Om Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad

Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad (Revelation Timeline Decoded) studierna är ett resultat av Elohims Ande som avslöjat många sanningar för mig under de senaste två åren.

Mycket av informationen på den här webbplatsen har undervisats under 1800 år av de stora teologerna, och det är bara under de senaste århundradena som Messias kyrka har förlorat sanningen om profetiornas uppfyllelse.

I 2 Timotiusbrevet 4:3-4 varnade Paulus oss, “Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.”

Fram till för några år sedan var jag en Kristen som helt enkelt trodde vad mina pastorer hade lärt mig om den sista tiden.

Vad de lärde ut låg in linje med vad min John MacArthur Studie Bibel säger, som ligger i linje med vad jag hör populära pastorer som David Jeremiah och Chuck Swindoll undervisa.

De har varit på seminarium, så de visste säkert de riktiga förklaringarna till profetian.

Det fanns ingen anledning att tvivla på dem …

Innan Anden började föra mig på en resa som avslöjade hur Bibeln förklarar profetians uppfyllelse, vilken strider mot många av dagens lärares undervisning.

Anden lade på mitt hjärta att leta efter teologer som inte hade blivit korrumperade av alla bedrägerier, som verkligen har tagit grepp om det senaste århundradet.

Det bästa verktyget som Anden ger mig på min väg är SwordSearcher Bible-mjukvaran, eftersom den ger mig enkel tillgång till bibelkommentarer från de förnämsta Bibelforskarna från 1700 och 1800-talet, till exempel:

  • Albert Barnes’ Anteckningar om de nya och gamla testamentena.
  • John Calvin’s Kommentarer.
  • Adam Clarke’s Bibelns kommentarer.
  • Kommentar från 1599 års upplaga av Genève Bibeln.
  • John Gills utläggning av hela Bibeln.
  • Jamieson-Fausset-Brown Kommentar kritisk och förklarande på hela Bibeln.
  • Matthew Henriks hela Bibelkommentar.
  • Matthew Poole Kommenterar till den Heliga Bibeln.
  • John Wesleys Bibelanteckningar.

Jag är välsignad att stå på dessa stora teologers axlar, som har lärt mig så mycket om Elohims ord.

Du kan hitta några av deras kommentarer på www.studylight.org/com/ men SwordSearcher låter dig snabbt läsa igenom alla kommentarer om en viss passage. Och det ger dig Strongs ordlista, en bibelordlista och mycket mer.

Andra människor som Fadern har lagt i mitt liv under de senaste åren är:

Henry Grattan Guinness, som skrev Romanism and the Reformation: From the Standpoint of Prophecy som ger förklaringen till profetiorna i Daniel, i 2 Tessalonikerna 2, i Johannesbreven och Uppenbarelseboken. Det är en utmärkt studie som avslöjar det Heliga Romerska Imperiets roll i Bibelns profetior om den sista tiden.

Ralph Woodrows bok Great Prophecies Of The Bible täcker Kristi återkomst, Matteus 24, de 70-årsveckorna i Daniel och Antikrist. Rekommenderad läsning!

Pastor Samuel Pestes, som skrev “The Stonecutter’s Bride“, “Ancient Nation’s Rise to Strike Again” och ” Abraham’s Message To The 21st Century“; Pastor Sam har haft stor inverkan på min trosuppfattning om de 70 veckorna i Daniels profetia och Jesu nya förbund som uppfyllandet av det eviga förbund som Gud inrättade med Abraham.

Pastor Steve Wohlberg. Steve är en Sjundedagsadventist och även om jag INTE håller med om många SDA-övertygelser, är hans undervisning om sista tiden bedrägerierna, om uppryckandet, vedermödan, antikrist och Israel Bibliskt sunda.

Robert Carignolas bok “The Present Reign Of Jesus Christ” förklarade mycket av Uppenbarelsebokens uppfyllelse.

Phillip Mauros studie “The Seventy Weeks and the Great Tribulation” lärde mig så mycket om uppfyllelsen av de 70 årsveckorna i Daniels profetia, profetian i Daniel 11 och 12 och Jesu undervisning i Matteus 24.

Charles A. Jennings bok “The Book Of Revelation: From An Israelite And Historicist Interpretation

Victor McGowan’s book “The Revelation and the History of Christendom: Prophecy Fulfilled to the End of Our Time

Jag har spenderat många hundra timmar att läsa igenom många böcker och kommentarer, lyssnat på många ljudinspelningar och titta på många videoklipp.

Vissa Bibelkommentarer, till exempel från John Gill, är extremt detaljerade och långa.

De flesta människor är för upptagna att läsa dessa böcker och titta på videon, så Herren använder mig för att göra förklaringarna mer konkreta och lätta att läsa.

I april 2013 började jag undervisa en liten grupp om profetiornas uppfyllelse, och jag började posta studierna till min Sista Tidens Bedrägerier (End Times Deceptions) webbplats.

Och studierna har just växt därifrån, allt eftersom jag har lärt mig nya områden om profetiornas uppfyllelse.

Målet med denna webbplats är att lära ut hur Bibeln definierar profetiska termer och för att visa uppfyllandet av många av profetiorna.

Det bästa sättet att upptäcka en falsk Dollarsedel är att veta hur en riktig ser ut, då är de falska lätta att upptäcka.

Samma sak gäller profetior. När du noggrant studerar Bibeln så att du vet hur den definierar termer och hur den avslöjar sin uppfyllelse; när en pastor undervisar i strid med dessa saker, vet du att han undervisar falsk profetia.

Så vem är då jag och vad ger mig befogenhet att lära ut dessa saker?

Jag är inte en preterist, som är någon som tror att all profetia blev uppfylld under det första århundradet.

Jag tror att profetiorna i Daniel 9, Daniel 12, Matteus 24 och andra som relaterar till Judar under Messias dagar; uppfylldes under det första århundradet, eftersom dessa profetior handlade om dem.

Jag har en kyrkohistorisk uppfattning, som nästan varje troende före 1800-talet, och tror att hela Uppenbarelseboken har hållit på att bli uppfylld sen den skrevs och kommer inte att slutföras förrän Messias återvänder.

Jag är inte Sjundedagsadventist, även om jag har lärt mig en del från några SDA-lärare som noggrant studerar profetior.

Jag blev välsignad genom att växa upp i en Kristen familj och besökte Baptistkyrkor under min ungdom. Jag har blivit välsignad av vers-för-versstudierna vid flera Calvary Chapel kyrkor. Men jag är inte en del av något kyrkosamfund.

Jag har inte varit på seminarium eller någon Bibelskola.

Jag är helt enkelt ett barn till den Högste Elohim, som har Den Heliga Skrift – Bibeln – som min guide och Elohims Ande som min lärare.

Jag har överlämnat mitt liv till att lära och undervisa om sanningen om profetiorna, och jag arbetar heltid med denna prästerliga verksamhet.

Jag tror att Anden ger mig många insikter eftersom jag hungrar efter att lära känna sanning, så att vår Fader och Messias förhärligas och fienden blir besegrad.

Ord 2:1-5 säger, “Min son, om du tar emot mina ord och bevarar mina bud inom dig 2 så att ditt öra lyssnar till visheten och du böjer ditt hjärta till klokheten, 3 ja, om du ropar efter insikten och höjer din röst efter klokheten, 4 om du söker den som silver och letar efter den som efter skatter, 5 då ska du förstå vad det är att vörda Herren och finna kunskapen om Gud.

Profetisk uppfyllelse är ganska enkel och lätt att förstå, men det är alla de bedrägerier som fienden har skapat som gör det svårt att se sanningen.

Min Sista Tidens Bedrägerier (End Times Deceptions) webbplats täcker uppfyllandet av the 70th Week of Daniel,  Abomination Of Desolation DeceptionDaniel 12 Fulfillment, och en Modern Bible Deception Verse Study  I End Times Antichrist Deception kommer du att lära dig att de flesta seminarier lär ut ett koncept om profetiors uppfyllelse som döljer Antikrist.

Och surdegen från dessa falska läror sprider sig runt till pastorer och Kristna, så att majoriteten blir lurad.

Min  Roman Catholic Beliefs webbplats ger en kortfattad sammanfattning av hur den Romersk Katolska Kyrkan är föremål för uppfyllelsen av profetiorna.

Påvar har proklamerat sig att vara Gud, att förlåta synder, och att frälsning bara kan fås genom den Katolska Kyrkan. De har dödat över 100 miljoner Kristna under Medeltiden och Inkvisitionen. Och Jesuiterna försöker att driva världen in i en ny världsordning där alla kommer att dyrka deras falska Messias.

Jesuitpräster finns runt om i världen och har lurat 1,2 miljarder Katoliker till att tro på falsk frälsning genom gärningar genom den Katolska Kyrkan.

Och eftersom Kristi Kyrka inte förstår att den Romersk Katolska Kyrkan är Babylon, det stora Mysteriet, alla skökors Moder, Evangeliserar inte Kristna bland Katoliker för att kalla dem ut ur Kyrkan och till den sanna frälsningen genom Jesus Kristus.

Min vän, jag uppmuntrar dig att ha samma sinne som de i Berea (Apg 17:10-15) och söka förstå dessa saker, lita inte enbart på mig, försök inte försvara en position, sök bara sanningen.

Inte förrän Kyrkan förstår det stora bedrägeri som har förblindat henne, kan hon slåss för att övervinna fienden i kraften av Jesu Ord.

Mitt hjärta krossas eftersom Kristna har blivit så lurade och inte har aning om hur framtiden kommer att utspela sig, så de är som de ovisa jungfrurna som var oförberedda för Kristi återkomst.

Jag fäller tårar för präster och pastorer, som omedvetet undervisar Antikrists profetiska begrepp, för de kommer att hållas ansvariga för att vilseleda sina flock.

Jag ber i Yahushas (Jesu) makt att han kommer att ge dig ögonsalva så att Du kan se sanningen.

I Hans kärlek,

David Nikao

Print Friendly, PDF & Email