Historien Avslöjar Den Korrekta Förklaringen Till Profetians Uppfyllande

Det här Bibelstudiet i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad fokuserar på hur historien avslöjar rätt profetisk tolkning.

Den tidiga Kyrkofäderna kan inte ha förstått att det skulle ta så lång tid för allt att bli uppfyllt. De förväntade sig att efter Roms fall, skulle antikrist komma till makten och regera i 3 1/2 år, och sedan skulle Messias återvända för att förgöra odjuret.

De hade ingen förståelse för att antikrist skulle regera i 1260 år, inte 1260 dagar.

Men allt eftersom tiden förflöt, började Bibelforskare att se hur profetian blev historiskt uppfylld.

De hade sett hur Roms Påvar, Daniels lilla horn, Undergångens Son, 2 Tess 2, uppstod till makten efter den siste Romerska Kejsaren, som hade hindrat dem från att ta makten och avlägsnades år 476 e.Kr.

De hade sett hur Roms Påvar ändrade lagen och tiderna och förföljde och dödade de Heliga.

De hade sett hur Roms Påvar kontrollerade hela världen under 1100-talet och hädade genom att förkunna sig vara Gud och förlåta synder.

På 1700-talet skrev Edward Gibbon det episka 6-volyms verket “Decline and Fall of the Roman Empire”, där en serie händelser som dokumenterats, tycks mig i stor utsträckning motsvara den serie symboler som finns i Apokalypsen.

Gibbons språk var ofta sådant som han skulle ha använt, om hans syfte hade varit att han hade tänkte förbereda en kommentar om de symboler som användes av Johannes.

Men den här historikern hade ingen tro på Kristendomens gudomliga ursprung, men han använde lärande och talang i sitt arbete som få Kristna forskare har haft.

Vi kan använda den som en opartisk och rättvis skrift, för det var ett resultat som han minst tänkte på, att han någonsin skulle betraktas som en tolkare av profetiorna i Bibeln eller hänvisas till som att rättfärdiga deras sanning.

Idag har vi en ännu större synvinkel, för vi kan se tillbaka på allt som hänt i Rom, för att se hur många profetior har uppfyllts i exakta detaljer.

Vi kan titta tillbaka på Medeltiden och Inkvisitionen när historiker dokumenterar att den Romerska Katolska Kyrkan dödade över 50 miljoner Heliga, som uppfyllde Uppenbarelseboken som sa att hon, skökokyrkan, skulle bli drucken av de heligas blod.

Vi kan se Kardinalerna och Biskoparna i den Romerska Katolska Kyrkan bära lila och scharlakansrött, precis som Uppenbarelseboken 17 sade att skökokyrkan skulle bära.

Jag vågar säga att eftersom vi har så mycket bevis framför oss är vi mer ansvariga. Vi har hela historien som ger förklaringen till profetians fullbordande.

Kyrkohistoriken visar hur de flesta profetiorna i Bibeln har uppfyllts under de senaste 1900 åren, sedan Uppenbarelseboken skrevs.

David Nikao

Referens:

Historia Unveiling Prophecy av Henry Grattan Guinness

Nästa Bibelstudie i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad: Uppenbarelseboken är en skiktad krigsmanual

Print Friendly, PDF & Email