Mäta Templet I Uppenbarelseboken 11

Det här Bibelstudiet i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad kommer att lära dig om uppfyllandet av när templet mäts i Uppenbarelseboken 11.

Sammanfattning: Messias fick Martin Luther, som var en Katolsk munk, att lästa de heliga skrifterna för att mäta vad Påvarna i Rom lärde mot Elohims ord. Han fann att frälsningen fanns genom tro på Messias och inte genom sakramenten från Påvliga Kyrkan; och att den Påvliga Kyrkan var en avfällig Kyrka, som skulle överlämnas till hedningarnas domstolar.

Uppenbarelseboken 11:1 ”Jag fick en mätstång som liknade en stav, och man sade: “Stå upp och mät Guds tempel (naos) och altaret och dem som tillber där inne.

Den mätstång som liknade en stav är Guds ord, den Lilla Boken i Uppenbarelseboken 10.

Grekiska för rör eller stav är “kanon” = kanon av de Heliga Skrifterna. Kanon översätts också som regel, eller mätstång.

2 Kor 10:13 “Vi däremot berömmer oss inte gränslöst, utan håller oss inom gränsen för det område (kanon) som Gud har tilldelat oss, att vi skulle nå fram även till er.

De skulle mäta Guds andliga tempel, inte ett fysiskt tempel.

Det Grekiska ordet för det fysiska templet är hieron. Det Grekiska ordet för det andliga templet är naos.

Efesierbrevet 2:19-22 ”Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. 20 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. 21 I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel (naos) i Herren, 22 och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom Anden.

Gud sa till sitt folk att använda Guds ord för att avgöra vem som var den sanna Kyrkan, Guds tempel; och vem var den falska Kyrkan.

På den tiden fanns det den sanna Kristi Kyrkan och den falska Katolska Kyrkan Antikrist.

När Martin Luther och andra mätte den Katolska Kyrkans läror mot Guds ord kunde de se att det är den falska Kyrkan.

De hittade inget berättigande för Påven eller hierarkin av Ärkebiskopar och Biskopar, bara den femfaldiga prästerskapet i den tidiga Kyrkan.

De hittade ingen plats för skärselden, där människor kunde bli luttrade, så att de kunde komma till himlen.

De lärde sig att goda gärningar inte förtjänar frälsning, de vittnar bara om ens tro på Herren.

Att de inte behövde gå till en biktstol med en präst utan hade direkt kontakt med Jesus, Översteprästen.

Att buga sig inför statyer var förbjudet.

Att de inte behövde räkna radbandspärlor eller be till någon som Maria utan bara till Fadern i Jesus namn.

De fann enkelheten i den Heliga Nattvarden, men ingen massceremoni och ingen oblat som förmodat blir Kristi kropp.

De upptäckte frälsning genom tro på Jesu offerdöd och uppståndelse, inte i gärningar och inte genom den Katolska Kyrkan.

De fann att alla dessa saker var konstiga och främmande för Guds ord, och de vittnade om att den Katolska Kyrkan inte var Kristi sanna Kyrka.

Det enda sättet att urskilja falska profeter är att studera och känna Guds ord.

Uppenbarelseboken 11:2, “Men lämna templets yttergård och mät den inte, för den är given åt hedningarna och de ska trampa den heliga staden under sina fötter i fyrtiotvå månader.

Lämna templets yttergård och mät den inte

Den Katolska Kyrkan hävdar att de är Kristna, och många vilseleds av deras budskap om frälsning genom gärningar genom dem.

Men det är inte det rena Evangeliet om Kristus, där människor räddas genom tro på Kristi försoningsverk.

Jesus instruerade Martin Luther och andra att profetera mot den Katolska Kyrkan, så att människor kunde förstå att de bara kan räddas genom Kristus. Och miljoner människor läste Guds ord och räddades genom Kristus, och de fortsatte med att bilda de Protestantiska Kyrkorna.

Den Katolska Kyrkan delegerades till domstolen utanför templet, eftersom de inte är Jesu sanna Kyrka.

För den är given åt hedningarna.

Detta talar inte om fysiska hedningar, utan andliga.

Det Andliga Israel består av dem som tror på Jesus som Messias och räddas genom hans försoningsverk.

Andliga hedningar består av dem som inte är frälsta, utan fördömda, eftersom de inte endast tror på Kristus ensam för frälsning.

Det inkluderar den Katolska Kyrkan, som undervisar om frälsning genom gärningar genom den Katolska Kyrkan, och alla Katoliker som följer deras läror istället för Kristus.

Detta inkluderar också Protestantiska Kyrkor, som slås samman med den Katolska Kyrkan, som lär ett annat Evangelium, som litar på deras gärningar, men inte Jesus verk.

de ska trampa den heliga staden under sina fötter i fyrtiotvå månader.

Den heliga staden är inte Jerusalem och det är inte Rom. Kom ihåg att Jesus talar symboliskt.

Den heliga staden är Kristi brud.

Uppenbarelseboken 21:2 ”Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man.

Jesu brud kallas det Heliga templet, den Heliga staden, det Nya Jerusalem.

Efesierbrevet 2:19-22 ”Därför är ni inte längre främlingar och utlänningar, utan medborgare med de heliga och medlemmarna i Guds hushåll, efter att ha byggts på grunden av apostlarna och profeterna, och Jesus Kristus själv var den främsta hörnstenen i hela byggnaden, som förenas, växer till ett heligt tempel i Herren, där du också byggs ihop till en bostad av Gud i Anden.”

Den Romerska Katolska Kyrkan trampar Kristi kyrka under fötterna i 1260 år (42 profetiska månader), från 538-1798 e.Kr.

David Nikao

Nästa Bibelstudie i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad: Upp 11 – De Två Vittnena

Print Friendly, PDF & Email