korsa över floden Eufrat för att erövra 1/3 av det Romerska riket under 391 år (förberedd för den timmen och den månaden och det året, 1 + 30 + 360 = 391) från 1062-1453 e.Kr., som slutade när de använde stora kanoner (ur munnen kom eld, rök och svavel) för att slå ner de tjocka skyddande murarna i Konstantinopel.

Läs Upp 9 Sjätte Basunen

Som du kan se är en dag inte alltid lika med ett år.

En fantastisk bok att läsa är History Unveils Prophecy av Henry Grattan Guinness, som visar hur historien bevisar profetians fullbordande; och därmed bevisar när en dag representerar en dag och när den representerar ett år.

David Nikao

Relaterad studie: Bibel Profetia Gjord Lätt

Nästa Bibelstudie i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad: Historien avslöjar Profetian

Print Friendly, PDF & Email